બજાર - વ્યવસાય - ઍશિયન માર્કેટ્સ
બજાર » સમાચાર » ઍશિયન માર્કેટ્સ

ઍશિયન માર્કેટ્સ

એશિયાઈ બજારોમાં રોનક, એસજીએક્સ નિફ્ટી સુસ્ત

8.19 am | 21 May 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં સારા વધારાની સાથે કારોબાર જોવાને મળી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં મામૂલી વધારો, એસજીએક્સ નિફ્ટી ઘટ્યો

8.18 am | 18 May 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં મામૂલી વધારાની સાથે કારોબાર જોવાને મળી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં મિશ્ર કારોબાર

8.20 am | 17 May 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં મિશ્ર કારોબાર જોવાને મળી રહ્યું છે.

એશિયાઈ બજારોમાં નબળાઈ, એસજીએક્સ નિફ્ટી 10750 ની નજીક

8.13 am | 16 May 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં નબળાઈની સાથે કારોબાર જોવાને મળી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં સુસ્તી, એસજીએક્સ નિફ્ટી 10800 ની નજીક

8.15 am | 15 May 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં સુસ્તીનો માહોલ જોવામાં આવી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં મિશ્ર કારોબાર 

8.21 am | 14 May 2018 CNBC-Bajar

સપ્તાહના પહેલા કારોબારી દિવસે એશિયાઈ બજારોમાં મિશ્ર કારોબાર જોવાને મળી રહ્યું છે.

એશિયાઈ બજારોમાં રોનક, એસજીએક્સ નિફ્ટી 10780 ની પાર

8.23 am | 11 May 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં સારી તેજીની સાથે કારોબાર જોવાને મળી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં મામૂલી તેજી, એસજીએક્સ નિફ્ટી 10775 ની આસપાસ

8.17 am | 10 May 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં મામૂલી તેજીની સાથે કારોબાર જોવાને મળી રહ્યો છે.

એશિયાઈ બજારોમાં નરમી, એસજીએક્સ નિફ્ટી 0.2% નબળાઈ

8.14 am | 09 May 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં નરમીની સાથે કારોબાર જોવાને મળી રહ્યા છે.

એશિયાઈ બજારોમાં મામૂલી વધારો, એસજીએક્સ નિફ્ટી 10770 ની નજીક

8.18 am | 08 May 2018 CNBC-Bajar

એશિયાઈ બજારોમાં મામૂલી વધારાની સાથે કારોબાર જોવાને મળી રહ્યો છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>