બજાર » સમાચાર » પરિણામ

કેઈસી ઈન્ટરનેશનલનો નફો 90.6% વધ્યો

ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 19, 2017 પર 15:25  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં કેઈસી ઈન્ટરનેશનલનો નફો 20.2% વધીને 705.9 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાકીય વર્ષ 2016 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં કેઈસી ઈન્ટરનેશનલનો 587.2 કરોડ રૂપિયાનો નફો રહ્યો હતો.

નાણાકીય વર્ષ 2017 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં કેઈસી ઈન્ટરનેશનલની આવક 14.6% વધીને 11502.9 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2016 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં કેઈસી ઈન્ટરનેશનલની આવક 10033.2 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

વર્ષ દર વર્ષના આધાર પર જાન્યુઆરી-માર્ચ ક્વાર્ટરમાં કેઈસી ઈન્ટરનેશનલના એબિટડા 995.5 કરોડ રૂપિયાથી વધીને 1240.5 કરોડ રૂપિયા રહ્યા છે. વર્ષના આધાર પર જાન્યુઆરી-માર્ચ ક્વાર્ટરમાં કેઈસી ઈન્ટરનેશનલના એબિટડા માર્જિન 10.4% થી વધીને 11% રહ્યા છે.