બજાર - વ્યવસાય - કર

કર

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.32 pm | 21 Apr 2017 CNBC-Bajar

રોકાણ માટેના ત્રણ પાયાના નિયમો છે. રોકાણ માટેના ત્રણ મુખ્ય નિયમોમાં પ્રથમ રોકાણની સલામતી બીજું રોકાણ વળતર અને ત્રીજું રોકાણની તરલતા છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત

11.17 am | 15 Apr 2017 CNBC-Bajar

આ સંદર્ભમાં જુલાઇ 2014થી શરૂ કરીને 31મી ઓગષ્ટ 2015 દરમિયાન જે બેન્ક એકાઉન્ટ અને ડિમેટ એકાઉન્ટ ખૂલ્યા હોય

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.34 pm | 07 Apr 2017 CNBC-Bajar

કરદાતા આવકવેરાની જવાબદારીમાંથી છટકવા માટેના કેટલાંક રસ્તાઓ અપનાવે છે. તેને અટકાવવા માટે ક્લબિંગ ઓફ ઇન્કમની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મૂકેશ પટેલ સાથે ખાસ રજૂઆત 

5.33 pm | 31 Mar 2017 CNBC-Bajar

ધંધા-વ્યવસાયમાં હિસાબ રાખવાની બે પદ્ધતિ રહે છે એમાંથી એક છે રોકડ હિસાબી પદ્ધતિ છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: આવક આયોજન વિશે ચર્ચા 

5.38 pm | 24 Mar 2017 CNBC-Bajar

અંદાજીત આવક યોજનાનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે. કમિશન કે એજન્સીની આવક મેળવતાં કરદાતાઓ અંદાજીત આવક યોજનાનો લાભ મળશે નહી.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: કરવેરાનું આયોજન વિશે ચર્ચા 

5.33 pm | 17 Mar 2017 CNBC-Bajar

આવકવેરા કાયદા હેઠળ ગ્રેચ્યુઇટી મુખ્યત્ત્વે 3 પ્રકારની છે. પ્રથમ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓને ચૂકવવામાં આવતી ગ્રેચ્યુઇટી સંપૂર્ણપણે કરમુક્ત છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મુકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.31 pm | 10 Mar 2017 CNBC-Bajar

આવકવેરા કાયદામાં પહેલા દંડ અને વ્યાજ બન્ને વસુલવાની જોગવાઇ હતી. લગભગ 25 વર્ષ પહેલા આવકવેરા વિભાગ દ્વારા દંડનીય વ્યાજની જોગવાઇ દાખલ કરવામાં આવી છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મુકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.47 pm | 03 Mar 2017 CNBC-Bajar

કલમ 80સી હેઠળ 1.5 લાખ રૂપિયાની મર્યાદા છે તેમાં અનેક પ્રકારના રોકાણ અને વિશેષ ખર્ચ સંબંધિત કપાતનો લાભ મળે છે એ તમને ખ્યાલ છે.

ટેક્સ પ્લાનિંગ: મુકેશ પટેલ સાથે કરવેરા આયોજન 

5.34 pm | 24 Feb 2017 CNBC-Bajar

આ જ સપ્તાહે સીબીડીટી દ્વારા 2017ની મહત્ત્વની સૂચના નંબર 3 બહાર પાડવામાં આવી છે. કરદાતાના સંશયને દૂર કરતા સ્પષ્ટતા કરી છે

ટેક્સ પ્લાનિંગ: કેશલેસ ઇકોનોમી આયોજન 

3.55 pm | 18 Feb 2017 CNBC-Bajar

આ વખતના અંદાજપત્રનું મહત્ત્વનું ફોક્સ લેસ-કેશ રહ્યું છે. રોકડના વ્યવહારોને અંકુશમાં રાખવામાં આવે તો કોઇપણ દેશના અર્થતંત્રને સાફ રાખવું શક્ય છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next >>