બજાર - વ્યવસાય - ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ
બજાર » સમાચાર » ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ

ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કાઃ દ્રષ્ટી માટે નાણાંકિય આયોજન 

3.37 pm | 12 Aug 2017 CNBC-Bajar

મુંબઈના દ્રષ્ટી દિવાણી. દ્રષ્ટી માટે નાણાંકિય આયોજન. 23 વર્ષના દ્રષ્ટી.

મની મેનેજર: રોકાણની મર્યાદા વિશે ચર્ચા

7.30 am | 08 Aug 2017 CNBC-Bajar

મની મેનેજરમાં આજે રોકાણની મર્યાદા વિશે, ક્યુ રોકાણ કેટલું કરવું અને દર્શકોના સવાલ.

મની મેનેજર: ગોલ્ડ સોવરેન બોન્ડ વિશે ચર્ચા 

7.00 am | 07 Aug 2017 CNBC-Bajar

મની મેનેજરમાં આજે ગોલ્ડ સોવરેન બોન્ડ વિશે, તેમા થયેલા ફેરફાર પર અને દર્શકોના સવાલ.

મની મેનેજર: પ્રધાનમંત્રી વય વંદન યોજના વિશે ચર્ચા 

5.05 pm | 05 Aug 2017 CNBC-Bajar

મની મેનેજરમાં આજે પ્રધાનમંત્રી વય વંદન યોજના વિશે, શું છે આ યોજનાનો ઉપયોગ અને દર્શકોના સવાલ પણ લઈશું.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કાઃ 24 વર્ષના દિકરા મનીષ માટે આયોજન 

3.47 pm | 05 Aug 2017 CNBC-Bajar

મુંબઈના પરેશભાઈ ગાંધી. ફાર્મા કંપનીના ડિરેક્ટર છે.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કાઃ દવે પરિવાર માટે નાંણાકિય આયોજન 

11.39 am | 29 Jul 2017 CNBC-Bajar

કુલ આવક રૂપિયા 40 હજાર છે. કુલ ખર્ચ રૂપિયા 30 હજાર છે. કુલ બચત રૂપિયા 10 હજાર છે.

મની મેનેજર: ફાયનાન્શિયલ ડેટ અંગે ચર્ચા 

1.10 pm | 28 Jul 2017 CNBC-Bajar

મની મેનેજરમાં આજે ફાયનાન્શિયલ ડેટ અંગે ચર્ચા, શું છે ફાયનાન્શિયલ ડેટ? અને ફાયનાન્શિયલ ડેટનાં ફાયદા.

મની મેનેજર: નિવૃત્તિનાં આયોજન અંગે માહિતી 

12.31 pm | 28 Jul 2017 CNBC-Bajar

મની મેનેજરમાં આજે કઇ રીતે કરી શકાય શ્રેષ્ઠ આયોજન અને કઇ વાતોનું ધ્યાન રાખવું?

મની મેનેજર: દર્શકોની નાણાંકીય સમસ્યાનું નિવારણ 

8.32 am | 24 Jul 2017 CNBC-Bajar

રોકાણ જો યોગ્ય રીતે અને યોગ્ય સ્થાને નિર્ધારિત ધ્યેય પ્રમાણે કરવામાં આવે તો તે યોગ્ય નાણાંકિય આયોજન કહેવાય.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કાઃ પઠાણ પરિવાર માટે નાંણાકિય આયોજન 

2.57 pm | 22 Jul 2017 CNBC-Bajar

આમિરખાન માટે નાણાંકિય આયોજન. અમિરખાન શોનાં નિયમિત દર્શક છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>