બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

બીટીએસટી એસબીઆઈ, કોનકૉર: રૂચિત જૈન

ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 19, 2017 પર 15:19  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

એસબીઆઈ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 301 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 320 છે. વર્તમાન ભાવ રૂપિયા 307.10 છે. આ શેરને બીટીએસટી કરી શકાય છે.


કોનકૉર પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 295 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 310 છે. વર્તમાન ભાવ રૂપિયા 1194.90 છે. આ શેરને બીટીએસટી કરી શકાય છે.