મેટ્રિક્સ
 
 
My TV CNBC TV18 CNBC Awaaz
સૌથી અઘિક વધનારા | એનએસઈ | બીએસઈ
સૌથી અધિક ઘટનાર | એનએસઈ | બીએસઈ
વધ્યા અને ઘટયા | એનએસઈ | બીએસઈ
સેન્સેક્સ
         
નિફ્ટી
         
નાશ્ડાક (Dec 7) 5333.00 24.11 0.45%
ડાઓ જોન્સ (Dec 7) 19251.78 35.54 0.18%
FTSE (Dec 6) 6779.84 33.01 0.49%
US
ડાઓ જોન્સ (Dec 06) 19251.78 35.54
નાશ્ડાક (Dec 06) 5333.00 24.11
એશિયા
નિક્કેઈ 225 (Dec 6) 18360.54 85.55
સ્ટ્રેઈટ્સ ટાઈમ્સ (Dec 6) 2949.12 6.07
હેંગસેંગ (Dec 6) 22675.15 169.60
તાઈવાન ઈન્ડેક્સ (Dec 6) 9250.77 90.11
કોસ્પી (Dec 6) 1989.86 26.50
શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ (Dec 6) 3199.37 5.34
યુરોપ
FTSE (Dec 6) 6779.84 33.01
CAC (Dec 6) 4631.94 57.62
ડેક્સ (Dec 6) 10775.32 90.49

અધિક » xxxx

નોંધ-જો બજાર નહિ ખૂલ્યા હોય તો ભાવ 0.00 દેખાડશે

Indian Stock Market >> Sensex >> Nifty >> Stock Prices >> ભારતીય શેર બજાર >> સેન્સેક્સ >> નિફ્ટી >> શેર ભાવ >> શેર ભલામણ >> હોટ સ્ટોક્સ >> શેરબજારમાં રોકાણ

નિફ્ટી 8175ના આસપાસ, સેન્સેક્સ 150 અંક વધીને

05:02- રૂપિયામાં 31 પૈસાની મજબૂતી, 67.90 પર બંઘ 

1 ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય રૂપિયો 31 પૈસાની મજબૂતીની સાથે 67.90 ના સ્તર પર બંધ છે.

05:54- સરકારી વિભાગો ઇપેમેન્ટનો દ્વારા કરે ચુકવણી 

ગાંધીનગર સચિવાલયમાં મુખ્ય સચિવના અધ્યક્ષ સ્થાને એક બેઠક યોજાઈ હતી.

05:45- આઈટીએ મહેશ શાહને આપ્યો આરામ 

રૂપિયા 13860ના કરોડના ડિક્લેરેશન મામલે આઈટી વિભાગ દ્વારા મહેશ શાહને આરામ આપવામાં આવ્યો છે.


Get Adobe Flash player

કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ)

કોમોડિટી
રૂપિયા     (% બદલાવ)
સોનું - 3 ફેબ્રુઆરી
27827.00  (0.84%)
ચાંદી - 3 માર્ચ
41022.00  (0.81%)
ક્રુડ ઓઈલ - 19 ડિસેમ્બર
3440.00  (2.71%)
કુદરતી ગેસ - 27 ડિસેમ્બર
247.70  (0.16%)
એલ્યુમિનિયમ - 30 ડિસેમ્બર
115.90  (1.57%)
કોપર - 28 ફેબ્રુઆરી
401.00  (1.40%)
નિકેલ - 30 ડિસેમ્બર
786.00  (0.56%)
લેડ - 30 ડિસેમ્બર
158.90  (0.92%)
જીંક - 30 ડિસેમ્બર
190.05  (1.33%)

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

મેનેજમેન્ટ ઈન્ટરવ્યુ