સ્ટોક ટ્રેકર

કંપની Ex જીવંત ભાવ ફેરફાર વોલ્યુમ પ્રસ્તાવ * Offer Qty * બિડ * Bid Qty *
Rs %
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર N 18/01 (15:59) 1896.80 38.45 2.07 6.61m 0.00 0 1896.80 6
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા N 18/01 (15:59) 303.25 -3.85 -1.25 40m 0.00 0 303.25 62048
યસ બેંક N 18/01 (15:59) 341.20 -1.20 -0.35 35.47m 0.00 0 341.20 74006
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક N 18/01 (15:59) 346.15 2.90 0.84 31.5m 346.15 2055 0.00 0
એચડીએફસી બેંક N 18/01 (15:59) 1934.30 43.80 2.32 4.16m 0.00 0 1934.30 16654
ઇન્ફોસિસ N 18/01 (15:59) 1152.70 0.60 0.05 6.6m 1152.70 3276 0.00 0
આઈટીસી N 18/01 (15:59) 273.40 7.35 2.76 26.44m 0.00 0 273.40 66
N 18/01 (15:58) 1360.80 7.45 0.55 4.97m 0.00 0 1360.80 440
મારુતિ સુઝુકી ઇંડિયા N 18/01 (15:59) 9368.70 54.80 0.59 686.97k 9368.70 812 0.00 0
ઈન્ડિયાબુલ્સ હાઉસિંગ ફાયનાન્સ N 18/01 (15:58) 1243.70 34.35 2.84 4.64m 0.00 0 1243.70 320