બજાર - વ્યવસાય - ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ
બજાર » સમાચાર » ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ

ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કા: ઠક્કર પરિવાર માટે નાણાંકિય આયોજન 

1.10 pm | 26 May 2018 CNBC-Bajar

ઠક્કર પરિવારને સલાહ છે. હોમલોનમાં મોટી રકમ જઈ રહી છે. લાઈફ ઈન્શ્યોરન્સનું મોટુ કવર જરૂરી છે.

મની મેનેજર: ઇન્ટરનેશનલ ફંડ અંગે ચર્ચા 

11.21 am | 24 May 2018 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણીશું ઇન્ટરનેશનલ ફંડના રોકાણનાં ફાયદા અને ગેરફાયદા.

મની મેનેજર: દર્શકોના સવાલ અને નિષ્ણાંતોના જવાબ 

11.58 am | 23 May 2018 CNBC-Bajar

આજે આપણી સાથે જોડાયા છે યોર્સ ફાયનાન્શિયલિ બુકનાં લેખક અને ફૂલ સર્કલ ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનર્સ એન્ડ એડવાઈઝર્સનાં સર્ટિફાઇડ ફાયનાન્શિયલ પ્લાનર કલ્પેશ આશર.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કા: વિનોદભાઈ જોશી માટે નાણાંકિય આયોજન 

11.15 am | 19 May 2018 CNBC-Bajar

પરિવારમાં દરેક ઉંમરના લોકો છે. સ્પેશ્યલ પર્સન પણ પરિવારમાં છે. રૂપિયા 5 હજારની SIP ચાલે છે.

મની મેનેજર: અસેટ અલોકેશન સ્ટેટર્જી 

10.57 am | 17 May 2018 CNBC-Bajar

આ ચર્ચામાં આજે આપણી સાથે જોડાયા છે ટ્રાન્સેન્ડ કંસલ્ટન્સીનાં ડિરેક્ટર, કાર્તિક ઝવેરી

મની મેનેજર: કઇ રીતે કરશો અસેટ અલોકેશન? 

5.58 pm | 16 May 2018 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણીશું કઇ રીતે કરશો અસેટ અલોકેશન?

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કા: રજનીકાંતભાઈ માટે નાણાંકિય આયોજન 

3.53 pm | 12 May 2018 CNBC-Bajar

આવો જોઈએ ગૅટ રિચ વિથ આશ્કામાં રજનીકાંતભાઈ માટેનું નાણાંકિય આયોજન.

મની મેનેજર: NPS ફડનાં પરફોરમન્સ અંગે ચર્ચા 

11.44 am | 11 May 2018 CNBC-Bajar

આ ચર્ચામાં આજે આપણી સાથે જોડાયા છે ટ્રાન્સેન્ડ કંસલ્ટન્સીનાં ડિરેક્ટર, કાર્તિક ઝવેરી.

મની મેનેજર: વસિયતનામું બનાવવું શા માટે જરૂરી 

11.19 am | 08 May 2018 CNBC-Bajar

આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે પ્લાન ઇનવેસ્ટ અડવાઇઝર્સનાં સીઈઓ અને સર્ટિફાઇડ ફાયનાન્શિયલ પ્લાનર પિયુષ શેઠ.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કા: જોશી પરિવાર માટે નાણાંકિય આયોજન 

1.47 pm | 05 May 2018 CNBC-Bajar

દરેક ખર્ચની વિગત હોવી જોઈએ. રૂપિયા 60 હજારના બદલે રૂપિયા 70 હજાર ઈમરજન્સી ફંડ જરૂરી છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>