બજાર - વ્યવસાય - યૂ.ઍસ. માર્કેટ
બજાર » સમાચાર » યૂ.ઍસ. માર્કેટ

યૂ.ઍસ. માર્કેટ

અમેરિકી બજારમાં કોહરામ, ડાઓ 666 અંક તૂટીને બંધ 

8.38 am | 05 Feb 2018 CNBC-Bajar

અમેરિકી બજારો માટે પણ કાલે બ્લેક ફ્રાઇડે સાબિત થયો.

અમેરિકી બજાર: ડાઓ મામૂલી વધારા પર બંધ, નાસ્ડેક ઘટ્યો 

7.21 am | 02 Feb 2018 CNBC-Bajar

ગુરૂવારના કારોબારી સત્રમાં અમેરિકી બજારોમાં મિશ્ર કારોબાર જોવાને મળ્યો છે.

અમેરિકી બજારોમાં થયો મિશ્ર કારોબાર 

7.40 am | 01 Feb 2018 CNBC-Bajar

બુધવારના કારોબારી સત્રમાં અમેરિકી બજારોમાં મિશ્ર કારોબાર જોવાને મળ્યુ.

અમેરિકી બજારમાં ભારી ઘટાડો 

8.06 am | 31 Jan 2018 CNBC-Bajar

વ્યાજ દરોમાં ઘટાડાના ડરથી અમેરિકી બજારોમાં ભારી ઘટાડો જોવાને મળ્યો છે.

અમેરિકી બજાર 0.7% સુધી ઘટીને બંધ

8.20 am | 30 Jan 2018 CNBC-Bajar

સપ્તાહના પહેલા કારોબારી દિવસે અમેરિકી બજારોમાં નબળાઈનો માહોલ જોવાને મળ્યો છે.

અમેરિકી બજાર: નવા શિખર પર પહોંચ્યા ડાઓ જોંસ 

8.00 am | 25 Jan 2018 CNBC-Bajar

બુધવારના કારોબારી સત્રમાં અમેરિકી બજારોમાં મિશ્ર કારોબાર જોવાને મળ્યો છે.

અમેરિકી બજાર: નવા શિખર પર નાસ્ડેક, એસએન્ડપી 500 

7.53 am | 24 Jan 2018 CNBC-Bajar

સારા પરિણામોથી અમેરિકી બજારમાં જોશ જોવામાં આવ્યુ.

અમેરિકી બજાર: ડાઓ જોંસ, એસએન્ડપીએ બનાવ્યુ નવુ શિખર 

8.04 am | 23 Jan 2018 CNBC-Bajar

ડાઓ જોંસ અને એસએન્ડપી 500 ઈન્ડેક્સ નવા શિખરે પહોંચ્યા છે.

અમેરિકી બજારમાં નફાવસુલી, ડાઓ ઘટીને બંધ 

8.14 am | 19 Jan 2018 CNBC-Bajar

ગ્લોબલ બજારોમાં મિશ્ર સંકેત મળી રહ્યા છે.

અમેરિકી બજાર: ડાઓ 323 અંક ઉછળો, નાસ્ડેક 7300 ની નજીક 

8.16 am | 18 Jan 2018 CNBC-Bajar

મજબૂત પરિણામોથી અમેરિકી બજારમાં જોરદાર તેજી જોવાને મળી છે.