મેટ્રિક્સ
 
 
સીઇએસસી > કંપનીનો ઈતિહાસ > Power - Generation & Distribution > કંપનીનો ઈતિહાસ ના સીઇએસસી - બીએસઈ: 500084, ઍનઍસઈ : CESC

સીઇએસસી

બીએસઈ: 500084  |  ઍનઍસઈ : CESC  |  ISIN: INE486A01013  |  Power - Generation & Distribution

કંપનીનો ઈતિહાસ - સીઇએસસી
YEAR                        EVENTS
 1978 - The Company was incorporated on 28th March. A scheme of
    arrangement and amalgamation between the Calcutta Electricity
    Supply Corporation Ltd. (CESC), its stock holders and the
 Company
    dated 6th December 1978 became operative from 2nd April 1979.
    The Company owns and works the Calcutta and District
 Consolidate
    Electric License 1946 (granted licenses) for the supply of
    electricity for all purposes in and around Calcutta.
 
 1979 - The Company issued and allotted on 7th April, 71,94,951 No.
 of
    equity shares of Rs 10 each and 32,07,029 - 7 1/2% preference
    shares of Rs 10 each credited as fully paid-up to the persons
    who, at the close of business on 1st April, were the holders 
    respectively of the CESC Ordinary Stock: For every 5 nominal
 of
    6% cumulative preference stock of CESC and for every 5
 nominal
    of ordinary stock of CESC, eight equity shares of Rs 10 each
 of
    the Company.
 
 1981 - Issued 3,00,000 No. of equity shares to ICICI. 6,50,000 No.
 of
    Equity shares to IDBI and 3,00,000 No. of equity shares to
 LIC
    all at par in part conversion of loans.
 
 1985 - The Company issued 8,50,000 - 15% secured, redeemable,
    non-convertible debentures of Rs 100 each on rights basis in
    February to meet its working capital requirements.
 
 1986 - The Company secured during the year a contract for erection
 of
    their Lalmatia (Bihar) 220/132 KV substation. Another
 contract
    was secured from BHEL for erection of their 400 KV substation
 at
    Kolaghat (West Bengal). The company was also entrusted with
 the
    preparation of feasibility studies for captive power
 generation
    projects.
 
 1987 - The name of the Company was changed from The Calcutta
 Electric
    Supply Corporation Ltd., to CESC Ltd., with effect from 1st
 of
    January.
 
 1988 - A Memorandum of Understanding was signed between the
 consultancy
    & Contracts division and the company by Neyveli Lignite
    Corporation for cabling work. A MOU was signed between the
    Consultancy & Contracts Division and MECON, a public sector
    consultancy firm to jointly undertake consultancy and
    construction contracts in power and engineering field both in
 and
    outside India.
 
 1991 - All statutory clearances were received for the 500 MW power
    station at Budge Budge.
 
   - The Company proposed to set up a 3 x 250 MW coalfired thermal
    power station at Balagarh.
 
   - The Company proposed to issue 20% secured redeemable
    non-convertible debentures aggregating Rs 20 crores on
 private
    placement basis to financial institutions.
 
   - During March, the Company offered 33,89,006 No. of equity
 shares
    of Rs 10 at a premium of Rs 15 per share to the equity
    shareholders on Rights basis in the proportion of 1:5 and
    1,69,451 No. of equity shares of Rs 10 each at a premium of Rs
 15
    per share to the permanent employees/workers of the Company on
 an
    equitable basis.
 
   - The company issued 8,71,500-12.5% secured redeemable partly
    convertible debentures of Rs 600 each as follows: (i)
 4,65,000
    debentures were reserved for a preferential allotment to the
    equity shareholders; (ii) 43,575 debentures were reserved for
    preferential allotment to the permanent employees/workers of
 the
    Company on an equitable basis and (iii) 3,62,925 debentures
 were
    offered to the Indian Public.
 
   - Part `A' of Rs 250 of each debentures was to be converted into
 10
    equity shares of Rs 10 each at a premium of Rs 15 per share
 at
    the end of six months from the date of allotment.
 
   - Part `B' of Rs 350 of each debenture was to be redeemed at par
 in
    5 equal instalments of Rs 70/- each at the end of 7th to 11th
    years from the date of allotment.
 
   - The Company allotted (including permitted retention) 9,17,598
    debentures and 39,94,596 No. of equity shares effective 11th
    June, 1991 respectively.
 
 1992 - The Company proposed to undertake the project for a high
    installed capacity of 1,500 MW to be completed in three states
 -
    Stage-I of the project comprising 2 x 250 MW units having an
    installed capacity of 500 MW which will be followed by one 500
 MW
    unit in the second stage and another 500 MW unit in the third
    stage.
 
   - The Company finalised to issue 1,55,43,240-16% secured
 redeemable
    non-convertible debentures of Rs 100 each for cash at par in
    order to raise resources for meeting a part of the
 requirements
    of the Budge Budge power station project and also for meeting
 the
    Company's working capital needs.
  
 1993 - Approvals/clearances were received. The Company entered into
 an
    agreement with Rolls Royce Power generation system for
 turnkey
    execution of the project.
 
 1994 - The Company proposed to set up a 1500 MW thermal generating
    station to be completed in 3 stages.
 
   - During April, the Company issued 83,66,140 Global Depository
    receipts representing 83,66,140 shares together 33,46,456
    warrants to subscribe for GDRs in units of 5 GDRs and 2
 warrants.
    The issue price was US $ 53.34 per unit.
 
 1995 - A new Company Integrated Coal Mining Pvt. Ltd. was promoted
 by
    the Company to undertake the work of particularly power
 companies
    to be directly involved in mining.
 
   - The Company issued 3,00,000 - 14% secured redeemable
    non-convertible debentures of Rs 100 each on private
 placement
    basis to financial institutions. These debentures are
 redeemable
    in five equal annual instalments at a premium of 5% from 9th
    April.
 
   - 50,00,000 No. of equity shares allotted on conversion of
 warrants
    attached to 16% NCD.
 
 1996 - The Company has promoted a new company Balagarh Power Company
    Ltd., for setting up a 1500 MW thermal power station.
 
   - CESCON, Ltd. is a wholly owned subsidiary of the Company. It
    carries on consultancy contracts and other allied business
    independently.
 
   - 89,31,620 No. of equity shares of Rs 10 each allotted at a
 price
    of Rs 50 per share on conversion of warrants. 30,14,465 No.
 of
    equity shares of Rs 10 each Rs 1 paid up allotted at a price
 of
    Rs 50 per share on conversion of warrants. 34,97,000 No. of
    equity shares of Rs 10 each. Rs 1 paid up allotted at Rs 80
 per
    share on conversion of warrants.
 
 1997 - 120,00,000 pref. shares redeemed. 8,103 No. of equity shares
    allotted on conversion of warrants attached to 16% NCD.
 
   - CESC is also setting up a 1,500-mw thermal power station in
 two
    or three stages at Balagarh.
 
   - The largest disadvantage for the company is that it is
 situated
    in a state which is the strong hold of the Leftists.
 
 1998 - The long term rating of Rs.1550 million Non Convertible
 Debenture
    Programme of CESC Ltd. has been downgraded from LAA to LA,
    indicating adequate safety, by Investment Information and
 Credit
    Rating Agency (ICRA).
 
   - The Calcutta Electric Supply Corporation, renamed CESC Ltd.
 in
    1987, has been lighting up Calcutta for over 100 years.
 
   - The company are the 2 per cent effective tariff increase
 after
    several months, which came in November 1996.
 
   - 20,00,000-14.5% pref. shares redeemed. 101,88,665 equity
 shares
    of Rs. 10 each Rs. 5 per share paid up allotted on 15th Feb.
 1999
    on conversion of equity warrants `B' attached to 15% NCD.
 
 1999 - CESC Ltd. has demanded another hike in the fuel surcharge
 (FSC)
    rates for a three year span form 1996-97 to 1998-99.
 
   - CESC's existing licensing agreement will be made to include
    borderline areas of the city currently within the jurisdiction
 of
    WBSEB.
 
   - The company has grown into a 650 MW capacity generating and
    distributing network.
 
   - The company has initiated a series of interactive programmes
 on
    Building Excellent Service Provider for its employees.
 
 2000 - ICRA has downgraded the rating of the Rs 155.3 crore NCD issue
 of the
       company to LBBB+.
 
 2001 - The Titagarh Thermal Power Station of CESC Ltd. has been
 awarded the
       ISO 9002 certification.
 2002
 
 -CESC Board approves proposal for amalgamation of subsidiary.
 
 -Appoints Mr Tarun Kumar Ray as the Nominee director of IFCI on the
 Board of the company 
 
 -Court orders the company to pay Rs. 3 cr to Damodar Valley
 Corporation.
 
 -Government nominates Mr Birenjit Kumar Paul on the Board of the
 company.
 
 2003
 
 -Chemithon Engineers Ltd along with Heavy Water Board of the
 Government starts work on development of a process to bring down
 emission levels at the company.
 
 -Unveils multi-pronged scheme to curb pollution at its thermal power
 facilities.
 
 -Board approves to allot shares to Management Group & Associates.
 
 -Introduces Voluntary Separation Scheme for all permanent employees
 of the company who have completed 10 years of service and attained 40
 years of age.
 
 -2300 employees apply for CESC's retirement scheme
 
 2004
 
 --Hindustan Lever Ltd tied up with the private sector power utility,
 CESC Ltd, for sampling of Pepsodent toothpaste. `Touchbase with
 Kolkata' project said that with its April bills CESC would be sending
 out 14.1 lakh covers carrying the Pepsodent label and a small 15 gm
 tube of toothpaste with a new flavour.
 
 -PTC forges alliance with CESC
 
 -CESC ties up with HLL
 
 2005
 
 -CESC ties up with Power Finance Corporation (PFC) to repay debt
 
 -CESC executes MoU with Govt of Jharkhand
 
 2008
 
 -CESC Ltd has forayed into a memorandum of understanding with the
 Government of Bihar to establish a 2,000-MW power plant in the
 State's Bhagalpur district at an investment of Rs 10,000 crore.
 
 2009
 
 - In recognition of his outstanding performance and effective
 leadership role, Mr. Subrata Talukdar was awarded Outstanding
 Achiever Award.
 
 -CESC bags 140 mw hydro power project in Himachal
 
 2010
 
 -CESC now owns 100 percent of Dhariwal Infrastructure and the company
 is expected seek approval from the Registrar of Companies (RoC) to
 rename Dhariwal Infrastructure.
 
 2011
 
 -Renowned names from the world of business and industry came together
 at the second edition of AIMA Managing India Award.
 
 -Bantal Singapore Pte Limited, a wholly owned CESC subsidiary, has
 agreed to subscribe to approximately 4.8% of the issued share capital
 of Resource Generation Limited.
 
 -Shopaholics as Spencer's Retail recently launched its fourth hyper
 store in Axis Mall,Rajarhat.
 
 -CESC has kept up its blazing performance in the sports arena.
 
 2012
 
 -CESC Ltd has entered into agreements for taking over from
 Indiabulls Group two hydro electric power projects of an aggregate
 capacity of 146 MW in the state of Arunachal Pradesh.For the
 aforesaid purpose, the Company has acquired entire shares of Pachi
 Hydro Power Projects Limited and Papu Hydropower Projects Limited.
 
 -Sanjiv Goenka marks foothold in IT space with Firstsource buys.
 
 2013
 -CESC Ltd executed the first 300 MW Thermal Power Unit of 2 X 300 MW
 project at Chandrapur. Maharashtra by Dhariwal Infrastructure
 Limited
 -CESC Ltd has recommended a dividend at the rate of Rs. 7 per share
 for the year 2012-13.
 -Top Infrastructure Company Award to CESC under Power Distribution
 Category by Dun & Bradstreet Infra Awards,2013
 
 2014
 -Top Infrastructure Company Award to CESC under Power Distribution
 Category by Dun & Bradstreet Infra Awards,2014.
 -CESC Ltd won Asian Power Awards 2014 in the category of Innovative
 Power Technology of the Year.
 
 2015
 -CESC signs MoU with Silver Spring for smart grid business
 -CESC won the rights to operate the Pune franchise of the Indian
 Premier League for a period of two years
 -Smart grid for power supply
 -CESC launches Mobile App for consumers convenience
 
 2016
 -CESC bags power supply order in Rajasthan.
 -CESC Launches Safety Drive to make electricians aware of ways to
 avdoid hazards.
 -Coal India commences supply of coal for CESCs Chandrapur plant.
 
 2017
 - Asian Power Awards 2017
 - Rashtra Vibhushan Award 2016-17
 - ICC Award 2017 ( 1st Runner-up under the category Quality of
 Service Award)
 - ICC Award 2017 ( 1st Runner-up under the category Efficient
 Distribution Operation Award)
 - 8th CII National HR Excellence Award 2017
 
સ્તોત્ર: રેલીગેર ટેકનોવા


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

 • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
 • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
 • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
 • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
 • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
 • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

બજાર સમાચાર