બજાર - વ્યવસાય - યૂ.ઍસ. માર્કેટ
બજાર » સમાચાર » યૂ.ઍસ. માર્કેટ

યૂ.ઍસ. માર્કેટ

અમેરિકી બજારોમાં મિશ્ર કારોબાર 

8.18 am | 23 Feb 2018 CNBC-Bajar

ગુરૂવારના કારોબારી સત્રમાં સારો વધારો દેખાડ્યાની બાદ અમેરિકી બજાર મિશ્ર બંધ થયા.

અમેરિકી બજારમાં ઘટાડો, ડાઓ 24800 ની નીચે 

8.14 am | 22 Feb 2018 CNBC-Bajar

બુધવારના કારોબારી સત્રમાં અમેરિકી બજારોમાં ઘટાડો જોવાને મળ્યો છે.

અમેરિકી બજારમાં તેજી પર બ્રેક, ડાઓ 254 અંક નીચે બંધ 

8.21 am | 21 Feb 2018 CNBC-Bajar

ડાઓ જોંસ 254.63 અંક એટલે કે 1.01 ટકાની નબળાઈની સાથે 24964.75 ના સ્તર પર બંધ થયા છે.

અમેરિકી બજાર સારી મજબૂતીની સાથે બંધ 

8.20 am | 16 Feb 2018 CNBC-Bajar

બૉન્ડ યીલ્ડ વધવાની બાવજૂદ અમેરિકી બજારોમાં સારી તેજી જોવાને મળી છે.

અમેરિકી બજાર: ડાઓ જોંસ 250 અંકોથી વધારે વધીને બંધ 

8.13 am | 15 Feb 2018 CNBC-Bajar

અનુમાનથી વધારે રિટેલ મોંઘવારી દર વધવાની બાવજૂદ અમેરિકી બજારોમાં સારી તેજી જોવાને મળી છે.

અમેરિકી બજાર મામૂલી વધારાની સાથે બંધ 

8.13 am | 14 Feb 2018 CNBC-Bajar

મંગળવારના કારોબારી સત્રમાં અમેરિકી બજાર મામૂલી વધારાની સાથે બંધ થયા.

અમેરિકી બજાર: ડાઓ જોંસમાં 1032 અંકોનો ઘટાડો 

8.25 am | 09 Feb 2018 CNBC-Bajar

બૉન્ડ યીલ્ડ વધવાથી રોકાણકારોમાં ગભરાહટનો માહોલ જોવાને મળી રહ્યો છે.

ભારી ઉતાર-ચઢાવની બાદ અમેરિકી બજાર ઘટીને બંધ 

8.15 am | 08 Feb 2018 CNBC-Bajar

બૉન્ડ યીલ્ડમાં વધારાથી રોકાણકારોમાં ગભરાહટ વધતી જોવામાં આવી રહી છે.

અમેરિકી બજાર: તેજ ઉતાર-ચઢાવની બાદ સારા વધારા પર બંધ 

8.21 am | 07 Feb 2018 CNBC-Bajar

મંગળવારના કારોબારી સત્રમાં તેજ ઉતાર-ચઢાવની બાદ અમેરિકી બજાર સારા વધારા પર બંધ થવામાં કામયાબ થયા છે.

અમેરિકી બજાર: ડાઓ જોંસમાં 1175 અંકોનો ભારી ઘટાડો 

8.50 am | 06 Feb 2018 CNBC-Bajar

મોંઘવારી બૉન્ડ યીલ્ડને રોકાણકારોની નીંદ ઉડાડી દીધી છે.