મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> મેસેજબોર્ડ >> >> સ્ટોક >> આઈએફબી ઈન્ડસટ્રીસ
તમે અહિં છો : બજાર સંદેશ-બોર્ડ સ્ટોક
The latest messages in different topics under Stocks are displayed on this page

સ્ટોક

  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |  Others
દ્રારા જુઓ:
લેટેસ્ટ સંદેશ
સૌથી સક્રિય
ટોપ રેટેડ્
ટોપ ટ્રેકડ્
17 Jan 2018 06:43

IFB Industries

આઈએફબી ઈન્ડસટ્રીસ

દ્રારા પોસ્ટેડ : indussprouts
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs1460.10 ( -1.27 % ), NSE: Rs. 1453.35 ( -2.11 % )
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

dear aswathi can tell us why it went up? ...and what we`re reasons for which you gave a buy call......

17 Jan 2018 06:43

Mandhana Retail

Mandhana Retail

દ્રારા પોસ્ટેડ : ochong
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs168.20 ( -4.19 % ), NSE: Rs. 168.05 ( -4.30 % )
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

which way brother....😆...

17 Jan 2018 06:42

Visagar Polytex

વિસાગર પોલિતેક્સ

દ્રારા પોસ્ટેડ : Cadu2
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs. 1.66 NSE: Rs. 1.65
આખો મુદ્દો જુઓ (6 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

Baby, you r just a kid, avoid promotion message,avoid abuse too.miderators can please sensitize this kid. thanks...

ના જવાબમાં:

Visagar Polytex

દ્રારા પોસ્ટેડ : BINSO2016

Simpothy on you man, look like you are marketing or attracting peoples at fish market to buy?. No need to to cry or neither do marketing to buy if you sell it in reasonable rate (what ever it may be the goods).

17 Jan 2018 06:42

Stocks

ધ બાઇક હોસ્પ

દ્રારા પોસ્ટેડ : chhaya_1970
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs. 177.35 NSE: Rs. 176.50
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

Co has unique business model.Debt equity ratio quite comfortable.Growth prospect vibrant.An excellent long term pick....

17 Jan 2018 06:42

Kiri Industries

કિરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ

દ્રારા પોસ્ટેડ : Desertwolf
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs. 637.65 NSE: Rs. 638.65
આખો મુદ્દો જુઓ (2 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

Have they specifically mentioned Kiri?...

ના જવાબમાં:

Stocks

દ્રારા પોસ્ટેડ : pzsrinivasarao

Ambit initiates coverage on the Indian specialty chemicals industry`s upcoming multi-year upcycle! One needs to be very selective in this space as all existing players will not be equally successful.

17 Jan 2018 06:41

Sintex Plastics

Sintex Plastics

દ્રારા પોસ્ટેડ : mgtcritic
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs79.50 ( -0.93 % ), NSE: Rs. 79.40 ( -0.75 % )
આખો મુદ્દો જુઓ (2 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

Mahesh ji , it great they are cleaning their baanlce sheet and focus on cash revenue , and avoid high credit period revenue , but they could have postponed such process as long as bull market is exist , investor missed out all opportunity to make money ..........ok in long term it showed improved revenue and profitability ......but these will be no means in bear market .........

ના જવાબમાં:

Sintex Plastics

દ્રારા પોસ્ટેડ : maheshwsg

Better not pay the heed to the unwarranted noises. There will be many of such type, few may have vested interest, few are posting for the sake of it and many are Self acclaimed analysts who posts vt half information. For me, as I said earlier too, FY 18 may not be great but the process of cleaning of the balance sheet and reducing fat paper sake revenue. I fully support and trust in this initiative of the management as long as they stick to their roadmap of reducing debt and increasing the margins. I also believe some interesting time is lined up ahead but not immediately. I stand to be corrected in my views. I am long in this counter.

17 Jan 2018 06:40

Vedanta

સેસા સ્ટર્લાઇટ

દ્રારા પોસ્ટેડ : uday2481982
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs329.80 ( -2.70 % ), NSE: Rs. 330.15 ( -2.67 % )
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

sell at cmp for target 310....

17 Jan 2018 06:40

Federal Bank

ફેડરલ બેંક

દ્રારા પોસ્ટેડ : indussprouts
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs104.75 ( -7.51 % ), NSE: Rs. 104.75 ( -7.79 % )
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

have said it very early when I quit the reason for quitting and this stands today and for next decade also. this is a bank making it most revenue from Kerala. whose economy is faltering due to issues in middle East. no more middle East incomes are filling the coffers of mallus. get out of this script....

17 Jan 2018 06:40

Equitas Holding

Equitas Holding

દ્રારા પોસ્ટેડ : IndianaZones
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs151.95 ( -7.57 % ), NSE: Rs. 152.00 ( -7.46 % )
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

I believe Equitas is a stable and long term stock like itc. Equitas and Idfc bank should give higher returns in mid to long term. ...

17 Jan 2018 06:39

Tech Mahindra

ટેક મહિન્દ્રા

દ્રારા પોસ્ટેડ : Cadu2
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs. 557.80 NSE: Rs. 557.65
આખો મુદ્દો જુઓ (6 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

you invest fully here at bull tech Mahindra, just close your brokerage.see profit...

ના જવાબમાં:

Stocks

દ્રારા પોસ્ટેડ : aswathiguna11

Stock trading 560 from suggestion 430

17 Jan 2018 06:39

Coal India

એચડીએફસી ગોલ્ડ ઈટીએફ

દ્રારા પોસ્ટેડ : uday2481982
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs291.50 ( -4.57 % ), NSE: Rs. 291.60 ( -4.67 % )
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

sell at cmp for target below 280....

17 Jan 2018 06:38

Hind Zinc

હિંદ ઝીંક

દ્રારા પોસ્ટેડ : Cool Bull
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : NSE: Rs. 315.45
આખો મુદ્દો જુઓ (3 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

Every effort is being made to keep the price lower as on the day of reckoning i.e. on the day of take over of Govt`s stake Vedanta can buy it as cheap as possible....

ના જવાબમાં:

Hind Zinc

દ્રારા પોસ્ટેડ : subh62

I`ve observed share price movement since almost a year for HindZinc....It has gone near Rs 330 only to correct sharply. Even pricing in the spl divd Rs 27 it paid last yr , it came down even more to I think 240-250 levels .....take today`s move...goes up to 329 and comes down more than Rs 12....though market has not corrected a lot....it gives up any gains soon....

17 Jan 2018 06:38

PNB

પીએનબી

દ્રારા પોસ્ટેડ : uday2481982
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs165.55 ( -4.03 % ), NSE: Rs. 165.55 ( -3.83 % )
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

Sell for target below 160....

17 Jan 2018 06:37

Federal Bank

ફેડરલ બેંક

દ્રારા પોસ્ટેડ : balu29
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs104.75 ( -7.51 % ), NSE: Rs. 104.75 ( -7.79 % )
આખો મુદ્દો જુઓ (1 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

any body subjection about fed bank ...

17 Jan 2018 06:36

Stocks

પ્રકાશ ઇન્ડ.

દ્રારા પોસ્ટેડ : sbkjrf123
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : NSE: Rs. 249.35
આખો મુદ્દો જુઓ (72 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

hahaha, just posting what our babaji does very nice what it is good at, trying to find to fool the innocent..
but knowing doing it is wrong isn`t it. it itself posted in its profile message so nicely, but does the same thing...!!!! that is funny..!!!...

ના જવાબમાં:

Stocks

દ્રારા પોસ્ટેડ : RAMOLA87

congrats as ur Excel entry is double now and ppl who had listen to you are in loss

પેજ પર જાઓ:   1    2    3    4    5    6    આગામી  [  ]    


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા