બજાર - વ્યવસાય - ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ
બજાર » સમાચાર » ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ

ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કાઃ ચૈતન્ય જોશી માટે નાણાંકિય આયોજન 

12.38 pm | 16 Dec 2017 CNBC-Bajar

કુલ આવક રૂપિયા 3 લાખ છે. કુલ ખર્ચ રૂપિયા 2 લાખ 85 હજાર છે. કુલ બચત રૂપિયા 15 હજાર છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.38 pm | 15 Dec 2017 CNBC-Bajar

કોઇપણ પ્રકારના કાગળ ઉપર તમારું વસિયતનામું બનાવી શકો છો. કોઇપણ સ્ટેમ્પ પેપર કે ખાસ પ્રકારના કોઇ કાગળની જરૂર રહેતી નથી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

11.36 am | 13 Dec 2017 CNBC-Bajar

સપ્ટેમ્બર 2017માં વડાપ્રધાને કહ્યુ કે સીધા કરવેરાનો કાયદો 1961માં ઘડવામા આવ્યો હતો.

મની મેનેજર: આજે લિબ્રલાઇઝ રિમિટન્સ સ્કીમ અંગે 

5.39 pm | 12 Dec 2017 CNBC-Bajar

મની મેનેજરમાં આજે લિબ્રલાઇઝ રિમિટન્સ સ્કીમ અંગે, જાણીશુ આ સ્કીમનાં લાભ.

મની મૅનેજર: આધાર કાર્ડ અને ફાયનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રરુમેન્ટનાં લિન્કિંગ અંગે 

4.56 pm | 12 Dec 2017 CNBC-Bajar

મની મેનેજરમાં આજે વાત કરીશું આધાર કાર્ડ અને ફાયનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રરુમેન્ટનાં લિન્કિંગ અંગે.

મની મેનેજર: કઇ રીતે જાળવી શકાય સંપત્તિ? 

3.03 pm | 12 Dec 2017 CNBC-Bajar

મની મેનેજરમાં આજે વાત કરીશુ પેઢી દર પેઢી કેમ ઘટે છે સંપત્તિ? કઇ રીતે જાળવી શકાય સંપત્તિ?

મની મેનેજર: પેઢી દર પેઢી કેમ ઘટે છે સંપત્તિ? 

2.47 pm | 12 Dec 2017 CNBC-Bajar

મની મેનેજરમાં આજે વાત કરીશુ પેઢી દર પેઢી કેમ ઘટે છે સંપત્તિ? કઇ રીતે જાળવી શકાય સંપત્તિ?

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કાઃ કર્ણદેવભાઈ માટે નાણાંકિય આયોજન 

8.21 am | 02 Dec 2017 CNBC-Bajar

કર્ણદેવભાઈની કુલ આવક રૂપિયા 50 હજાર છે. કુલ ખર્ચ રૂપિયા 35 હજાર છે. કુલ બચત રૂપિયા 15 હજાર છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત

5.33 pm | 01 Dec 2017 CNBC-Bajar

આવકવેરા કાયદાની કલમ 54 અને 54Fને ધ્યાનમાં લેવી જોઇએ.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: PPFમાં 3જી ઓક્ટોબરે એક સર્ક્યુલર આવ્યો છે તે શું છે? 

6.05 pm | 24 Nov 2017 CNBC-Bajar

2003થી PPFમાં બિનરહીશ રોકાણ કરી શકતા નથી.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>