સમાચાર - વ્યવસાય સમાચાર
મુખ્ય સમાચાર

સરખેજ-બોપલ વચ્ચેનો વિસ્તાર છે. એસજી હાઇવે-રિંગ રોડ નજીક છે. BRTSની સુવિધાનો લાભ છે.

માસિક સરવૈયું છે. કુલ આવક રૂપિયા 80 હજાર છે. કુલ ખર્ચ અને રોકાણ રૂપિયા 45 હજાર છે.

ઉત્તર પ્રદેશના વિકાસથી ભારત બનશે સુપરપાવર છે. ઉત્તર પ્રદેશના વિકાસ પર મુખ્યમંત્રી યોગીનો મંત્ર છે.

ઓપ્ટિમા મની મેનેજર્સના ડિરેક્ટર પંકજ મઠપાલ તમનેએ બધી વાતો અંગે જણાવશે જે તમને હોમ લોન લેતા વખત ...
બેન્કિંગ સૂત્રો તરફથી મળી રહેલી જાણકારી અનુસાર ટાટા સ્ટીલે ભૂષણ સ્ટીલ ખરીદવા 40 હજાર કરોડ રૂપિ ...
ઉત્તર પ્રદેશના વિકાસથી ભારત બનશે સુપરપાવર છે. ઉત્તર પ્રદેશના વિકાસ પર મુખ્યમંત્રી યોગીનો મંત ...
સેન્સેક્સ
         
નિફ્ટી
         
સૌથી અઘિક વધનારા | એનએસઈ | બીએસઈ
સૌથી અધિક ઘટનાર | એનએસઈ | બીએસઈ
વધ્યા અને ઘટયા | એનએસઈ | બીએસઈ
US
ડાઓ જોન્સ (Feb 16) 25219.38 19.01
નાશ્ડાક (Feb 16) 7239.46 16.97
એશિયા
નિક્કેઈ 225 (Feb 16) 21720.25 255.27
સ્ટ્રેઈટ્સ ટાઈમ્સ (Feb 15) 3443.51 40.65
હેંગસેંગ (Feb 15) 31115.43 599.83
તાઈવાન ઈન્ડેક્સ (Feb 12) 10421.09 49.34
કોસ્પી (Feb 14) 2421.83 26.64
શાંઘાઈ કમ્પોઝિટ (Feb 14) 3199.48 14.52
યુરોપ
FTSE (Feb 16) 7294.70 59.89
CAC (Feb 16) 5281.58 59.06
ડેક્સ (Feb 16) 12451.96 105.79

અધિક »

નોંધ-જો બજાર નહિ ખૂલ્યા હોય તો ભાવ 0.00 દેખાડશે

ચોકક્સ વાંચો

તમારો અભિપ્રાય શું છે?

હજુ પણ દરેક સમસ્યા માટે કોંગ્રેસને જવાબદાર ગણવુ જરૂરી છે?
હા
ના