મેટ્રિક્સ
 
 
My TV CNBC TV18 CNBC Awaaz
સૌથી અઘિક વધનારા | એનએસઈ | બીએસઈ
સૌથી અધિક ઘટનાર | એનએસઈ | બીએસઈ
વધ્યા અને ઘટયા | એનએસઈ | બીએસઈ
સેન્સેક્સ
         
નિફ્ટી
         
સ્ટ્રેઈટ્સ ટાઈમ્સ (Jun 28) 3215.54 -3.99 -0.12%
નિક્કેઈ 225 (Jun 28) 20164.04 -61.05 -0.30%
હેંગસેંગ (Jun 28) 25733.96 -106.03 -0.41%
US
ડાઓ જોન્સ (Jun 27) 21310.66 98.89
નાશ્ડાક (Jun 27) 6146.62 100.53
એશિયા
નિક્કેઈ 225 (Jun 28) 20164.04 61.05
સ્ટ્રેઈટ્સ ટાઈમ્સ (Jun 28) 3215.54 3.99
હેંગસેંગ (Jun 28) 25733.96 106.03
તાઈવાન ઈન્ડેક્સ (Jun 28) 10390.18 121.88
કોસ્પી (Jun 28) 2385.98 5.97
શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ (Jun 28) 3192.82 1.62
યુરોપ
FTSE (Jun 27) 7434.36 12.44
CAC (Jun 27) 5258.58 37.17
ડેક્સ (Jun 27) 12671.02 99.81

અધિક » xxxx

નોંધ-જો બજાર નહિ ખૂલ્યા હોય તો ભાવ 0.00 દેખાડશે

Indian Stock Market >> Sensex >> Nifty >> Stock Prices >> ભારતીય શેર બજાર >> સેન્સેક્સ >> નિફ્ટી >> શેર ભાવ >> શેર ભલામણ >> હોટ સ્ટોક્સ >> શેરબજારમાં રોકાણ

સેન્સેક્સ 20 અંક નીચે, નિફ્ટી 9510ના પાસે

01:59- સ્પાઈસ જેટના ચેરમેન અજય સિંહ સાથે ખાસ વાતચીત 

વિશ્વમાં ભારતનું એવિએશન માર્કેટ ઝડપથી વિરસી રહ્યું છે.

01:39- માર્કેટ પર આશિષ સોમૈયા સાથે ચર્ચા 

માર્કેટ પાસે હાલ તેજી કે મંધી માટેના ખાસ ટ્રિગર્સ નથી. મ્યુચ્ચુઅલ ફંડ્સ પાસે ઘણી કૅશ રિઝર્વ રહેલી છે.

02:10- મેનેજમેન્ટના સફાઈ પછી વોકાર્ડનો સ્ટોક ભાગા 

અમેરિકામાં પ્રાઈસિંગ પ્રેસરની અશર વર્તાઈ છે. પ્રાઈસિંગ પ્રેસર પોર્ટફોલિયાને આધારે 7-9% જેટલું હોવું જોઈએ.


Get Adobe Flash player

કોમોડિટીનો ભાવ (એમસીએક્સ)

કોમોડિટી
રૂપિયા     (% બદલાવ)
સોનું - 4 ઓગસ્ટ
28634.00  (0.28%)
ચાંદી - 5 જુલાઈ
38702.00  (0.90%)
ક્રુડ ઓઈલ - 19 જુલાઈ
2853.00  (0.24%)
કુદરતી ગેસ - 26 જુલાઈ
198.10  (0.10%)
એલ્યુમિનિયમ - 30 જૂન
121.45  (0.12%)
કોપર - 30 જૂન
377.25  (0.16%)
નિકેલ - 30 જૂન
592.90  (0.02%)
લેડ - 30 જૂન
147.40  (0.34%)
જીંક - 30 જૂન
177.30  (0.14%)

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

7:00 am

આઈપીઓની ઝલક

ઈક્વિટી
સેબીમાં દાખલ કરવાની તારીખ
શાલ્બી લિમિટેડ (DRHP)
22-May
ડિક્સન ટેકનોલોજીસ (DRHP)
22-May
લગ્નસાથી. કોમ (DRHP)
11-May
કેપેસીટ'ઇન્ફ્ર્રાજેક્સ (DRHP)
21-Apr
સર્વોચ્ચ સ્થિર ખોરાક (DRHP)
31-Mar

તમારા પૈસા

ખરીદવા માટેના સર્વોત્તમ ફંડ

ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ડીએસપી-બીઆર માઈક્રો કેપ ફંડ - આરપી (G) રેન્ક 1
23.9 30.1 30.9
ડીએસપી-બીઆર માઈક્રો કેપ ફંડ - આઈપી (G) રેન્ક 1
-- -- --
ડીએસપી-બીઆર માઈક્રો કેપ ફંડ (D) રેન્ક 1
23.9 30.1 30.9
ડીએસપી-બિઆર માઇક્રો કેપ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
24.1 30.9 31.8
ડીએસપી-બિઆર માઇક્રો કેપ ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
24.1 30.9 31.8
બિરલા એસએલ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ ફંડ (D) રેન્ક 1
30.6 33.4 23.7
બિરલા એસએલ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ ફંડ (G) રેન્ક 1
30.6 33.4 23.7
બિરલા એસએલ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
31.3 34.7 24.7
બિરલા એસએલ સ્મોલ એન્ડ મિડકેપ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
31.3 34.7 24.8
માઇરા ઇમર્જિંગ બ્લુચિપ -ડાયરેક્ટ (D) રેન્ક 1
29.5 37.5 29.2
માઇરા ઇમર્જિંગ બ્લુચિપ -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
29.5 37.5 29.3
માઇરા ઇમર્જીંગ બ્લુચિપ ફંડ (D) રેન્ક 1
29.1 25.4 34.3
માઇરા ઇમર્જીંગ બ્લુચિપ ફંડ (G) રેન્ક 1
29.0 36.5 28.2
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
ટાટા ઈક્વીટી પી/ઈ ફંડ (D) - TO એ ૫% રેન્ક 1
17.6 21.0 20.8
ટાટા ઇક્વિટી પી/ઇ ફંડ- ડાયરેક્ટ (D) ટ્રિગર એ ૫% રેન્ક 1
18.3 19.4 22.1
ટાટા ઇક્વિટી પી/ઇ ફંડ- ડાયરેક્ટ (D) ટ્રિગર બી ૧૦% રેન્ક 1
13.9 13.7 23.3
ટાટા ઇક્વિટી પી/ઇ ફંડ- ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
23.2 34.8 19.3
ટાટા ઇક્વિડીટી પી/ઈ ફંડ (D) - ટીઓ બી ૧૦% રેન્ક 1
13.1 11.9 22.5
ટાટા ઇક્વિડીટી પી/ઈ ફંડ (G) રેન્ક 1
22.6 33.8 18.5
પ્રિન્સિપાલ ઈમર-બ્લ્યુચિપ-ડાઇરેકટ(D) રેન્ક 1
26.4 34.0 24.2
પ્રિન્સિપાલ ઈમર-બ્લ્યુચિપ-ડાઇરેકટ(G) રેન્ક 1
26.4 34.0 24.2
પ્રિન્સિપાલ ઈમરજીન્ગ બ્લ્યુચિપ(D) રેન્ક 1
-2.3 -7.1 47.8
પ્રિન્સિપાલ ઈમરજીન્ગ બ્લ્યુચિપ(G) રેન્ક 1
25.7 32.6 23.1
બિરલા સન લાઈફ ઈક્વિટી ફંડ (D) રેન્ક 1
20.4 31.2 16.6
બિરલા સન લાઈફ ઈક્વિટી ફંડ (G) રેન્ક 1
20.4 31.2 16.6
બિરલા એસએલ ઇન્ડીયા જેનનેક્સ્ટ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
25.3 27.2 22.3
બિરલા એસએલ ઇન્ડીયા જેનનેક્સ્ટ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
25.3 27.2 22.3
બિરલા એસએલ ઇન્ડીયા જેનનેક્સ્ટ ફંડ. (D) રેન્ક 1
24.5 25.7 21.1
બિરલા એસએલ ઇન્ડીયા જેનનેક્સ્ટ ફંડ. (G) રેન્ક 1
24.5 25.7 21.1
બિરલા એસએલ્ ઇક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (D) રેન્ક 1
21.0 32.5 17.7
બિરલા એસએલ્ ઇક્વિટી ફંડ - ડાઇરેક્ટ (G) રેન્ક 1
21.0 32.5 17.7
સુન્દરમ રૂરલ ઇન્ડિયા ફંડ (D) રેન્ક 1
18.9 9.5 27.9
સુન્દરમ રૂરલ ઇન્ડિયા ફંડ (G) રેન્ક 1
24.6 29.8 22.9
સુન્દરમ રૂરલ ઇન્ડિયા -ડાયરેક્ટ (D) રેન્ક 1
19.5 10.6 28.6
સુન્દરમ રૂરલ ઇન્ડિયા -ડાયરેક્ટ (G) રેન્ક 1
25.1 30.9 23.7
સુન્દરમ રૂરલ ઇન્ડિયા ફંડ-આઈપી (D) રેન્ક 1
21.5 17.0 26.7
ક્રિસિલ રેન્ક
વળતર (%)
6 મહિના 1 વર્ષ 3 વર્ષ
* વાર્ષિક ધોરણે વળતર

મેસેજ બોર્ડ

સૌથી વધારે ચર્ચાયેલા સ્ટોક અહિંયા જુઓ

તમારો અભિપ્રાય શું છે?

શું રાષ્ટ્રપતિ પદ માટે રામનાથ કોવિંદના નામ પર સહમતિ બની શકશે?
હા
ના
વેબ પર CNBC Television 18નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર CNBC AWAAZનું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર CNN IBN નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ
વેબ પર IBN 7 નું જીવંત પ્રસારણ જુઓ

ટૂલ્સ

પોર્ટફોલિયો
ટેકનીકલ ચાર્ટ
લાઈવ માર્કેટ મેપ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મીટર


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

મિડકેપ મંત્રા