બજાર - વ્યવસાય - તમારા પૈસા
બજાર » સમાચાર » તમારા પૈસા

તમારા પૈસા

રૂપિયો 24 પૈસા નબળો થઈને 65.16 પર બંધ

5.04 pm | 19 Mar 2018 CNBC-Bajar

1 ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય રૂપિયો 24 પૈસા નબળો થઈને 65.16 પર બંધ થયો.

પ્રૉપર્ટી બજાર: વિઝેન્ઝા હાઇ ડેકનો સેમ્પલ ફ્લેટ 

9.56 am | 19 Mar 2018 CNBC-Bajar

વિઝેન્ઝા હાઇ ડેકનો સેમ્પલ ફ્લેટ છે. વિઝેન્ઝા હાઇ ડેકની મુલાકાત કરી રહ્યા છે.

રૂપિયાની નબળાઈ શરૂઆત, 65 ની પાર ખુલ્યો

9.02 am | 19 Mar 2018 CNBC-Bajar

1 ડૉલરના મુકાબલે રૂપિયો 14 પૈસાના જોરદાર ઘટાડાની સાથે 65.07 ના સ્તર પર ખુલ્યો છે.

પ્રોપર્ટી ગુરૂ: ગુજરાતનાં રિયલ એસ્ટેટ અંગે ચર્ચા 

8.24 am | 19 Mar 2018 CNBC-Bajar

2011માં અમદાવાદ પ્રોપર્ટી માર્કેટ પીક પર છે. પાછલા 3 વર્ષથી માર્કેટ સ્થિર છે.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કા: પુરોહિત પરિવાર માટે નાણાંકિય આયોજન 

8.23 am | 19 Mar 2018 CNBC-Bajar

પાલનપુરનો પુરોહિત પરિવાર માટે નાણાંકિય આયોજન.

સ્ટૉક 20-20 (19 માર્ચ) 

8.19 am | 19 Mar 2018 CNBC-Bajar

અમે તમને એ 20 સ્ટૉક્સના બારામાં જાણકારી આપશું જેમાં આજે ટ્રેડિંગ કરીને તમે કમાણી કરી શકો છો નુફો.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.32 pm | 16 Mar 2018 CNBC-Bajar

વર્ષ 2004થી 31 માર્ચ 2018 સુધીના લાંબાગાળાના મૂડીનફા ઉપર ગ્રાન્ડ ફાધરિંગનો લાભ આપ્યો છે.

રૂપિયામાં કોઇ પણ ફેરફાર વિના 64.93 પર બંધ

5.01 pm | 16 Mar 2018 CNBC-Bajar

1 ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય રૂપિયામાં કોઇ પણ ફેરફાર વિના ના સ્તર પર બંધ થયો છે.

રૂપિયામાં નજીવો ઘટાડો, 64.98 પર ખુલ્યો

9.04 am | 16 Mar 2018 CNBC-Bajar

સપ્તાહના અંતિમ કારોબારી દિવસે ભારતીય રૂપિયો નજીવા ઘટાડાની સાથે ખુલતો જોવા મળી રહ્યો છે.

સ્ટૉક 20-20 (16 માર્ચ) 

8.23 am | 16 Mar 2018 CNBC-Bajar

અમે તમને એ 20 સ્ટૉક્સના બારામાં જાણકારી આપશું જેમાં આજે ટ્રેડિંગ કરીને તમે કમાણી કરી શકો છો નુફો.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>