મેટ્રિક્સ
 
 
ડંકન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ > કંપનીનો ઈતિહાસ > Plantations - Tea & Coffee > કંપનીનો ઈતિહાસ ના ડંકન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ - બીએસઈ: 590063, ઍનઍસઈ : DUNCANSLTD

ડંકન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ

બીએસઈ: 590063  |  ઍનઍસઈ : DUNCANSLTD  |  ISIN: INE508A01022  |  Plantations - Tea & Coffee

કંપનીનો ઈતિહાસ - ડંકન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
YEAR                            EVENTS
 1895 - The Company was incorporated at Calcutta. The main object of
 the
       Company is cultivation of tea and manufacture of
 cigarettes, pipe
        tobacco and agricultural produce like cardamom,
 citronella oil,
        etc.
 
 1948 - 4,500 Bonus Equity shares issued in the prop. of 1:1.
 
 1964 - With effect from 1st January the Hantapara Tea Co. Ltd.,
 owning
       Hantapara and Dumchipura Tea Estates was amalgamated
 with the
       Company. As a result, the Company acquired a total
 holding of
       more than 50% in the share capital of Poobong Tea Co.,
 Ltd. 
 
      - 5000 Pref. and 24,000 No. of Equity shares allotted to
 members
       of Hantapara Tea Co., Ltd., upon its merger with the
 Company.
 
 1966 - 6,600 bonus Equity shares issued in the prop. 1:5.
 
 1968 - 7,920 Bonus Equity shares issued in prop. 1:5.
 
 1970 - With effect from 1st January Gungaram Tea Co., Ltd. were
 merged
       with the Company effective from 1st January, 1972 and
 1st
       January, 1973 respectively.
 
      - 66,587 No. of Equity shares allotted on 10th February
 1971 to
       members of Gungaram Tea Co. Ltd.
 
 1972 - 1,182 7.5% pref. and 8.29% No. of Equity shares issued to
 members
       of Kotamullai Tea Co., Ltd., upon its merger.
 
 1973 - 8,753 No. of Equity shares issued to the shareholders of Ledo
 Tea
       Co., Ltd., Pursuant to the scheme of Amalgamation.
 
 1974 - The scheme of amalgamation of the Marybons & Keyl Tea
 Estates,
       Ltd., which became a subsidiary in 1973, with the
 Company was
       approved by Calcutta High Court with effect from 1st
 January.
 
 1977 - National Tobacco Co., of India, Ltd., was merged with the
       Company effective from 1st March. As a result, the
 Company
       acquired two cigarette factories, one at Bikkavolu in
 Andhra
       Pradesh and the other at Agarpara in West Bengal. The
 Company
       allotted to the member of National Tobacco Co. of India,
 Ltd.,
       without payment in cash 19,980-5.85% redeemable
 cumulative
       preference shares of Rs.100 each and 9,997 No. of Equity
 shares
       of Rs.100 each.
 
     - Subject to necessary approvals being obtained,
 Veerayalakshmi 
       Investments, Ltd. was proposed to be amalgamated in the
 SG
       Investments and Industries, Ltd. a Company listed on the
 Calcutta
       Stock Exchange.
 
      - 64,382 Bonus Equity shares issued in prop. 1:2.
 
 1979 - The Lankappara tea gardens was split into two viz., Lankapara
 and
       Tulipara tea gardens in order to ensure closer and
 better
       supervision.
 
 1980 - Authorised capital reclassified during 1979. 19,980-5.8%
       redeemable cumulative pref. shares, 25,000-6.5%
 redeemable
       cumulative pref. shares and 9,997 No. of Equity shares
 were
       allotted to members of National Tobacco Co. of India
 Ltd.,
       without payment in cash on amalgamation.
 
 1983 - For the first time the Company undertook packeting operations
 at
       its tea factories. The Company introduced two more
 brands of
       tea, viz., `Gold Cup' and `Shakti Dust' apart from
 Rothmans king
       size cigarettes. The Company also produced and launched
 a 100%
       non-tabacco smoking product under the brand name
 `Smokette'.
 
      - The Company revalued some of its estates, land and other
 assets
       as on 31st December. The net surplus amount arising out
 of this
       was transferred to revaluation reserve.
 
 1984 - Packeting of tea in consumer packs continued. A unique brand
       `Come Home' was also launched towards the end of the
 year.
 
      - Old tea garden was disposed of with effect from 1st
 January.
 
 1985 - The Company formulated a substantial capital expenditure
        programme for its tea garden to equip the tea factories
 to handle
       additional production and to improve the
 infrastructural
       facilities.
 
      - Keeping in view the long term prospects, the Company
 was
       identifying additional land in North Bengal to bring
 under tea
       cultivation. 
 
 1986 - Adverse weather conditions led to a decline in production to
       12,025 tonnes in the total crop harvested compared to
 previous
       year. Also a sharp decline was experienced on the
 exports front
       due to stagnant demand.
 
      - On 29th January, the Company allotted 15% non-convertible
 secured
       redeemable debentures of the aggregate value of Rs.550
 lakhs to
       financial institutions and other bodies.
 
      - These debentures are redeemable at a premium of 5% on the
 expiry
       of 7th from the date of allotment.
 
      - After obtaining the necessary approvals, the Company
 reduced its
       capital with effect from 1st January, by cancelling the
 existing
       25,000-6.5% redeemable cumulative preference shares of
 Rs.100
       each. 19,980-5.8% redeemable cumulative preference
 shares of
       Rs.100 each and 1,500-8% cumulative preference shares of
 Rs.100
       each and 2,182-7.5% cumulative preference shares of
 Rs.100 each
       aggregating to an equivalent of Rs.48,66,200 by the
 issue and
       allotment of 48,662-15% non-convertible secured
 debentures of
       Rs.100 each fully paid-up aggregating to an equivalent
 of
       Rs.48,66,200 to the holders of the said preference
 shares in the
       prop. 1:1. 
 
      - Capital reduced by conversion of pref. shares into
 debentures. 
       Authorised capital reclassified and increased.
 
 1987 - A fire broke out in the company's tea factory at Marybong Tea
       Estate on 9th September.
 
 1989 - 1,01,572 bonus shares issued in proportion 1:2
 
 1991 - 15% secured redeemable partly convertible debentures
 aggregating
       Rs.3,999.38 Lakhs were allotted on Rights basis.
 
     - Authorised capital increased in December 1990. Equity
 shares
      subdivided in April 1991.
 
     - During the year an extensive distribution network has been
 set up in major
       overseas market to cater to the needs or such importers.
 
 
      - The Company also effected cancellation of Preference
 Shares aggregating to
       Rs.48.66 lacs with effect from 1st January, 1986 and in
 lieu thereof, issued on 19th
       April, 1986, fully paid 15% Non-Convertible Secured
 Redeemable Debentures,
       redeemable after the expiry of 10 years from the
 aforesaid issue date.
 
 1992 - As at 31st March, 1,60,017 No. of Equity shares of the
 Company
       were held by Field Investments, Ltd., the holding
 Company.
 
     - The Company has promoted certain projects in areas like
 bio-technology,
       software development, hospital and medical care and
 financial services in
       which the future is promising and long term prospects
 are good.
 
      - Veeryalakshmi Investments Limited is proposed to be
 amalgamated
       with S.G. Investments & Industries Ltd., which is a
 listed Company in the Calcutta
       Stock Exchange, and has ceased to be a subsidiary of
 the Company.
 
 
 1993 - The issue of 15%--Redeemable Secured Partly Convertible
 Debentures
        (Debentures) of Rs 125 each on a rights basis to the
 members and to the
        employees was oversubscribed.
 
      - The Debentures were converted into Ordinary Shares
 (one share for every
        Debenture) of Rs 10 each at a premium of Rs 50 per
 share on 24th February.
 
       - During the year an extensive distribution network has
 been set up in major
        overseas market to cater to the needs or such
 importers.
 
 1994 - The name of CCFCL has been changed to DUNCANS INDUSTRIES
        LIMITED from 1st November.
 
      - The Company in the initial stage, proposes to make
 public issues of about 
        Rs. 325 crores in one or more tranches at an
 appropriate time with an appropriate
        premium..
 
      - Andhra Cements Limited (ACL) has become a subsidiary of
 this Company on 1st
       July, pursuant to an investment of Rs. 7.25 crores by
 DAIL in its equity capital.
 
      - 8236840 No. of Equity Shares to be issued in keeping with
 exchange ratio of 5:4
       for 6589472 Ordinary Shares of erstwhile DAIL issued and
 subscribed both as on
       31st December, 1993 as also as on 31st March, 1994. 
 
      - 988385 No. of Equity Shares are further required to be
 issued in respect of 3953540
       Ordinary Shares isssued by erstwhile DAlL in August, 1994
 keeping in view the
       exchange ratio of 5:4 as above.
 
 1995 - Duncans Agro Industries Limited (DAIL) merged with the
 Company.
 
 1996 - The Tea Division has been one of the industry pioneers in
 introducing the concept of
        total quality into its operations. During the year
 under review, the Division's Darjeeling
        tea gardens, namely, Marybong and Runglee, received the
 ISO 9002 Quality Systems
        Certification award from the Bureau of Indian
 Standards.
 
      - The Company, during the year under review, issued
 5,00,00015% Redeemable Cumulative
        Non-Convertible Preference Shares of Rs.100 each at par
 aggregating to Rs. 5 crores to
        Housing Development Finance Corporation Ltd.
 
      - Ahalya Investments Ltd., Cape Investments Ltd., Colorado
 Investments Ltd., Danube
       Investments Ltd. and Stage Investments Ltd. have ceased
 to be subsidiaries of the
       Company.
 
 1997 - Messrs. Bhaskar Banerjee and V. R. Kaushik have now been
 redesignated
       Senior Managing Director and Managing Director
 respectively.
 
      - 3542322 15% partly Convertible Secured Redeemable
 Debentures
        (Non-convertible part of Rs. 65 each) is redeemable
 after the expiry of 7 to 10
        years from the issue date, i.e., 24th August, 1992 in
 instalments.
 
      - The Company has, during the year, issued Foreign
 Currency Convertible Bonds
        (FCCB) aggregating to Swiss Franc 50 million to foreign
 investors with a maturity
        period of seven years from the date of issue.
 
 1998 - The Panki Unit was awarded the Best Overall Performance Award
 in the entire
        industry by the Fertiliser Association of India (FAI).
 
      - Seven lacs Redeemable Cumulative Non-convertible
 Preference Shares of
        Rs. 100 each were issued during the year to select
 domestic investors.
 
      - Mr. M. L. Bhakta resigned from the Board during the year
 under review
        for reasons of health.
 
      - E. Hill & Company Limited ceased to be a Subsidiary
 during the year
        under review.
 
      - 10,000,000 Equity Shares of Rs. 10 each fully paid up
 have been
        allotted for consideration other than cash.
 
      - The Company had allotted in October 1996, 5000000 Equity
 Shares of
        Rs. 10 each at a premium of Rs. 54.08 each to Angsana
 (Mauritius)
        Investment Limited, a Subsidiary of Temasek Holdings
 (Pte) Limited, an
        investment arm of the Singapore Government.
 
      - The Company had issued on November, 1996 Foreign
 Currency
        Convertible Bonds (FCCB) aggregating to Swiss Franc 50
 million to
        foreign investors with a maturity period of seven
 years.
 
      - The Company has given an undertaking to the concerned
 Financial
        Institution to buy back 1416822 Equity Shares in
 Herdillia Oxides and
        Electronics Limited at a price to ensure 22% return.
 
 1999 - Amalgamation of five Group investment companies, Arvind
 Investments Ltd.,
       Field Investments Ltd., Keya Trading Company Ltd., Krish
 Management Services Pvt.
       Ltd. and Quandong Investments Ltd. into this Company with
 effect from 1st March.
 
     - Quality Management System and Environment Management
 Systems as per the
       ISO 9002 and ISO 14001 specifications have been
 introduced in the Fertiliser Division.
 
     - A prolonged drought in North-East India during the early
 part of the 1999 Tea Season
      severely affected the first flush crop.
 
     - Mr. G.P Goenka has been appointed a whole-time Director
 from 1st August, 1999.
 
 2000 - The Rs 125-crore Duncans Gleneagles Hospital, a 50:50 joint
 venture between
       Duncans Industries Ltd and Gleneagles of Singapore, will
 be fully operational
       by mid-May.
 
      - Duncans Industries is getting a new packet tea head. 
 And the new man is Pinaki Pan, former general      manager
 (eastern) of Glaxo Smithkline. 
 
      - Duncans Industries which has relaunched its flagship
 brand Double Diamond CTC tea        bags which they propose to
 launch in the major metros as part of its strategy to build and    
    reposition existing brands.
 
 2003
 
 -High Court okays Phosphate Chemicals' wind up petition over Duncan
 Ind
 
 2006
 -Company has Appointed Mr. Ashvani Mehta as a Director as well as
 Managing Director.
 
 2007
 
 -Duncans Industries Ltd has appointed Mr. Debadatta Sengupta, as an
 Additional Director of the Company with immediate effect.
 
 -Duncans Industries Ltd has informed that at the meeting of the Board
 of Directors of the Company held on November 01, 2007 Mr. Kalyan
 Mukhopadhyay, who has joined as Company Secretary with effect from
 October 24, 2007, has been appointed as the Compliance Officer with
 immediate effect.
 
 2011
 -Duncans Industries Ltd has informed that Mr. S. K. Kinra, has been
 appointed as Special Director.
 -Duncans Industries Ltd has informed that in the Board Meeting of the
 Company held on November 14, 2011, the Board has inducted two
 Additional Directors viz. Mr. Shilvardhan Goenka and Dr. A. L.
 Ananthanarayanan.
 
 2012
 -Duncans Industries Ltd has informed that the Board of Directors of
 the Company at its meeting held on May 14, 2012, inter alia, has
 appointed Mr. G. P. Goenka as Whole-time Director 
 
 2014
 Duncans Industries Ltd has informed that Mr. Rajesh Sharma has been
 appointed as Managing Director of the Company.
 
 
 
સ્તોત્ર: રેલીગેર ટેકનોવા


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

 • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
 • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
 • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
 • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
 • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
 • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા