મેટ્રિક્સ
 
 
બજારના આંકડાઓ - ઈન્ટ્રાડે બ્લોક ડીલ
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ  ઈન્ટ્રાડે બ્લોક ડીલ
ઈન્ટ્રાડે બ્લોક ડીલ
બીએસઈ અને એનએસઈના બધા સ્ટોકની યાદી છે જેમાં બ્લોક ડીલ દિવસ દરમિયાન (લાઈવ ભાવ-ડીલેઈડ ફીડ) અને જયારે સોદો થયો છે તેની વિગતો તમે દરેક જેમ કે ઊંચી કિંમત માટે સરવાળો, દર અને આ સોદો કરવામાં આવ્યો હતો તેમ જ સમયના ઉંચા મૂલ્યના વ્યવહાર જોઈ શકો છો
આના પર બધી બ્લોક ડીલ :
અન્ય કંપનીની બ્લોક ડીલ શોધો
કંપનીનું નામ
બધી બ્લોક ડીલ જુઓ બીએસઈ અને એનએસઈ. જુઓ કે કોણે શેર વેચ્યા અને ખરીદ્યા
બીએસઈ/એનએસઈ 22 મે 2017
બ્લોક ડીલ્સ
કંપનીનું નામ એક્સચેન્જ ક્ષેત્ર ક્વાંટિટી ભાવ મૂલ્ય(રૂ.કરોડમાં) સમય
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 1534767 21.75 3.34 09:15
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 787815 21.45 1.69 09:16
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 544116 21.60 1.18 09:17
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 617496 21.60 1.33 09:18
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 518103 21.40 1.11 09:19
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 1116626 21.30 2.38 09:20
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 751325 21.35 1.60 09:21
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 529685 21.25 1.13 09:22
લ્યુપિન એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 576538 1,309.90 75.52 09:23
આઈએફસીઆઈ એનએસઈ ફાઈનાન્સ-ટર્મ લેન્ડીંગ ઈનસ્ટિટયુટ 528268 29.15 1.54 09:24
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 737010 21.30 1.57 09:28
શ્રીરામ ટ્રાન્સ્ફીન એનએસઈ ફાઈનાન્સ-લિઝીંગ તથા હાયર પરચેઝ 101189 1,003.90 10.16 09:30
મારુતિ સુઝુકી ઇંડિયા બીએસઈ ઓટો-કાર અને જીપ 228476 6,747.00 154.15 09:31
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 851510 21.35 1.82 09:33
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 1675847 21.30 3.57 09:35
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 660204 21.25 1.40 09:36
ગલ્ફ ઓઈલ લૂબ્રાઇ એનએસઈ લુબ્રીકેન્ટસ 73260 778.05 5.70 09:37
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 845000 21.30 1.80 09:38
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 540636 21.25 1.15 09:39
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 552484 21.20 1.17 09:40
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 535582 21.25 1.14 09:41
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 529555 21.25 1.13 09:42
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 750929 21.15 1.59 09:45
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 727709 21.00 1.53 09:47
ઇન્ફોસિસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 76637 963.85 7.39 09:48
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા એનએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 206949 302.90 6.27 09:49
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 547097 21.00 1.15 09:52
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 999339 20.95 2.09 09:58
જયપ્રકાશ એસોશિયેટ્સ એનએસઈ Infrastructure - General 2596538 12.60 3.27 10:00
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર એનએસઈ ફાઈનાન્સ- હાઉસીંગ 90668 1,523.80 13.82 10:10
જયપ્રકાશ એસોશિયેટ્સ એનએસઈ Infrastructure - General 1030500 12.45 1.28 10:11
જયપ્રકાશ એસોશિયેટ્સ એનએસઈ Infrastructure - General 1019801 12.35 1.26 10:14
ટાટા મોટર્સ (ડીવીઆર) એનએસઈ ઓટો- LCVs/HCVs 415532 267.25 11.11 10:24
જયપ્રકાશ એસોશિયેટ્સ એનએસઈ Infrastructure - General 820428 12.25 1.01 10:26
જયપ્રકાશ એસોશિયેટ્સ એનએસઈ Infrastructure - General 1207706 12.00 1.45 10:27
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 1418365 21.15 3.00 10:28
લ્યુપિન એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 261491 1,286.20 33.63 10:35
પેટ્રોનેટ એલએનજી એનએસઈ ઓઈલ ડ્રિલીંગ અને એક્સપ્લોરેશન 263406 451.00 11.88 10:37
પાવર ગ્રિડ કોર્પોરેશન ઓફ ઈંડિયા એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 250479 205.00 5.13 10:46
બિરલા કોત્સ્ય્ન ઇંડિયા બીએસઈ ટેક્સટાઈલ્સ સ્પિનિંગ-સિન્થેટિક બ્લેન્ડેડ 1000000 0.07 0.01 10:50
એનઆઇઆઇટી ટેકનોલોજીસ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 196181 495.00 9.71 10:57
સન ફાર્માસ્યુટીકલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 81152 638.70 5.18 11:00
શ્રી સિમેન્ટ્સ એનએસઈ સિમેન્ટ-અગ્રણી 20401 18,428.95 37.60 11:08
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 522348 21.20 1.11 11:16
સિયેંટ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 100066 513.95 5.14 11:32
વિપ્રો બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 135606 517.85 7.02 11:39
વિપ્રો બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 119678 517.60 6.19 11:41
સન ફાર્માસ્યુટીકલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 98181 638.95 6.27 11:44
આઈટીસી એનએસઈ સિગારેટ 435803 300.00 13.07 11:50
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર એનએસઈ ફાઈનાન્સ- હાઉસીંગ 178303 1,517.00 27.05 11:55
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા એનએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 251866 297.60 7.50 11:57
વર્ચુઅલ ગ્લોબલ એજ્યુકેશન બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર-તાલીમ 1515000 6.15 0.93 12:02
મુથૂટ ફાઇનાન્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 1000334 386.05 38.62 12:08
સન ફાર્માસ્યુટીકલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બીએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 256573 638.75 16.39 12:11
બ્લ્યૂ સ્ટાર એનએસઈ કનઝ્યુમર ગૂડ્સ-વ્હાઈટ ગૂડ્સ 320370 644.00 20.63 12:13
ઇંડિયન હોટેલ્સ કંપની એનએસઈ હોટેલ્સ 430501 141.45 6.09 12:29
ચાંદની ટેક્સટાઇલ્સ બીએસઈ ટેક્સટાઈલ્સ-મશીનરી 1200000 11.56 1.39 12:30
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 610187 21.00 1.28 12:35
વૈભવ ગ્લોબલ એનએસઈ પરચૂરણ 136000 501.00 6.81 12:36
ઉષા માર્ટીન બીએસઈ સ્ટીલ-મધ્યમ/લઘુ 519856 18.80 0.98 12:39
જયપ્રકાશ એસોશિયેટ્સ એનએસઈ Infrastructure - General 2178239 11.95 2.60 12:40
ઇંડિયન હોટેલ્સ કંપની એનએસઈ હોટેલ્સ 500000 141.00 7.05 12:45
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 627382 21.05 1.32 12:50
ટેક મહિન્દ્રા એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 202745 413.15 8.38 12:53
ટેક મહિન્દ્રા બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 300000 413.00 12.39 12:57
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 850911 21.00 1.79 12:58
ડીબી કોર્પ એનએસઈ મિડિયા એન્ડ એન્ટરટેઈનમેન્ટ 550000 367.50 20.21 13:03
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા એનએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 221711 296.70 6.58 13:13
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 664742 20.85 1.39 13:14
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 815643 20.85 1.70 13:16
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 538420 20.90 1.13 13:17
શોભા ડેવલપર એનએસઈ કન્સટ્રક્શન એન્ડ કોન્ટ્રેકટીંગ-રીયલ એસ્ટેટ 253562 396.00 10.04 13:34
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 698190 20.75 1.45 13:38
સેન્ચ્યુરી ટેક્સટાઇલ્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ બીએસઈ ડાઈવર્સીફાઈડ 220000 1,139.00 25.06 13:41
ચાંદની ટેક્સટાઇલ્સ બીએસઈ ટેક્સટાઈલ્સ-મશીનરી 900000 11.56 1.04 13:42
વક્રાંગી એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર મિડિયમ/સ્મોલ 1000675 353.80 35.40 13:45
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા એનએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 223032 295.00 6.58 13:46
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 562680 20.60 1.16 13:48
મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ફાયનાન્સીય એનએસઈ ફાઈનાન્સ-લિઝીંગ તથા હાયર પરચેઝ 562640 315.65 17.76 13:49
ફાઈઝર બીએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 50168 1,417.35 7.11 13:51
એમપાવર ઇન્ડીયા બીએસઈ ટ્રેડિંગ 825721 0.49 0.04 13:53
એમપાવર ઇન્ડીયા બીએસઈ ટ્રેડિંગ 835254 0.49 0.04 13:54
ધનુકા એગ્રિટેક એનએસઈ પેસ્ટીસાઈડ્સ/કૃષિ રસાયણ 100033 785.00 7.85 13:56
વક્રાંગી એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર મિડિયમ/સ્મોલ 250151 353.65 8.85 13:58
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 540402 20.65 1.12 13:59
અરબિંદો ફાર્મા એનએસઈ ફાર્માસ્યુટીક્લ્સ 102094 580.40 5.93 14:04
વક્રાંગી એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર મિડિયમ/સ્મોલ 217661 352.85 7.68 14:06
જયપ્રકાશ એસોશિયેટ્સ એનએસઈ Infrastructure - General 2025003 11.70 2.37 14:14
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 771624 20.65 1.59 14:18
વર્ચુઅલ ગ્લોબલ એજ્યુકેશન બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર-તાલીમ 500000 5.94 0.30 14:19
રસોયા પ્રોટીન્સ બીએસઈ ખાધ્ય તેલ એન્ડ સોલવન્ટ એક્સટ્રેકશન 700000 0.17 0.01 14:23
મારુતિ સુઝુકી ઇંડિયા એનએસઈ ઓટો-કાર અને જીપ 9004 6,704.95 6.04 14:28
વર્ચુઅલ ગ્લોબલ એજ્યુકેશન બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર-તાલીમ 600000 5.90 0.35 14:34
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા એનએસઈ બેન્ક-જાહેર ક્ષેત્ર 289664 293.70 8.51 14:37
વિસાગર પોલીટેક્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 675639 1.70 0.11 14:38
સ્ટેમ્પેડ કેપિટલ બીએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 500000 20.00 1.00 14:41
સ્ટેમ્પેડ કેપિટલ બીએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 503626 20.00 1.01 14:42
કોટક મહિન્દ્રા બેક એનએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 97490 938.50 9.15 14:43
આઈટીસી એનએસઈ સિગારેટ 213820 302.00 6.46 14:44
આઈટીસી બીએસઈ સિગારેટ 176390 301.50 5.32 14:46
વર્ચુઅલ ગ્લોબલ એજ્યુકેશન બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર-તાલીમ 500000 5.90 0.30 14:51
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 1071409 20.25 2.17 14:52
મધરસન સુમી સિસ્ટમ્સ બીએસઈ ઓટો-એન્સીલરી 202231 433.50 8.77 14:53
વિસાગર પોલીટેક્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 975451 1.70 0.17 14:54
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 646716 20.20 1.31 14:58
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બીએસઈ રિફાઈનરીઝ 74000 1,323.00 9.79 14:59
વીશેશ ઇન્ફોટેકનીક્સ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર મિડિયમ/સ્મોલ 644817 0.15 0.01 15:00
ઈન્ડિયા સિમેન્ટ્સ બીએસઈ સિમેન્ટ-અગ્રણી 995470 198.95 19.80 15:02
ગ્રાસીમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ બીએસઈ ડાઈવર્સીફાઈડ 50000 1,111.30 5.56 15:05
ગ્રાસીમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ બીએસઈ ડાઈવર્સીફાઈડ 200000 1,111.30 22.23 15:07
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 513068 20.55 1.05 15:09
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક બીએસઈ બેન્ક-ખાનગી ક્ષેત્ર 301582 304.75 9.19 15:12
આઈટીસી એનએસઈ સિગારેટ 264275 303.75 8.03 15:15
જયપ્રકાશ એસોશિયેટ્સ એનએસઈ Infrastructure - General 2013310 11.35 2.29 15:16
વિસાગર પોલીટેક્સ એનએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 1000000 1.70 0.17 15:18
ગેટવે ડીસ્ત્રીપાર્ક્સ બીએસઈ પરચૂરણ 725522 232.50 16.87 15:19
વીશેશ ઇન્ફોટેકનીક્સ બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર મિડિયમ/સ્મોલ 1000000 0.15 0.02 15:20
વીશેશ ઇન્ફોટેકનીક્સ એનએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર મિડિયમ/સ્મોલ 5000000 0.15 0.08 15:21
ઇન્ફોસિસ બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર 116926 959.55 11.22 15:22
વીશેશ ઇન્ફોટેકનીક્સ બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર મિડિયમ/સ્મોલ 867839 0.15 0.01 15:23
સુઝલોન એનર્જી એનએસઈ પાવર-જનરેશન /ડિસ્ટ્રીબ્યુશન 704132 20.40 1.44 15:26
સ્ટેમ્પેડ કેપિટલ બીએસઈ ફાઈનાન્સ- રોકાણ 500000 19.75 0.99 15:50
વર્ચુઅલ ગ્લોબલ એજ્યુકેશન બીએસઈ કોમ્પ્યુટર-સોફ્ટવેર-તાલીમ 500000 5.97 0.30 15:51


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા