મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> બજારના આંકડાઓ -
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ   OIમાં વૃધ્ધિ અને ભાવમાં પણ વૃધ્ધિ
માં માટે
ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि – मूल्य में वृद्धि – मूल्य में वृद्धि के साथ ही ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि लांग पोजिशन का संकेत देती है। इसमें बहुत कमजोर शेयर शामिल नहीं होते, जिनमें ट्रेडर रैली के दौरान शार्ट कर सकते हैं।
ચિન્હ એકસપાયરી તારીખ છલ્લો ભાવ ફેરફાર (રૂ.) ફેરફાર (%) ઉંચા
નીચો
એવરેજ
ભાવ
ખૂલ્યા
વ્યાજ
OIમાં વૃધ્ધિ વધતુ (%) વોલ્યુમ શેર
આગલુ વોલ્યુમ
% ફેરફાર
JPASSOCIAT 28-Mar-18 17.55 0.45 2.63% 17.60
17.25
17.46 32,402,000 17,510,000 117.58% 22,406,000
11,798,000
89.91%
FEDERALBNK 28-Mar-18 96.55 1.45 1.52% 97.45
95.95
97.15 16,214,000 11,297,000 229.75% 14,404,500
2,057,000
600.27%
JSWSTEEL 28-Mar-18 313.75 3.55 1.14% 314.90
308.10
311.60 9,699,000 3,741,000 62.79% 6,111,000
6,123,000
-0.20%
RCOM 28-Mar-18 28.60 0.60 2.14% 29.10
27.65
28.34 8,316,000 2,352,000 39.44% 6,552,000
4,228,000
54.97%
TATAPOWER 28-Mar-18 87.20 0.30 0.35% 87.95
86.40
87.12 4,023,000 1,656,000 69.96% 3,915,000
1,503,000
160.48%
NCC 28-Mar-18 125.85 1.40 1.12% 128.80
124.25
126.20 4,072,000 1,320,000 47.97% 4,024,000
2,536,000
58.68%
INFY 28-Mar-18 1,133.55 10.80 0.96% 1,148.40
1,124.70
1,134.04 3,879,600 1,317,000 51.39% 2,180,400
1,387,200
57.18%
MANAPPURAM 28-Mar-18 110.30 0.15 0.14% 112.00
108.05
110.27 1,908,000 978,000 105.16% 2,556,000
1,074,000
137.99%
HCLTECH 28-Mar-18 946.55 0.30 0.03% 975.45
938.65
954.24 1,262,800 884,100 233.46% 1,090,600
91,700
1,089.31%
HINDZINC 28-Mar-18 309.20 7.55 2.50% 309.95
302.25
307.79 1,488,000 838,400 129.06% 2,249,600
566,400
297.18%
ALBK 28-Mar-18 55.25 0.25 0.45% 55.90
54.35
54.94 3,360,000 510,000 17.89% 2,860,000
3,740,000
-23.53%
DABUR 28-Mar-18 344.80 2.50 0.73% 346.00
344.00
344.83 592,500 510,000 618.18% 622,500
57,500
982.61%
BIOCON 28-Mar-18 608.30 5.45 0.90% 618.55
603.70
611.74 1,476,000 496,800 50.74% 1,449,000
529,200
173.81%
TORNTPHARM 28-Mar-18 1,421.80 0.65 0.05% 1,450.35
1,416.25
1,445.14 506,500 496,500 4,965.00% 524,500
1,500
34,866.67%
GRANULES 28-Mar-18 118.40 0.10 0.08% 120.05
117.30
118.43 1,445,000 365,000 33.80% 1,235,000
860,000
43.60%
RELINFRA 28-Mar-18 454.20 6.70 1.50% 459.90
440.80
449.16 1,670,500 341,900 25.73% 1,593,800
1,008,800
57.99%
IRB 28-Mar-18 230.45 1.25 0.55% 233.10
226.75
229.12 1,570,000 307,500 24.36% 1,152,500
635,000
81.50%
INDIACEM 28-Mar-18 157.10 0.30 0.19% 160.60
155.85
157.97 2,649,500 304,500 12.99% 2,985,500
1,529,500
95.19%
LUPIN 28-Mar-18 831.05 2.45 0.30% 835.45
827.50
831.51 1,392,000 277,800 24.93% 658,200
579,000
13.68%
AMBUJACEM 28-Mar-18 258.05 3.75 1.47% 262.00
255.90
259.36 1,272,500 275,000 27.57% 877,500
507,500
72.91%
ENGINERSIN 28-Mar-18 170.65 0.50 0.29% 172.00
168.70
170.16 1,515,500 203,000 15.47% 637,000
546,000
16.67%
UJJIVAN 28-Mar-18 367.90 3.90 1.07% 370.05
361.40
365.10 403,200 180,800 81.29% 388,800
243,200
59.87%
KOTAKBANK 28-Mar-18 1,055.00 9.25 0.88% 1,065.50
1,046.20
1,058.71 920,000 113,600 14.09% 404,800
305,600
32.46%
STAR 28-Mar-18 729.55 7.75 1.07% 732.45
705.90
718.13 277,200 99,000 55.56% 270,000
118,200
128.43%
VGUARD 28-Mar-18 229.35 4.50 2.00% 230.95
222.05
226.02 240,000 78,000 48.15% 333,000
78,000
326.92%
VOLTAS 28-Mar-18 587.85 0.10 0.02% 595.60
579.50
585.90 223,000 68,000 43.87% 357,000
237,000
50.63%
TCS 28-Mar-18 2,951.75 4.00 0.14% 3,017.00
2,946.50
2,986.03 448,250 60,000 15.45% 290,500
208,750
39.16%
DRREDDY 28-Mar-18 2,227.45 16.50 0.75% 2,256.75
2,223.55
2,240.10 526,750 58,750 12.55% 266,250
99,250
168.26%
ACC 28-Mar-18 1,649.25 27.55 1.70% 1,660.40
1,631.05
1,650.93 258,400 56,400 27.92% 175,200
193,200
-9.32%
HEXAWARE 28-Mar-18 333.80 1.15 0.35% 338.10
332.60
334.50 198,000 42,000 26.92% 192,000
132,000
45.45%
REPCOHOME 28-Mar-18 558.95 1.00 0.18% 564.20
550.60
556.96 115,200 40,500 54.22% 159,300
126,000
26.43%
ESCORTS 28-Mar-18 883.05 2.90 0.33% 890.70
871.55
879.67 359,700 36,300 11.22% 352,000
371,800
-5.33%
KAJARIACER 28-Mar-18 597.35 2.35 0.39% 604.00
596.00
599.03 144,800 34,400 31.16% 85,600
56,000
52.86%
FORTIS 26-Apr-18 139.85 1.75 1.27% 145.25
126.30
137.54 73,500 28,000 61.54% 115,500
45,500
153.85%
KOTAKBANK 22-Feb-18 1,050.90 8.45 0.81% 1,063.15
1,040.10
1,054.50 10,758,400 23,200 0.22% 4,608,000
2,912,800
58.20%
GODREJCP 28-Mar-18 1,034.35 0.15 0.01% 1,041.10
1,024.85
1,034.38 60,000 20,800 53.06% 78,400
44,000
78.18%
BRITANNIA 28-Mar-18 4,808.25 14.90 0.31% 4,830.00
4,767.35
4,796.79 34,600 19,400 127.63% 26,400
14,000
88.57%
ORIENTBANK 28-Mar-18 106.20 0.60 0.57% 106.75
103.70
105.31 2,976,000 18,000 0.61% 354,000
672,000
-47.32%
INDIGO 28-Mar-18 1,269.05 2.15 0.17% 1,286.40
1,258.00
1,268.57 202,800 16,800 9.03% 100,800
58,200
73.20%
NATIONALUM 26-Apr-18 71.50 1.20 1.71% 72.30
71.50
71.95 96,000 16,000 20.00% 48,000
0
-
BHEL 26-Apr-18 96.20 0.50 0.52% 97.20
96.05
96.58 1,575,000 15,000 0.96% 30,000
75,000
-60.00%
PIDILITIND 28-Mar-18 894.95 3.85 0.43% 897.70
886.05
892.32 93,000 14,000 17.72% 69,000
26,000
165.38%
SIEMENS 28-Mar-18 1,276.10 6.65 0.52% 1,285.20
1,246.80
1,267.63 41,000 14,000 51.85% 78,500
25,500
207.84%
CIPLA 28-Mar-18 613.95 3.55 0.58% 617.00
609.50
613.52 292,000 13,000 4.66% 304,000
205,000
48.29%
MINDTREE 28-Mar-18 717.60 10.60 1.50% 722.05
711.75
716.13 94,800 12,000 14.49% 140,400
73,200
91.80%
VGUARD 22-Feb-18 229.85 5.15 2.29% 231.05
221.80
227.18 2,532,000 12,000 0.48% 3,375,000
1,911,000
76.61%
FEDERALBNK 26-Apr-18 97.00 1.75 1.84% 97.55
96.35
96.99 297,000 11,000 3.85% 137,500
33,000
316.67%
GRANULES 26-Apr-18 119.00 0.50 0.42% 119.00
118.50
118.65 60,000 10,000 20.00% 25,000
5,000
400.00%
IDFCBANK 26-Apr-18 54.25 0.70 1.31% 54.25
54.25
54.25 234,000 9,000 4.00% 9,000
36,000
-75.00%
CUMMINSIND 28-Mar-18 851.75 4.20 0.50% 860.95
842.90
852.19 23,400 6,600 39.29% 37,200
13,800
169.57%
VGUARD 26-Apr-18 230.90 1.25 0.54% 230.90
230.60
230.75 27,000 6,000 28.57% 6,000
9,000
-33.33%
AMBUJACEM 26-Apr-18 259.65 0.65 0.25% 259.65
259.65
259.65 7,500 5,000 200.00% 5,000
0
-
PCJEWELLER 26-Apr-18 384.00 27.10 7.59% 385.00
361.05
371.22 117,000 4,500 4.00% 22,500
37,500
-40.00%
ONGC 26-Apr-18 189.00 1.30 0.69% 189.00
189.00
188.92 195,000 3,750 1.96% 7,500
22,500
-66.67%
JETAIRWAYS 26-Apr-18 777.55 22.50 2.98% 777.55
777.00
760.96 8,400 3,600 75.00% 4,800
9,600
-50.00%
ASIANPAINT 28-Mar-18 1,147.50 6.75 0.59% 1,149.15
1,138.00
1,144.36 211,200 3,000 1.44% 77,400
66,000
17.27%
PETRONET 26-Apr-18 250.50 6.25 2.56% 250.50
250.50
250.50 9,000 3,000 50.00% 3,000
0
-
SUNPHARMA 26-Apr-18 580.15 0.15 0.03% 580.90
571.00
578.00 40,700 2,200 5.71% 15,400
23,100
-33.33%
CEATLTD 26-Apr-18 1,652.00 100.95 6.51% 1,678.05
1,652.00
1,660.08 11,550 2,100 22.22% 2,800
0
-
M&M 26-Apr-18 754.80 1.80 0.24% 756.50
754.80
755.65 8,000 2,000 33.33% 2,000
1,000
100.00%
RAYMOND 26-Apr-18 936.00 72.00 8.33% 936.00
936.00
936.00 8,800 1,600 22.22% 1,600
0
-
RELCAPITAL 26-Apr-18 492.00 3.50 0.72% 492.00
484.50
488.25 11,250 1,500 15.38% 1,500
5,250
-71.43%
NESTLEIND 28-Mar-18 7,623.75 34.20 0.45% 7,735.00
7,601.40
7,654.03 7,800 700 9.86% 4,200
14,800
-71.62%
ACC 26-Apr-18 1,657.00 20.00 1.22% 1,657.00
1,652.00
1,654.50 800 400 100.00% 800
800
0.00%
BOSCHLTD 28-Mar-18 19,633.10 4.50 0.02% 19,729.00
19,618.00
19,687.99 3,025 325 12.04% 925
900
2.78%
MCDOWELL-N 26-Apr-18 3,270.00 112.70 3.57% 3,270.00
3,270.00
3,270.00 2,000 250 14.29% 250
0
-


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા