મેટ્રિક્સ
 
 
બજારના આંકડાઓ - ઈન્ટ્રાડે બ્લોક ડીલ
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ  ઈન્ટ્રાડે બ્લોક ડીલ
ઈન્ટ્રાડે બ્લોક ડીલ
બીએસઈ અને એનએસઈના બધા સ્ટોકની યાદી છે જેમાં બ્લોક ડીલ દિવસ દરમિયાન (લાઈવ ભાવ-ડીલેઈડ ફીડ) અને જયારે સોદો થયો છે તેની વિગતો તમે દરેક જેમ કે ઊંચી કિંમત માટે સરવાળો, દર અને આ સોદો કરવામાં આવ્યો હતો તેમ જ સમયના ઉંચા મૂલ્યના વ્યવહાર જોઈ શકો છો
આના પર બધી બ્લોક ડીલ :
અન્ય કંપનીની બ્લોક ડીલ શોધો
કંપનીનું નામ
બધી બ્લોક ડીલ જુઓ બીએસઈ અને એનએસઈ. જુઓ કે કોણે શેર વેચ્યા અને ખરીદ્યા
બીએસઈ/એનએસઈ 18 ઓગસ્ટ 2017
બ્લોક ડીલ્સ
કંપનીનું નામ એક્સચેન્જ ક્ષેત્ર ક્વાંટિટી ભાવ મૂલ્ય(રૂ.કરોડમાં) સમય
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 139555 976.95 13.63 09:15
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 75671 980.00 7.42 09:16
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 122101 980.80 11.98 09:17
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 60483 979.90 5.93 09:18
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 72037 975.30 7.03 09:19
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 52221 968.90 5.06 09:20
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 99392 965.80 9.60 09:21
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 97784 961.05 9.40 09:22
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 83015 959.35 7.96 09:23
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 81691 967.65 7.90 09:24
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 99193 968.90 9.61 09:26
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 72597 963.00 6.99 09:29
જીએમઆર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એનએસઈ Infrastructure - General 535101 18.15 0.97 09:31
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 105941 960.20 10.17 09:32
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 53176 960.00 5.10 09:33
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 65072 957.00 6.23 09:34
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 54672 958.10 5.24 09:36
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર એનએસઈ ફાઈનાન્સ- હાઉસીંગ 51199 1,730.95 8.86 09:37
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 180927 951.10 17.21 09:40
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 188408 950.80 17.91 09:43
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 79954 948.95 7.59 09:44
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 72966 947.95 6.92 09:45
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 71284 944.05 6.73 09:46
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 57572 947.70 5.46 09:47
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 65220 947.80 6.18 09:48
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 67004 949.40 6.36 09:50
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 86162 946.75 8.16 09:51
આઈટીસી એનએસઈ સિગારેટ 344393 283.40 9.76 09:52
જયપી ઇન્ફ્રાટેક એનએસઈ Infrastructure - General 505000 16.25 0.82 09:53
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 143345 944.40 13.54 09:54
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 102554 950.55 9.75 09:58
કોલગેટ પામોલીવ ઇન્ડિયા એનએસઈ પર્સનલ કેર 118017 1,072.30 12.65 10:06
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 64310 948.45 6.10 10:14
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 734125 948.50 69.63 10:15
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 58195 949.10 5.52 10:30
નેસ્લે ઇન્ડીયા એનએસઈ ફૂડ પ્રોસેસિંગ 19211 6,685.00 12.84 10:34
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 203252 951.50 19.34 10:37
આઈટીસી એનએસઈ સિગારેટ 202310 283.20 5.73 10:39
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 209931 951.10 19.97 10:43
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 207630 949.05 19.71 10:48
એસ્સેલ પ્રોપેક એનએસઈ પેકેજીંગ 343495 260.00 8.93 10:54
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 53368 949.90 5.07 10:55
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 193313 950.00 18.36 10:56
બીઈએમએલ એનએસઈ Infrastructure - General 26741 1,886.30 5.04 11:00
હેલ્થકેર ગ્લોબલ એન્ટરપ્રાઈઝિસ લિમિટ એનએસઈ હોસ્પિટલ અને મેડિકલ સર્વિસીઝ 226878 275.00 6.24 11:02
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 209368 949.70 19.88 11:03
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ Power - Generation & Distribution 776536 16.80 1.30 11:16
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા એનએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 506223 278.15 14.08 11:17
કોલગેટ પામોલીવ ઇન્ડિયા એનએસઈ પર્સનલ કેર 320073 1,073.90 34.37 11:21
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 67725 947.90 6.42 11:27
વક્રાંગી એનએસઈ Computers - Software Medium & Small 201498 446.45 9.00 11:35
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 55350 948.65 5.25 11:36
ઓરિયંટ સિમેન્ટ એનએસઈ સિમેન્ટ-અગ્રણી 424265 155.00 6.58 11:44
ગ્રીનપ્લાય ઇન્ડસટ્રીઝ એનએસઈ પરચૂરણ 500146 275.70 13.79 11:49
ટાટા કેમિકલ્સ એનએસઈ કેમિકલ્સ 105853 595.15 6.30 11:52
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 58999 944.30 5.57 11:56
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 56880 944.95 5.37 11:58
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 58648 942.50 5.53 12:01
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 181121 942.25 17.07 12:02
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 169197 936.55 15.85 12:04
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 54580 937.80 5.12 12:05
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 118359 935.00 11.07 12:06
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 63474 931.70 5.91 12:09
આઈટીસી એનએસઈ સિગારેટ 303751 283.40 8.61 12:12
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 73144 931.15 6.81 12:15
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 85105 926.55 7.89 12:17
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 84104 925.55 7.78 12:18
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 66310 929.90 6.17 12:19
ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રોનેટ એનએસઈ ઓઈલ ડ્રિલીંગ અને એક્સપ્લોરેશન 500526 184.00 9.21 12:29
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 59292 935.90 5.55 12:33
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 620111 929.20 57.62 12:37
આઈટીસી એનએસઈ સિગારેટ 201691 280.55 5.66 12:43
આઈટીસી એનએસઈ સિગારેટ 196668 280.15 5.51 12:44
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 98286 924.50 9.09 12:48
ગૃહ ફાઈનાન્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- હાઉસીંગ 200618 484.65 9.72 12:50
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 72279 921.10 6.66 12:52
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 518102 924.05 47.88 12:57
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 65383 920.80 6.02 12:58
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 111151 919.20 10.22 12:59
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 107420 918.30 9.86 13:00
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 177829 915.50 16.28 13:01
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 138243 920.35 12.72 13:04
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 311268 919.50 28.62 13:05
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 67333 920.50 6.20 13:06
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 57608 920.20 5.30 13:07
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 61400 919.00 5.64 13:09
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 92690 914.30 8.47 13:11
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 63896 910.55 5.82 13:13
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 114627 906.45 10.39 13:14
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 75704 905.35 6.85 13:15
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 65962 904.00 5.96 13:17
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 69539 903.70 6.28 13:18
એનટીપીસી એનએસઈ Power - Generation & Distribution 2709944 173.75 47.09 13:19
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ Power - Generation & Distribution 654951 16.70 1.09 13:20
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 58850 901.70 5.31 13:22
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 96074 900.40 8.65 13:23
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 57405 897.80 5.15 13:24
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 117515 899.80 10.57 13:26
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 203112 894.95 18.18 13:27
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 280390 886.20 24.85 13:28
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 56203 890.50 5.00 13:29
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 72865 887.75 6.47 13:30
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 60725 893.50 5.43 13:31
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 181318 898.75 16.30 13:32
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 133573 893.30 11.93 13:33
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 72734 898.80 6.54 13:36
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 60961 899.80 5.49 13:37
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 178972 901.15 16.13 13:40
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 67524 900.25 6.08 13:43
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 60944 905.65 5.52 13:44
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 58111 905.05 5.26 13:45
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 62277 904.00 5.63 13:46
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 225821 905.90 20.46 13:49
હિમાચલ ફ્યુચરિસ્ટીક કમ્યુનિકેશન એનએસઈ ટેલીકોમ્યુનિકેશન-ઈક્વિપમેન્ટ 700600 16.20 1.13 13:51
આઇએફબી ઇન્ડસટ્રીસ એનએસઈ કનઝ્યુમર ગૂડ્સ-વ્હાઈટ ગૂડ્સ 113000 669.00 7.56 13:52
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 73820 915.50 6.76 13:53
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 67887 915.30 6.21 13:57
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 68350 915.35 6.26 14:01
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 90089 920.50 8.29 14:07
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 78806 922.40 7.27 14:08
ભારતી એયરટેલ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 152008 420.10 6.39 14:09
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 99456 919.95 9.15 14:10
ભારતી એયરટેલ એનએસઈ દૂરસંચાર-સેવા 204850 420.10 8.61 14:11
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 60947 913.00 5.56 14:18
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 68575 914.05 6.27 14:19
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 81499 910.00 7.42 14:20
યુપીએલ એનએસઈ કેમિકલ્સ 100436 848.35 8.52 14:41
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 103489 924.35 9.57 14:42
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 82460 926.25 7.64 14:45
હિમાચલ ફ્યુચરિસ્ટીક કમ્યુનિકેશન એનએસઈ ટેલીકોમ્યુનિકેશન-ઈક્વિપમેન્ટ 541883 16.75 0.91 14:48
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર એનએસઈ ફાઈનાન્સ- હાઉસીંગ 51995 1,736.85 9.03 14:49
જયપ્રકાશ એસોશિયેટ્સ એનએસઈ Infrastructure - General 778135 23.10 1.80 14:51
એનએસઈ Infrastructure - General 141416 1,131.80 16.01 14:52
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 61010 922.30 5.63 14:54
કજરીયા સીરામિક્સ એનએસઈ Ceramics & Granite 100500 643.00 6.46 14:55
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 63439 925.00 5.87 14:57
યુનિટેક એનએસઈ કન્સટ્રક્શન એન્ડ કોન્ટ્રેકટીંગ-સિવિલ 500695 7.60 0.38 14:59
ઈપ્કો લેબોરેટરીસ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 200417 417.05 8.36 15:01
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 59470 919.20 5.47 15:02
મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા એનએસઈ ઓટો-કાર અને જીપ 101493 1,370.00 13.90 15:05
મિંડા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એનએસઈ ઓટો-એન્સીલરી 64125 780.55 5.01 15:06
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ Power - Generation & Distribution 763421 16.95 1.29 15:07
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 80455 922.30 7.42 15:10
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 67290 925.80 6.23 15:13
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 70941 926.45 6.57 15:14
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 68796 925.40 6.37 15:15
બજાજ ફાઈનાન્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ-લિઝીંગ તથા હાયર પરચેઝ 40231 1,706.25 6.86 15:16
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 54410 925.95 5.04 15:17
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 59745 925.40 5.53 15:18
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 61059 924.75 5.65 15:20
જયપ્રકાશ એસોશિયેટ્સ એનએસઈ Infrastructure - General 571625 22.80 1.30 15:21
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 85774 924.00 7.93 15:22
કોલગેટ પામોલીવ ઇન્ડિયા એનએસઈ પર્સનલ કેર 294343 1,074.75 31.63 15:24


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા