બજાર - વ્યવસાય - પ્રોપર્ટી
બજાર » સમાચાર » પ્રોપર્ટી

પ્રોપર્ટી

પ્રોપર્ટી બજાર: બેલિઝા વિકેન્ડ હાઉસનો સેમ્પલ ફ્લેટ

6.04 pm | 19 Oct 2017 CNBC-Bajar

ડુમસ રોડ સુરતનો ઝડપથી વિકસતો વિસ્તાર છે. ડુમસ રોડ પર દરેક વસ્તુઓનો સમાવેશ છે.

પ્રોપર્ટી ગુરૂ દિવાળી સ્પેશલ

5.59 pm | 19 Oct 2017 CNBC-Bajar

પ્રોપર્ટી માર્કેટમાં ઘણા બદવાલ આવ્યા છે. ડિમોનેટાઇઝેશનની મોટી અસર પ્રોપર્ટી માર્કેટ પર છે.

પ્રોપર્ટી બજાર: ઓફિરાનો સેમ્પલ ફ્લેટ 

12.21 pm | 14 Oct 2017 CNBC-Bajar

અવન્તીસ ગ્રુપનો પ્રોજેક્ટ છે. ઓફિરાની મુલાકાત કરીએ છે. દિવાળી સ્પેશલ રજૂઆત છે.

પ્રોપર્ટી ગુરૂ: સેકેન્ડરી પ્રોપર્ટી પર ચર્ચા 

10.54 am | 14 Oct 2017 CNBC-Bajar

આ વર્ષે ઓફર્સ ઓછી જોવા મળી રહી છે. રેરાને કારણે ઓફર્સમાં ઘટાડો થયો છે.

પ્રોપર્ટી ગુરૂ: રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં પરિવર્તનનો દોર 

3.36 pm | 07 Oct 2017 CNBC-Bajar

પ્રોપર્ટીની લગતી તમામ જરૂરી માહિતી આપના સુધી પહોચાડતો શો એટલે પ્રોપર્ટી ગુરૂમાં.

પ્રોપર્ટી બજાર: હિરાનંદાણી કેસલ રૉકનો પ્રોજેક્ટ 

3.19 pm | 07 Oct 2017 CNBC-Bajar

પવઇ મુંબઇનું ખાસ સબર્બ છે. પવઇની કનેક્ટિવિટી ખૂબ સારી છે. પવઇને કુદરતી સાંનિધ્યનો લાભ.

પ્રોપર્ટી બજાર: આશ્રય અરાઇઝનો સેમ્પલ ફ્લેટ 

3.21 pm | 30 Sep 2017 CNBC-Bajar

આશ્રય અરાઇઝ અફોર્ડેબલ હાઉસિંગની સ્કીમ છે. 208 યુનિટની સ્કીમ છે. 2 અને 3 BHKનાં વિકલ્પો છે.

પ્રોપર્ટી ગુરૂ: અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ અંગે ચર્ચા 

12.32 pm | 30 Sep 2017 CNBC-Bajar

એમઆઈજી માટેની પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના 15 મહિના માટે લંબાવાઇ છે.

પ્રોપર્ટી ગુરૂ: દર્શકોનાં સવાલ-નિષ્ણાંતનાં જવાબ 

11.57 am | 25 Sep 2017 CNBC-Bajar

આજના પ્રોપર્ટી ગુરૂમાં આપણે મેળવીશુ તમારા સવાલોનાં જવાબ.

પ્રોપર્ટી બજાર: બકેરી ગ્રુપનો સિવાન્તા પ્રોજેક્ટ 

5.17 pm | 23 Sep 2017 CNBC-Bajar

અમદાવાદના મશહુર અને સૌથી જુના ડેવેલોપર પૈકી ના એક એટલે બકેરી બિલ્ડર્સ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>