બજાર - વ્યવસાય - માર્કેટ આઉટલુક - ટેક્નિકલ
બજાર » સમાચાર » માર્કેટ આઉટલુક - ટેક્નિકલ

માર્કેટ આઉટલુક - ટેક્નિકલ

નિફ્ટીમાં લાંબા ગાળા માટે રોકાણ કરો: કુશ ઘોડસરા 

8.17 am | 18 Oct 2017 CNBC-Bajar

કુશ ઘોડાસરાનું કહેવુ છે કે નિફ્ટી અને બેન્ક નિફ્ટી શોર્ટ ટર્મમાં આપણે જોઈએતો પોઝિશનલ ટ્રેડ જ દેખાય રહ્યો છે.

10050-10060 નો સ્ટૉપલોસ રાખી લોંગ ટર્મ માટે ખરીદી કરો: પ્રદિપ હોતચંદાણી 

8.18 am | 17 Oct 2017 CNBC-Bajar

પ્રદિપ હોતચંદાણીનું કહેવુ છે કે લેવલની વાત કરીએ નિફ્ટીમાં 9930 નું ક્રોસ કરી શકે છે.

10105 ના સ્ટૉપલોસ સાથે ખરીદી કરી હોલ્ડ કરો: પ્રતિત પટેલ 

8.32 am | 16 Oct 2017 CNBC-Bajar

રૂપિ ગેન્સના પ્રતિત પટેલનું કહેવુ છે કે દિવાળીના સપ્તાહ પહેલા જ દિવાળીનો માહોલ બની ગયો હતો.

નિફ્ટીમાં 9970 નો સ્ટૉપલોસ રાખો: કુશ ઘોડસરા 

8.26 am | 13 Oct 2017 CNBC-Bajar

કુશ ઘોડાસરાનું કહેવુ છે કે 9970 નો સ્ટ્રીક સ્ટૉપલોસ રાખવો જોઈએ.

9920 ના સ્ટૉપલોસ સાથે હોલ્ડ કરો: પ્રદીપ હોતચંદાણી 

8.18 am | 12 Oct 2017 CNBC-Bajar

પ્રદિપ હોતચંદાણીનું કહેવુ છે કે 9920 ના સ્ટૉપલોસ સાથે પોઝિશનલ લૉન્ગ રાખવાની સલાહ છે.

નિફ્ટી બેન્કમાં લોન્ગ કરો: કુશ ઘોડાસરા 

8.20 am | 11 Oct 2017 CNBC-Bajar

કુશ ઘોડાસરાનું કહેવુ છે કે ડેરિએક્ટીવમાં 10000 ના પુટ પર સારો એવો ઓપન ઈન્ટ્રેસ્ટ જોઈ શકીએ છીએ.

નિફ્ટીમાં ઈન્ટ્રા ડે માટે 9980 ના સ્ટૉપલોસની સાથે ખરીદી કરો: પ્રતિત પટેલ 

8.19 am | 10 Oct 2017 CNBC-Bajar

પ્રતિત પટેલનું કહેવુ છે કે નિફ્ટીમાં 10020 ની ઊપર તમે કરી શકો છો ત્યાં તમે 9960 સ્ટૉપલોસ રાખી ખરીદી શકો છો.

9890 નો સ્ટૉપલોસ રાખો: પ્રદીપ હોતચંદાણી 

8.17 am | 09 Oct 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ હોતચંદાણીનું કહેવુ છે કે નિફ્ટીમાં 1015 નો ઈમિડિએટ ટાર્ગેટ છે.

નિફ્ટીમાં આજે ટ્રેડમાં વેટએન્ડવૉચ કરવુ: કુશ ઘોડસરા 

8.19 am | 06 Oct 2017 CNBC-Bajar

કુશ ઘોડાસરાનું કહેવુ છે કે નિફ્ટી માટે આજે ખુબ જ મહત્વનો દિવસ છે.

નિફ્ટીને 9790 ના સ્ટૉપલોસથી હોલ્ડ કરો: પ્રતિત પટેલ 

8.26 am | 05 Oct 2017 CNBC-Bajar

રૂપી ગેન્સના પ્રતિત પટેલનું કહેવુ છે કે 9790 ના સ્ટૉપલોસની સાથે નિફ્ટીમાં ખરીદારીની પોજીશનને હોલ્ડ કરવી.

1 2 3 4 5 6 7 8 Next >>