બજાર - વ્યવસાય - ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ
બજાર » સમાચાર » ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ

ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કાઃ ત્રિવેદી પરિવાર માટે આયોજન 

10.45 am | 22 Apr 2017 CNBC-Bajar

પરિવારમાં 5 લોકો છે. બધા લોકો એના પર ડિપેન્ડેન્ટ છે. કમાનાર લોકો છે. ભાઈ જર્મનીમાં ભણે છે. 50,000ની લોન બાકી છે.

મની મેનેજર: યુપીઆઈના દુરઉપયોગ સામે રક્ષણ 

7.23 am | 20 Apr 2017 CNBC-Bajar

મની મેનેજરમાં આજે યુપીઆઈના દુરઉપયોગ વિશે, કેવી રીતે અટકાવવું અને દર્શકોના સવાલ.

મની મેનેજર: NEFT ટ્રાન્ઝિક્શન પર ચર્ચા 

7.11 am | 19 Apr 2017 CNBC-Bajar

મની મેનેજરમાં આજે NEFT વિશે, તેમા આવેલા બદલાવ વિશે અને દર્શકોના સવાલ.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કાઃ ઠાકર પરિવાર માટે આયોજન 

11.32 am | 15 Apr 2017 CNBC-Bajar

વિદેશ પ્રવાસ કરવો છે. કાર લેવી છે. સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરવાની ઈચ્છા છે. ઠાકર પરિવારને સલાહ છે. વિદેશ પ્રવાસ કરી શકાય છે.

મની મેનેજર: નાણાંકિય ક્રાઈસિસ વિશે

7.16 am | 12 Apr 2017 CNBC-Bajar

મની મેનેજરમાં આજે નાણાંકિય ક્રાઈસિસ વિશે, કેવા રોકાણથી ઉભી થઈ છે મુશ્કેલી અને આગળ તેમા શું કરવું?

મની મેનેજર: સેલિબ્રિટી એન્ડોર્સમેન્ટ પ્લાન 

7.06 am | 11 Apr 2017 CNBC-Bajar

મની મેનેજરમાં આજે સેલિબ્રિટી એન્ડોર્સમેન્ટ પ્લાન કેવી રીતે કરવું રોકાણ અને દર્શકોના સવાલ.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કાઃ બ્રમ્હભટ્ટ પરિવાર માટે આયોજન 

4.17 pm | 08 Apr 2017 CNBC-Bajar

ગાંધીનગરનો બ્રમ્હભટ્ટ પરિવાર છે. બ્રમ્હભટ્ટ પરિવાર માટે આયોજન છે. જનકભાઈની ઉંમર 34 વર્ષ છે.

મની મેનેજર: નવા નાણાંકિય વર્ષમાં શું કરવું? 

7.45 am | 05 Apr 2017 CNBC-Bajar

મની મેનેજરમાં આજે નવા નાણાંકિય વર્ષમાં શું કરવું? કેવી રીતે પહેલાથી આયોજન કરવું? શું ધ્યાનમાં રાખવું?

મની મેનેજર: બદલાતા બજારમાં ઈક્વિટી રોકાણ 

7.08 am | 05 Apr 2017 CNBC-Bajar

મની મેનેજરમાં આજે બદલાતા બજારમાં ઈક્વિટી રોકાણ, ક્યારે બદલાવા તમારા રોકાણ અને દર્શકોના સવાલ પર.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કાઃ ઠાકર પરિવાર માટે આયોજન 

4.00 pm | 01 Apr 2017 CNBC-Bajar

રોકાણ અંગે માહિતી જોઈએ છે. યોગ્ય રોકાણથી પરિવારને સુરક્ષા મળે. ઠાકર પરિવારમાં 5 લોકો છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>