બજાર - વ્યવસાય - એન્કરની ટિપ્પણી
બજાર » સમાચાર » એન્કરની ટિપ્પણી

એન્કરની ટિપ્પણી

નિફ્ટીમાં આજનો લક્ષ્યાંક 10,020 રાખો: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.40 am | 25 Jul 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે આજે નિફ્ટીમાં આજનો લક્ષ્યાંક 10,020 અને સ્ટોપલોસ 9930 છે.

નિફ્ટીમાં 9850ના સ્તરે સપોર્ટ: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.20 am | 20 Jul 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે આજે નિફ્ટીમાં 9850ના સ્તરે સપોર્ટ અને 9930 પર અવરોધ.

નિફ્ટી 9840-9960 વચ્ચેની રેન્જ જોવા મળી શકે: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.17 am | 17 Jul 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે આજે નિફ્ટીમાં 9840-9960 વચ્ચેની રેન્જ જોવા મળી શકે.

નિફ્ટીમાં 9600 ની નીચે વધુ વેચવાલી જોવા મળી શકે: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.21 am | 23 Jun 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે આજે નિફ્ટી 9650 ના સ્તર પાર કર્યા બાદ કારોબાર જળવાયેલો રહેવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

નિફ્ટી માટે 9600ના સ્તરે મહત્વનો સપોર્ટ: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.18 am | 20 Jun 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે આજે નિફ્ટી માટે 9600ના સ્તરે મહત્વનો સપોર્ટ.

નિફ્ટીની રેન્જ 9580-9670 વચ્ચે રહી શકે: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.39 am | 15 Jun 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે આજે નિફ્ટીની રેન્જ 9580-9670 વચ્ચે રહી શકે છે.

નિફ્ટીમાં 9720 પર ખૂબ જ મજબૂત અવરોધ: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.28 am | 13 Jun 2017 CNBC-Bajar

આજે નિફ્ટીમાં 9680ના સ્તરે પહેલો અવરોધ, 9720 પર ખૂબ જ મજબૂત અવરોધ.

નિફ્ટીમાં 9600થી 9720 વચ્ચેની રેન્જ રહી શકે: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.22 am | 12 Jun 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે આજે નિફ્ટીમાં 9600થી 9720 વચ્ચેની રેન્જ રહી શકે છે.

નિફ્ટીમાં 9600-9650 ની રેન્જ જોવા મળી શકે: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.35 am | 01 Jun 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે નિફ્ટીમાં 9600-9650 અને મિડકેપમાં 17400-17600ની રેન્જ જોવા મળી શકે.

મિડકેપ માટે 17000 મહત્વનો સપોર્ટ: પ્રદીપ પંડ્યા 

8.23 am | 31 May 2017 CNBC-Bajar

પ્રદીપ પંડ્યાનું કહેવુ છે કે મિડકેપ માટે 17600 મોટો પડકાર જ્યારે 17000 મહત્વનો સપોર્ટ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>