બજાર - વ્યવસાય - માર્કેટ આઉટલુક - ટેક્નિકલ
બજાર » સમાચાર » માર્કેટ આઉટલુક - ટેક્નિકલ

માર્કેટ આઉટલુક - ટેક્નિકલ

10460 નો સ્ટૉપલોસ રાખો: નીરવ વખારિયા 

8.18 am | 25 May 2018 CNBC-Bajar

નીરવ વખારિયાનું કહેવુ છે કે 10580 ના લેવલ માટે અહીં ખરીદી કરીને ચાલવુ જોઈએ.

નિફ્ટી માટે 10400 નો સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ: નીરવ વખારિયા 

8.16 am | 24 May 2018 CNBC-Bajar

નીરવ વખારિયાનું કહેવુ છે કે નિફ્ટી માટે 10400 નો સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ બની રહ્યો છે.

બેન્ક નિફ્ટીમાં 25700નો સપોર્ટ: નીરવ વખારિયા 

8.30 am | 23 May 2018 CNBC-Bajar

નીરવ વખારિયાનું કહેવુ છે કે 25900ના લેવલને તોડીને 26200 સુધીના લેવલ જોવા મળી શકે છે.

10460 નો સ્ટૉપલોસ રાખી ખરીદી કરો: નીરવ વખારિયા 

8.20 am | 22 May 2018 CNBC-Bajar

નીરવ વખારિયાનું કહેવુ છે કે 10500 નો એક સારો સપોર્ટ લાગે છે અને ઑવરઓલ કંડિશન છે.

10510 ના લક્ષ્યાંક જોવ મળી શકે: નીરવ વખારીયા 

8.20 am | 21 May 2018 CNBC-Bajar

નિફ્ટીને જોતા એવુ લાગે છે કે પ્રેશર જે છે તે નિફ્ટીને વેચીને ચાલવુ જોઈએ.

10600 નો ટાર્ગેટ રાખો: પ્રદિપ હોતચંદાણી 

8.18 am | 18 May 2018 CNBC-Bajar

પ્રદિપ હોતચંદાણીનું કહેવુ છે કે જો નિફ્ટી ઑન ધ લોવર સાઇડ જે ઈમીડિએટ સપોર્ટ આપણે કીધો હતો કે 10760 નો છે.

10840 ના સ્ટૉપલોસ સાથે હોલ્ડ કરો: પ્રદિપ હોતચંદાણી 

8.21 am | 17 May 2018 CNBC-Bajar

પ્રદિપ હોતચંદાણીનું કહેવુ છે કે 10840 ના સ્ટૉપલોસ સાથે શોર્ટ પોઝિશન હોલ્ડ રાખી શકે છે.

10760 નીચે જાય તો ટ્રેડિંગ માંથી એક્ઝિટ કરો: પ્રદિપ હોતચંદાણી 

8.15 am | 16 May 2018 CNBC-Bajar

પ્રદિપ હોતચંદાણીનું કહેવુ છે કે 10760 ની નીચે જાય છે નિફ્ટી તો વેચવાલી થશે.

10730નો એક તાત્કાલિક સપોર્ટ: પ્રદિપ હોતચંદાણી 

8.43 am | 15 May 2018 CNBC-Bajar

બેન્ક નિફ્ટીમાં પણ પોઝિટીવ વ્યૂ બની રહ્યું છે. બેન્ક નિફ્ટીમાં 27000ના લક્ષ્યાંક બની રહ્યો છે.

10950-10970 નો એક ટાર્ગેટ જોવા મળી શકે: પ્રદિપ હોતચંદાણી 

8.22 am | 14 May 2018 CNBC-Bajar

પ્રદિપ હોતચંદાણીનું કહેવુ છે કે હાયસાઇટ 10950-10970 નો એક ટાર્ગેટ દેખાય રહ્યો છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>