બજાર - વ્યવસાય - એન્કરની ટિપ્પણી
બજાર » સમાચાર » એન્કરની ટિપ્પણી

એન્કરની ટિપ્પણી

નિફ્ટીમાં 9560ના લક્ષ્યાંક સાથે ખરીદી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.28 am | 26 May 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે આજે નિફ્ટીમાં 9560ના લક્ષ્યાંક સાથે ખરીદી કરી શકાય, સ્ટોપલોસ- 9440 રાખો.

નિફ્ટીમાં 9350 પર સ્ટોપલોસ સાથે ખરીદી કરી શકાય: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.22 am | 25 May 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે આજે નિફ્ટીમાં 9350 પર સ્ટોપલોસ સાથે ખરીદી કરી શકાય, લક્ષ્યાંક- 9450.

ઘટાડે 9350-9370 પર મજબૂત ટેકો મળી શકે: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.17 am | 24 May 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે આજે ભારતીય બજારમાં બોર્ડર પર ગતિવિધિની અસર થઈ ચૂકી છે.

નિફ્ટી માટે 9370-9470ની રેન્જ: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.27 am | 23 May 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે આજે નિફ્ટી 9370-9450ની વચ્ચે જોવા મળ્યું.

નિફ્ટીમાં 9370-9450 વચ્ચેની રેન્જ દેખાય શકે: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.19 am | 22 May 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે આજે નિફ્ટીમાં 9370-9450 વચ્ચેની રેન્જ જોવા મળી શકે છે.

નિફ્ટી માટે 8450ના સ્તર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.25 am | 18 May 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે આજે નિફ્ટી માટે 8450ના સ્તર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

નિફ્ટી માટે 9375 મહત્વનો સપોર્ટ: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.21 am | 17 May 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે આવતીકાલે તેજી અને મંદી વચ્ચે મજબૂત ટક્કર જોવા મળી શકે છે.

નિફ્ટીમાં 9450ને પાર લૉન્ગમાં ટાર્ગેટ 9470/9525 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.27 am | 16 May 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે આજે નિફ્ટીમાં 9450ને પાર લૉન્ગમાં ટાર્ગેટ 9470/9525 અને સ્ટોપલોસ 9400 રાખો.

નિફ્ટીમાં 9360ના સ્ટૉપલોસ સાથે ખરીદી કરો: પ્રદીપ પંડ્યા 

9.12 am | 15 May 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે આજે નિફ્ટીમાં 9360ના સ્ટૉપલોસ સાથે ખરીદી કરી શકાય.

નિફ્ટીમાં લૉન્ગ પોઝિશન 9465 લક્ષ્યાંક જાળવી રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.23 am | 11 May 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે આજે નિફ્ટીમાં લૉન્ગ પોઝિશન 9465 લક્ષ્યાંક, 9380 સ્ટોપલોસ સાથે જાળવી રાખો.

1 2 3 4 5 6 7 8 Next >>