સ્ટોક ટ્રેકર

કંપની Ex જીવંત ભાવ ફેરફાર વોલ્યુમ પ્રસ્તાવ * Offer Qty * બિડ * Bid Qty *
Rs %
N 25/09 (15:59) 342.55 92.55 37.02 18.58m 342.55 52194 0.00 0
એક્સિસ બેંક N 25/09 (15:56) 501.70 -3.60 -0.71 11.92m 501.70 3424 0.00 0
ઈન્ડિયાબુલ્સ રીયલ એસ્ટેટ N 25/09 (15:59) 201.50 -16.55 -7.59 28.95m 0.00 0 201.50 283392
રિલાયંસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ N 25/09 (15:58) 821.55 4.15 0.51 6.51m 821.55 1050 0.00 0
મારુતિ સુઝુકી ઇંડિયા N 25/09 (15:55) 7964.95 -103.25 -1.28 626.12k 0.00 0 7964.95 194
ઈંનફીબીમ ઈનકૉર્પોરેશન N 25/09 (15:58) 119.85 -23.55 -16.42 39.2m 119.85 53048 0.00 0
આઈટીસી N 25/09 (15:59) 262.25 -6.20 -2.31 17.58m 262.25 1475 0.00 0
એચડીએફસી બેંક N 25/09 (15:53) 1799.75 -24.35 -1.33 2.54m 1799.75 977 0.00 0
દિવાન હાઉસીંગ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન N 25/09 (15:58) 524.55 -43.65 -7.68 8.7m 0.00 0 524.55 125623
ટાટા સ્ટીલ N 25/09 (15:59) 639.75 -14.25 -2.18 7.06m 0.00 0 639.75 1290