બજાર - વ્યવસાય - આઈપીઓ સમાચાર
બજાર » સમાચાર » આઈપીઓ સમાચાર

આઈપીઓ સમાચાર

ઇંડોસ્ટાર કેપિટલની સારી લિસ્ટિંગ

10.06 am | 21 May 2018 CNBC-Bajar

એનએસઈ પર ઇંડોસ્ટાર કેપિટલના શેર 4.9 ટકા પ્રીમિયમની સાથે લિસ્ટ થયો છે.

લેમેન ટ્રીની સારી લિસ્ટિંગ

10.03 am | 09 Apr 2018 CNBC-Bajar

એનએસઈ પર લેમન ટ્રી ના શેર 10 ટકા પ્રીમિયમની સાથે લિસ્ટ થયો છે.

મિશ્ર ધાતુ નિગમની ખરાબ લિસ્ટિંગ 

10.26 am | 04 Apr 2018 CNBC-Bajar

એનએસઈ પર મિશ્ર ધાતુ નિગમના શેર 3.3 ટકા ડિસ્કાઉન્ટની સાથે લિસ્ટ થયો છે.

આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યોરિટીઝની ખરાબ લિસ્ટિંગ

10.09 am | 04 Apr 2018 CNBC-Bajar

એનએસઈ પર આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યોરિટીઝના શેર 16.34 ટકા ડિસ્કાઉન્ટની સાથે લિસ્ટ થયો છે.

કારડા કંસ્ટ્રક્શન્સની નબળી લિસ્ટિંગ

10.53 am | 02 Apr 2018 CNBC-Bajar

એનએસઈ પર કારડા કંસ્ટ્રક્શન્સનું શૅર 24.4 ટકા ડિસ્કાઉન્ટના સાથે લિસ્ટ થયું છે.

સંધાર ટેક્નોલૉજીસની સારી લિસ્ટિંગ

10.12 am | 02 Apr 2018 CNBC-Bajar

એનએસઈ પર સંધાર ટેક્નોલૉજીસના શેર 4.25 ટકા પ્રીમિયમની સાથે લિસ્ટ થયા છે.

હિંદુસ્તાન એરોનૉટિક્સની નબળી લિસ્ટિંગ

10.30 am | 28 Mar 2018 CNBC-Bajar

એનએસઈ પર હિંદુસ્તાન એરોનૉટિક્સના શેર 5.18 ટકા ડિસ્કાઉન્ટની સાથે લિસ્ટ થયો છે.

બંધન બેન્કના આઈપીઓનું શાનદાર લિસ્ટિંગ 

10.03 am | 27 Mar 2018 CNBC-Bajar

એનએસઈ પર બંધન બેન્કના શેર 33 ટકાના પ્રીમિયમની સાથે લિસ્ટ થયો છે.

આજથી ખુલ્યો લેમન ટ્રીનો આઈપીઓ

10.31 am | 26 Mar 2018 CNBC-Bajar

હોટલ ચેન કંપની લેમન ટ્રીના પબ્લિક ઇશ્યૂ આજે એટલે કે 26 માર્ચથી ખુલી ગયો છે જે 28 માર્ચના બંધ થશે.

ભારત ડાયનામિક્સની ખરાબ લિસ્ટિંગ, ₹370 પર લિસ્ટ

10.10 am | 23 Mar 2018 CNBC-Bajar

ભારત ડાયનામિક્સની લિસ્ટિંગ ઘણી ખરાબ થઈ છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>