બજાર - વ્યવસાય - માર્કેટ આઉટલુક - ટેક્નિકલ
બજાર » સમાચાર » માર્કેટ આઉટલુક - ટેક્નિકલ

માર્કેટ આઉટલુક - ટેક્નિકલ

10210 ના ટ્રેડિંગ સ્ટૉપલોસથી હોલ્ડ કરો: કુશ ઘોડસરા 

8.34 am | 15 Dec 2017 CNBC-Bajar

કુશ ઘોડસરાનું કહેવુ છે કે નિફ્ટી સારા એવા મુવમેન્ટમ પર જોઈ શકીએ છે.

નિફ્ટી 10330 હાયરસાઇડ લેવલ જોવા મળી શકે: પ્રદીપ હોતચંદાણી 

8.25 am | 13 Dec 2017 CNBC-Bajar

પ્રદિપ હોતચંદાણીનું કહેવુ છે કે આગળના સમયમાં માર્કેટ થોડુ કંસોલિડેશનમાં ફેઝ બતાવી શકે.

10450 ના લેવલ જોવા મળી શકે: કુશ ઘોડસરા 

8.30 am | 12 Dec 2017 CNBC-Bajar

લવકુશ ફિનસર્વના ડિરેક્ટર કુશ ઘોડાસરાનું કહેવુ છે કે આજે 10450 ના લેવલ જોવા મળી શકે છે.

10140 સ્ટૉપલોસ સાથે લોંગ સપોર્ટ રાખો: પ્રદિપ હોતચંદાની 

8.34 am | 11 Dec 2017 CNBC-Bajar

પ્રુડન્ટ બ્રોકિંગ સર્વિસિસના પ્રદિપ હોતચંદાણીનું કહેવુ છે કે એફઆઈઆઈ તો વેચવાલી ચાલુ છે.

10350 ના લેવલ પોઝિશનલી ધ્યાનમાં રાખવો: કુશ ઘોડસરા 

8.31 am | 08 Dec 2017 CNBC-Bajar

એકવાર હજુ પણ 10270-10350 ના લેવલ સુધી નિફ્ટીમાં એક શોર્ટ કવરિંગ મુવ ચોક્કસ રહી શકે છે.

એક્સપાયરી 10400-10450 ની વચ્ચે જોવા મળી શકે: કુશ ઘોડસરા 

8.19 am | 29 Nov 2017 CNBC-Bajar

કુશ ઘોડાસરાનું કહેવુ છે કે ઑવરઓલ નિફ્ટીનો માહોલ પોઝિટિવ જ રહી શકે છે.

10360-10310 એક મહત્વના લેવલ: કુશ ઘોડસરા 

8.17 am | 24 Nov 2017 CNBC-Bajar

લવકુશ ફિનસર્વના કુશ ઘોડાસરાનું કહેવુ છે કે 10360-10310 એક મહત્વના લેવલ છે.

10300-10260 ના મહત્વના સપોર્ટ લેવલ: પ્રતિત પટેલ 

8.25 am | 23 Nov 2017 CNBC-Bajar

રેન્જની વાત કરીએ તો નીચેમાં 10300-10260 ના મહત્વના સપોર્ટ લેવલ છે.

10270-10225 એક સપોર્ટ લેવલ: કુશ ઘોડસરા 

8.20 am | 22 Nov 2017 CNBC-Bajar

કુશ ઘોડાસરાનું કહેવુ છે કે 10000-10200 નો સપોર્ટ થઈ રહ્યો છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>