મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> મેસેજબોર્ડ >> >> સ્ટોક >> Titan Company
તમે અહિં છો : બજાર સંદેશ-બોર્ડ સ્ટોક
The latest messages in different topics under Stocks are displayed on this page

સ્ટોક

  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Others
દ્રારા જુઓ:
લેટેસ્ટ સંદેશ
સૌથી સક્રિય
ટોપ રેટેડ્
ટોપ ટ્રેકડ્
18 Mar 2018 01:33

Titan Company

ટાઇટન કંપની

દ્રારા પોસ્ટેડ : thinker_86
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs876.20 ( 0.45 % ), NSE: Rs. 879.25 ( 0.77 % )
આખો મુદ્દો જુઓ (4 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

also look at Dec 17 YoY sales increase it went up by mere 5 % compared to dec 16 inspite of so many showrooms increSe compred to 16 ....in q4 if they increase the profit feom 150 cr to 250 cr there is no big deal as the gold price increase will cause the profit but you need to watch the sales growth..... coming to Rakesh Jhunjunwaya he also invested in Lupin , Tata motors and FedrL bank and looj at tgeir fall...

ના જવાબમાં:

Titan Company

દ્રારા પોસ્ટેડ : harriharri

I agree. Buying Titan now is madness. I am holding it since it was below 300. Will add only if it falls below 700. Even catering for doubling every 3 years, it is madness. The only hope of stock staying near present levels is rise in gold prices (quite possible) or shift in Indian gold trade from small jewellers towards organised trade (again possible but only by govt action).

18 Mar 2018 01:33

Stocks

સુઝલોન એનર્જી

દ્રારા પોસ્ટેડ : rich1day_
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs11.69 ( 0.09 % ), NSE: Rs. 11.70 ( 0.43 % )
આખો મુદ્દો જુઓ (9 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

i think quite a few guys here beleives or believed till recently that suzlon will continue to sell at 6 cr per mw...for more than a year v hv tried to explain it to the boarders here...but no luck...now they r talking about eps of 4 for fy20...they started it with fy18 last year this time....commitment bias is forcing them to change target dares...wont be surprised if after 6 months they will talk about fy21......

ના જવાબમાં:

Stocks

દ્રારા પોસ્ટેડ : phreak

It won`t cross 4.5 Cr per MW. You can see this is where they are at present as well in the current FY. 844 MW commissioned in 9 months. WTG segment revenue for 9 months is 3813.52 Cr. which works out to exactly 4.5 Cr. Why is it that no one else has seen such a basic thing?

18 Mar 2018 01:15

Stocks

એચડીઆઈએલ

દ્રારા પોસ્ટેડ : zoomlala
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs43.10 ( 0.12 % ), NSE: Rs. 43.05 ( 0.00 % )
આખો મુદ્દો જુઓ (3 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

Fully agree with this reply to winning comments ...

ના જવાબમાં:

Stocks

દ્રારા પોસ્ટેડ : ukuma

I fully agree with winning whatever he says. But when management fully involved in speculation and have no interest in company. This calculation will not work. All real estate stocks have multipled . even with smaller earnings and much lesser book value. Even now all we doubt about the working and accounting of company. If what ever result they give are correct or manipulated. Even their land bank details should be verified if it is correct or fake.
We have doubts company may be become another kingfisher or satyam. So better immediately take over action like satyam needed otherwise biggest loss to share holders. Same case like gitanjli, Nirav Modi. Sensex near life time high. This share near life time low, even when sector also doing well. Even more than 95/discount of peak rate. Also no clarification from management and also no action by FII. Who also major share holders in company. This is very serious matter and immediate action required. It was above, 1000 when the Nifty was about 5000 range more than,,, 10 years back. We are reading daily some default by company and no proper clarification by management. Also now we have come to know about the bad records of management, who has no concern for their good will like shame less persons.

18 Mar 2018 01:14

Stocks

સુઝલોન એનર્જી

દ્રારા પોસ્ટેડ : phreak
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : NSE: Rs. 11.70
આખો મુદ્દો જુઓ (9 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

It won`t cross 4.5 Cr per MW. You can see this is where they are at present as well in the current FY. 844 MW commissioned in 9 months. WTG segment revenue for 9 months is 3813.52 Cr. which works out to exactly 4.5 Cr. Why is it that no one else has seen such a basic thing?...

ના જવાબમાં:

Stocks

દ્રારા પોસ્ટેડ : Dreambigger

@phreakji, lets consider u to be a realistic for a while.. Can you tell on what basis are u telling that 5cr is an over estimate ???

18 Mar 2018 01:14

Reliance Home F

Reliance Home F

દ્રારા પોસ્ટેડ : Blucell
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs. 64.60 NSE: Rs. 64.40
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

The promotor is always seen engaged in trouble that even financial trouble . Very pathetic...

18 Mar 2018 01:08

Morepen Lab

મોરપીન લેબ

દ્રારા પોસ્ટેડ : ratan_gangopadhyay
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs33.10 ( -0.45 % ), NSE: Rs. 33.30 ( 0.30 % )
આખો મુદ્દો જુઓ (4 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

techsa Ji .......samaj lo kam ho giya......those allottees , has not sold their shares till 17.03.2018 , received as a consideration for FD default by company as then 7-8 years back as price for issue was calculated by sebi guidelines then ( shares were trading 9/- to 10/- then 2003, ) & now, company has appealed a clearance from NCLT( Chandigarh )........has been dismissed by the authority (NCLT Chandigarh ) ....... & since FD holders are also stakeholders into Morepen lab as we are , Morepen lab, as a proper resolution in their favour soughed a resolution in their favour .......but the technical matter is disagreed of law the resolution very in favour of FD holdings, as they are in receipt of heavy benefits compared to equity shareholders in the company....... so, kindly it is to be noted creditors should not loss but they are not comparable pari pursue with equity shareholders....... hence extension of benefit only interest of goodwill existence of company does not favour the existing resolution......... so, it is dismissed by NCLT(Chandigarh)....... but as FD holders , trade creditors. are also stakeholders into Morepen lab, .....as a matter of goodwill existence of company in blue chip category , it has applied to national commission for benefit of one of the stakeholders (Fixed deposits holders)......... ha ha ha ha ......those FD holders till (17-3-18) are not sold out their holdings received in consideration .......are to surrender their holdings for the purpose of cancellation ........it is barred by any stock exchange as compelled by law ...... so, the gist is understood........ jai ho jai ho ....... even national commission allows then also , Q4 result & averstatin usfda news will take she share price near to 3 digits & if national commission not favouring FD holders , then tooh, all time high 241.80(adjusted) ......??? keeyaa? hoga bohuut bada bacchus khel........Ratan gangopadhyay....

ના જવાબમાં:

Morepen Lab

દ્રારા પોસ્ટેડ : techsa1

Ratan ji pls explain Nclt resolution

18 Mar 2018 01:06

Stocks

એરીઝ એગ્રો

દ્રારા પોસ્ટેડ : saniyamehtat2
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : NSE: Rs. 192.60
આખો મુદ્દો જુઓ (3 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

To change the Circuit Limit.....

ના જવાબમાં:

Stocks

દ્રારા પોસ્ટેડ : 3GG

why purposely avoided sir?

18 Mar 2018 01:04

Jaypee Infra

જેપી ઇન્ફ્રા

દ્રારા પોસ્ટેડ : omi2705
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs10.75 ( 4.98 % ), NSE: Rs. 10.70 ( 4.90 % )
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

if not for this indusind bank .. jp infra could reach reach 20 in two weeks ..........

18 Mar 2018 01:03

GTL Infra

જીટીએલ ઇન્ફ્રા

દ્રારા પોસ્ટેડ : saniyamehtat2
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : NSE: Rs. 3.25
આખો મુદ્દો જુઓ (2 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

GTL infra has to payrs. 1000 cr to Airtel. lolzzz... With NCLT allowing GTL infra to post their claim to IRP of aircel.. High court will wait for that..remember gtli will use this money to put off a part of their debt.....

ના જવાબમાં:

GTL Infra

દ્રારા પોસ્ટેડ : shahbro

What happened in Delhi high Court of gtlinfrastructure versus airtel on 12 march

18 Mar 2018 00:57

Stocks

ગ્રેફાઇટ ઇંડિયા

દ્રારા પોસ્ટેડ : LALA23
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : NSE: Rs. 775.20
આખો મુદ્દો જુઓ (24 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

please change your old stategy mam..ur doing this same everywhere..stop this nonsense...

ના જવાબમાં:

Stocks

દ્રારા પોસ્ટેડ : Girija Equities

Hello Friends... Again nice gains in Graphite.... 750 From Latest suggestion 700 and Previous suggestion 300

18 Mar 2018 00:56
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

all market indices are down -1.30%...but Sanwaria managed to regain 4.13% up, it shows Monday to Friday will be upper circuit if market indices are flat too. buy for 35 es target, this is right time ro buy in this low price...

18 Mar 2018 00:55

Stocks

સુઝલોન એનર્જી

દ્રારા પોસ્ટેડ : Dreambigger
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs11.69 ( 0.09 % ), NSE: Rs. 11.70 ( 0.43 % )
આખો મુદ્દો જુઓ (9 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

@phreakji, lets consider u to be a realistic for a while.. Can you tell on what basis are u telling that 5cr is an over estimate ??? ...

ના જવાબમાં:

Stocks

દ્રારા પોસ્ટેડ : phreak

10 GW is an overestimate, as is 5 Cr/MW. Let`s be realistic. We are all adults here.

18 Mar 2018 00:55

Maruti Suzuki

મારુતિ સુઝુકી

દ્રારા પોસ્ટેડ : F4hrMuqWnq
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs8690.35 ( -1.61 % ), NSE: Rs. 8676.55 ( -1.82 % )
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

Have a good week end all.... prepare your self for monday profit calls join ..what`s app.. 9568914939...

18 Mar 2018 00:53

TCS

ટીસીએસ

દ્રારા પોસ્ટેડ : F4hrMuqWnq
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs2825.50 ( -1.52 % ), NSE: Rs. 2825.70 ( -1.53 % )
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

Have a good week end all.... prepare your self for monday profit calls join ..what`s app.. 9568914939...

18 Mar 2018 00:53

ONGC

ઓએનજીસી

દ્રારા પોસ્ટેડ : F4hrMuqWnq
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs177.40 ( -2.26 % ), NSE: Rs. 177.15 ( -1.75 % )
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

Have a good week end all.... prepare your self for monday profit calls join ..what`s app.. 9568914939...

પેજ પર જાઓ:   1    2    3    4    5    6    આગામી  [  ]    


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા