સ્ટોક ટ્રેકર

કંપની Ex જીવંત ભાવ ફેરફાર વોલ્યુમ પ્રસ્તાવ * Offer Qty * બિડ * Bid Qty *
Rs %
હાઉસીંગ ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કોર્પોર N 20/11 (18:30) 1689.20 -16.30 -0.96 3.41m 0.00 0 0.00 0
એચડીએફસી લાઈફ ઇન્શ્યોરન્સ N 20/11 (15:59) 355.35 10.75 3.12 14.65m 355.35 4039 0.00 0
ઇન્ડસઇન્ડ બેંક N 20/11 (15:59) 1649.30 17.40 1.07 3.07m 1649.30 431 0.00 0
ઈન્ડિયાબુલ્સ રીયલ એસ્ટેટ N 20/11 (15:59) 233.05 16.30 7.52 20.44m 0.00 0 233.05 36296
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડીયા N 20/11 (15:58) 333.00 -4.50 -1.33 13.51m 333.00 8598 0.00 0
ડીએલએફ N 20/11 (15:59) 227.65 3.80 1.70 19.16m 227.65 1869 0.00 0
આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક N 20/11 (15:59) 318.55 -6.55 -2.01 13.61m 0.00 0 318.55 49927
જસ્ટ ડાયલ N 20/11 (15:58) 551.25 -0.20 -0.04 7.08m 0.00 0 551.25 4236
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ N 20/11 (15:59) 920.85 8.95 0.98 4.22m 920.85 2091 0.00 0
ટાટા ગ્લોબલ બેવરેજ N 20/11 (15:58) 274.90 15.00 5.77 13.46m 0.00 0 274.90 2646