બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

ખરીદો એ2ઝેડ, એનસીસી, ગૃહ ફાઈનાન્સ: જીજ્ઞેશ મહેતા

ના રોજ પ્રકાશિત Mon, 20, 2017 પર 16:26  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

એ2ઝેડ ઈન્ફ્રા પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 45 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 52 છે. આ શેરને 1 સપ્તાહ માટે ખરીદી શકાય છે.

એનસીસી પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 81 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 90 છે. આ શેરને 1 સપ્તાહ માટે ખરીદી શકાય છે.

ગૃહ ફાઈનાન્સ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 370 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 400 છે. આ શેરને 1 સપ્તાહ માટે ખરીદી શકાય છે.