બજાર » સમાચાર » પરિણામ

ગ્રાસિમ: નફો 72.7% વધ્યો, આવક 12.4% વધી

ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 19, 2017 પર 15:22  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ગ્રાસિમનો સ્ટેન્ડઅલોન નફો 72.7% વધીને 315.5 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2016 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ગ્રાસિમનો સ્ટેન્ડઅલોન 182.7 કરોડ રૂપિયાનો નફો રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ગ્રાસિમની સ્ટેન્ડઅલોન આવક 12.4% વધીને 3116.6 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2016 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં ગ્રાસિમની સ્ટેન્ડઅલોન આવક 2772.9 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર જાન્યુઆરી-માર્ચ ક્વાર્ટરમાં ગ્રાસિમના સ્ટેન્ડઅલોન એબિટડા 383 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 525.4 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર જાન્યુઆરી-માર્ચ ક્વાર્ટરમાં ગ્રાસિમના સ્ટેન્ડઅલોન એબિટડા માર્જિન 15.1% થી વધીને 18.3% રહ્યા છે.