મેટ્રિક્સ
 
 
ધનુષ ટેકનોલોજીસ > કંપનીનો ઈતિહાસ > Computers - Software Medium & Small > કંપનીનો ઈતિહાસ ના ધનુષ ટેકનોલોજીસ - બીએસઈ: 532903, ઍનઍસઈ : DHANUS

ધનુષ ટેકનોલોજીસ

બીએસઈ: 532903  |  ઍનઍસઈ : DHANUS  |  ISIN: INE406H01016  |  Computers - Software Medium & Small

કંપનીનો ઈતિહાસ - ધનુષ ટેકનોલોજીસ
Dhanus Technologies Limited (DTL) was promoted by Mr. A.D. Sudhindra,
 
 Mr. V. Narayanaswamy and, Capt. D. Srinivasan. The Company was 
 originally incorporated on April 2, 1993 as Wantech Communications
 Private 
 Limited with the Registrar of Companies, Tamil Nadu, Chennai. The
 name of the 
 Company was changed to Dhanus E-Com Private Limited and a fresh
 certificate 
 of incorporation obtained on August 7, 2000 from the Registrar of
 Companies, 
 Tamil Nadu, Chennai.Subsequently, the Company was converted into a
 public 
 limited company on September 18, 2000 under section Sec. 44 of the 
 Companies Act, 1956 and the name was changed to Dhanus E-Com Limited.
 
 The name of the Company was further changed to its present name
 Dhanus 
 Technologies Limited on June 25, 2004.
 
 The Registered Office of the company is located at 6-B, Mena Kampala
 Arcade, 
 113/114,Theyagaraya Road, T. Nagar, Chennai 600 017.
 
 The Registered Office of the Company was initially at 33, I Main
 Road, Karpagam 
 Gardens, Adyar,Madras 600 020. The Registered Office was shifted to
 3, 3rd Cross
 Street, Karpagam Gardens,Adyar, Madras 600 020 with effect from 27th
 December, 
 1996. The Registered Office was shifted to 6, 5th Street, Padmanabha
 Nagar, Ist 
 Floor, Adyar, Chennai 600 020 with effect from 12th July 2000. The
 Registered 
 Office was shifted to 15/3, Kalpana Castle, Lakshmi Colony, New 
 Crescent Road, 
 T. Nagar, Chennai 600 017 with effect from 12th December 2003. The
 Office was 
 further shifted to 6-B, Mena Kampala Arcade, 113/114, Theyagaraya
 Road, T. Nagar, 
 Chennai 600 017 with effect from 17th May, 2004.
 
 The Company successfully developed its own Communications Software
 on UNIX 
 platform the Unified Message Handling System server and client
 software.
 The Unified MHS handled both PowerFax Store and Forward Fax
 customers and 
 PowerMail email service customers on the same port thus maximizing
 the capacity 
 utilization for the Company. This service was launched in Chennai,
 Tiruchirrapalli, 
 Mumbai and Bangalore and was well received by the corporate world
 both in the 
 private and public sector as well as MNCs.With Indians becoming
 global travellers 
 in increasing numbers, the Company developed a platform for offering
 a truly global 
 telecommunication solution to the Indian travellers - V-Tel the
 global card. V-Tel was 
 launched in 2004. V-Tel is a premium commercial product offering the
 global travellers 
 the ability to call to and fro from more than 210 countries.As part
 of its plans to enter 
 the ITeS space, the BPO business along with the assets and
 liabilities,and sales 
 customers of Enhanced Customer Care Private Limited, Chennai were
 taken over in 
 the year 2005. The BPO operations commenced in 2006 and currently
 have 85 seats, 
 which are proposed to be expanded in stages to 500 seats by end
 2007.
 
 Enhanced Customer Care Private Limited (ECC) Takeover
 
 With a view to augmenting further growth and expansion and to tap the
 IT-ITeS 
 industry, the Company sought to operate a fully blended international
 call centre with 
 more than 100 customer service representatives, offering
 telemarketing and customer 
 support services like financial services, lead generation and
 telecommunications. The 
 assets, infrastructure and sales customers of a STPI unit named
 Enhanced Customer 
 Care Private Limited (hereinafter referred to as ECC),a Chennai based
 company, was 
 on offer for take over. The Promoters and the Promoter Group of
 Dhanus were not 
 connected to ECC in any manner prior to the MOU.The Board of
 Directors of the 
 Company at their meeting held on July 20, 2005 resolved to operate
 the BPO business 
 operations of ECC on a trial basis for a period not exceeding five
 months under
 the guidance of ECC. The BPO/Call centre business with the customers
 of ECC 
 was to be continued by the Company. The Company was to carry out the
 billing 
 for the business with effect from August 1, 2005 for the said trial
 period. 
 
 It was also decided that if the operation of the BPO/Call centre
 business was found 
 satisfactory during the trial period, the Board would consider taking
 over the assets,
 infrastructure and sales customers of the BPO operations of ECC. The
 Company entered
 into a Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as MOU)
 with Enhanced Customer Care Private Limited on the August 4, 2005 for
 acquiring the BPO
 operation of ECC. The salient terms and conditions of the MOU are as
 follows:
 
 a) ECC was to merge its operations with the Company after the
 completion 
 of due diligence process at a valuation mutually arrived at.
 
 b)The Company was to take over the assets and liabilities of ECC as 
 well as its overseas marketing operation.
 
 c) Dhanus was to release the initial seed money to ECC for 
 clearing urgent liabilities of ECC,providing working capital/capital
 
 expenditure funding for immediate expansion of seats from the current
 40 to 100.
 
 d).The Company was to assume the bank liabilities of ECC.
 
 e).The Company was also to take over the software assets of ECC 
 at an appropriate valuation.
 
 f) The agreement was for a period of one year after which both
 parties could 
 agree to extend the arrangement or terminate with a month's notice.
 Since the 
 operations during the trial run period were found satisfactory, it
 was decided that 
 the BPO/Call centre business of Enhanced Customer Care Pvt. Ltd.
 would be 
 taken over and the assets of ECC, which was a STPI unit, would be
 transferred 
 to Dhanus.
 
 The Board of Directors at their meeting held on December 16, 2005
 resolved that 
 the BPO/Call centre business of ECC would be taken over with the
 assets and 
 infrastructure, sales and customers and the division would be named
 Dhanus BPO 
 Division.It was also resolved that the BPO/Call centre business of
 Dhanus BPO 
 Division would be operational from 4B Mena Kampala Arcade, 113-114,
 Sir 
 Theyagaraya Road, T. Nagar, Chennai 600 017with effect from January
 1, 2006.
 However, the flagship service of the Company is aimed at the heart of
 India's 
 economic growth Logistic operators. A Fleet and Vehicle tracking and
 management 
 service, FleeTrac. FleeTrac is an integrated tracking, communication,
 monitoring and 
 enterprise management product for vehicle owners.
 
 Dhanus has since emerged as a Company specializing in Telecom &
 Networking 
 Services, Business Process Outsourcing and related software products
 & services.
 
 Pre-IPO Placements
 
 The Company, on 08.08.2007, completed pre IPO private placements of
 3,65,000 
 Equity Shares of Rs.10 each directly to certain Foreign Institutional
 Investor, Body 
 Corporate and resident high net worth individuals, and raised Rs.
 1091.25 lakhs. 
 Details of the above investments are mentioned at page no. 21 of this
 Red Herring 
 Prospectus Major Events in the history of the Company are as
 follows:
 
 Year   Events
 
 1993  Incorporated as Wantech Communications Private Limited on 2nd
 April, 1993 
       with the Registrar of Companies, Tamil Nadu, Chennai.
 
 1996  Started software development, sales and consultancy and fax
 transmission 
       business.
 
 1997  Commenced software for telecom solution and fax-over-net
 business.1998 
       Started getting recognition and obtained high profile
 clients like HUDCO, Bajaj, 
       Imperial Shipping, Transworld etc.
 
 1999  Company succeeds in selling off the fax software
 work-in-progress developed by the 
       Company and starts diversification process by investing
 in R & D activities in the 
       proposed telecommunication project.
 
       Started improving Unified Messaging Software and
 commenced development on 
       web-based platforms for E-com solution.
 
       Established preliminary contracts with US and European
 aggregators and became an 
       exporter.
 
 2000  Becomes a public limited company.
 
       Commenced providing telecom and networking solutions for
 ITES.
       Started selling soft-switch billing software.
 
 2001  Started development work on debit card platforms for
 monitoring, billing, managing 
       and to route/terminate voice mail.
 
 2002  Company acts as a sole distributor to the service providers
 of GSM Prepaid.
 
 2003  Commenced work on global DID networking.
 
       Commenced hardware installation and soft-switch
 configuration for V-tel.
 
 2004  V-Tel Calling cards launched
 
 2006  Company takes over BPO/Call centre business of Enhanced
 Customer Care and 
       commences operation in January 2006.
 
       V-Tel Global calling cards targeting Indians travelling
 abroad crosses the 5 lakh mark.
 
       Receives SE 1A rating, indicating high performance
 capability and high financial strength, 
       by Dun & Bradstreet Information Services India Pvt. Ltd.
 and National Small Industries 
       Corporation vide certificate No. D&B D-U-N-S Number:
 65-005-6682 dated 27th February, 
       2006 in a Performance and Credit rating for Small
 Industries.
 
       Launches Beta testing for FleeTrac MTU's. 
 
       Certified as ISO 9001:2000 compliant Company by Moody
 International Certification 
       Limited vide Certificate No. 29224 dated April 4, 2006
 for its Quality Management System 
       in the areas of BPO, Telecom Services Voice/Non Voice,
 Information Technology, 
       Information Technology Enabled Services and Vehicle
 Tracking Systems (Logistics).
 
       Becomes part of the Dun & Bradstreet Global Database
 vide certificate No. D&B 
       D-U-N-S Number: 65-005-6682 dated June 6, 2006 issued by
 Dun & Bradstreet 
       Information Services India Pvt. Ltd.
 
       Forms a wholly owned US subsidiary named Dhanus
 Technologies Inc. in July 2006.
 
       Dhanus Technologies Inc,. acquires Equity Shares of
 Mpingi Inc, a US company, thus 
       making it a wholly owned subsidiary.
 
        Mpingi Inc., launches its broadband phone services in
 the US on 15th August 2006 
        formally and after testing their service thoroughly
 launches commercially in November 
        2006.
 
        Obtained DOT license for operating Vehicle Tracking
 System by the Department of 
        Telecommunications, Government of India in October
 2006.
 
        Mpingi Inc., awards telemarketing and support contract
 to Dhanus BPO in October 2006.
 
        Dhanus Technologies Inc, the wholly owned US subsidiary
 acquires property at 1208 
        E. Arques Ave, Unit 100 Sunnyvale California USA in
 November 2006.
 
 2007
 
 -Dhanus Technologies Ltd has appointed Shri. S Kalyanam, Retired
 Judge as an Additional Director of the Company.
 
 -Registered Office of the Company has been shifted From 6-B, Mena
 Kampala Arcade, 113/114, Theyagaraya Road, T. Nagar, Chennai- 600017
 To 2-AB, Gee Gee Emerald151, Village Road Nungambakkam Chennai-
 600034.
 
 2008
 
 -Company has informed that the email ID mentioned below is
 specifically assigned for Grievance redressal
 
 info@dhanus.net
 
 2011
 -Dhanus Technologies has given the Bonus in the Ratio of 12:5
 -Company has shifted its registered office from 6-B, Mena Kampala
 Arcade, 113/114, Theyagaraya Road, T. Nagar, Chennai- 600017 to 2-AB,
 Gee Gee Emerald,151, Village Road Nungambakkam, Chennai- 600034
 
 2012
 --Registered Office of the Company has been shifted from 2-AB, Gee
 Gee Emerald, 151, Village Road, Nungambakkam, Chennai - 600034 To No.
 20 / Old No. 6, First floor Sengunthar Street Shenoy Nagar Chennai -
 600030, Tel.: +91 44-43561149, Fax: +91 44-43561149, E-mail:
 info.dhanustech@gmail.com.
 
સ્તોત્ર: રેલીગેર ટેકનોવા


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

 • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
 • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
 • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
 • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
 • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
 • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા