સ્ટોક ટ્રેકર

કંપની Ex જીવંત ભાવ ફેરફાર વોલ્યુમ પ્રસ્તાવ * Offer Qty * બિડ * Bid Qty *
Rs %
સન ફાર્માસ્યુટીકલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ N 29/05 (15:59) 502.60 -65.05 -11.46 42.14m 502.60 28535 0.00 0
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ N 29/05 (15:59) 1356.90 19.60 1.47 5.49m 1356.90 91 0.00 0
ટેક મહિન્દ્રા N 29/05 (15:59) 379.45 -49.70 -11.58 17.14m 0.00 0 379.45 827
આઈટીસી N 29/05 (15:58) 315.85 6.75 2.18 19.67m 0.00 0 315.85 31
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર N 29/05 (17:00) 1598.85 50.95 3.29 3.46m 1598.85 6817 0.00 0
અરબિંદો ફાર્મા N 29/05 (15:58) 512.40 -20.10 -3.77 7.5m 512.40 2538 0.00 0
પીસી જવેલર N 29/05 (15:56) 512.90 62.05 13.76 7.48m 512.90 6730 0.00 0
એસ્કોર્ટ્સ N 29/05 (15:56) 671.25 28.55 4.44 5.47m 671.25 159 0.00 0
N 29/05 (15:55) 1782.40 -5.20 -0.29 2.02m 1782.40 1938 0.00 0
ટાટા સ્ટીલ N 29/05 (15:55) 507.70 -4.05 -0.79 6.77m 507.70 6318 0.00 0