મેટ્રિક્સ
 
 
હિંદૂસ્તાન ઝીંક > કંપનીનો ઈતિહાસ > Metals - Non Ferrous > કંપનીનો ઈતિહાસ ના હિંદૂસ્તાન ઝીંક - બીએસઈ: 500188, ઍનઍસઈ : HINDZINC

હિંદૂસ્તાન ઝીંક

બીએસઈ: 500188  |  ઍનઍસઈ : HINDZINC  |  ISIN: INE267A01025  |  Metals - Non Ferrous

કંપનીનો ઈતિહાસ - હિંદૂસ્તાન ઝીંક
1942 
 
 - A small lead smelting pilot plant was set up at Tundoo near Dhanbad
 in Bihar.
 
 1944
 
 - Metal Corporation of India (MCI) was formed and all the assets of
 the Company were transferred to MCI.
 
 1945 
 
 - The Government of India surrendered the mining rights over Zawar to
 Mewar durbar and MCI obtained the prospecting licence for 2 years and
 in 1950 obtained a mining lease.
 
 1960 
 
 - MCI obtained licence for production of 9,000 tpa of lead and
 5,40,000 Ozs of silver p.a.
 
 1966
 
 - The company was Incorporated 10th January, in Rajasthan. The
 Company is a producers of Zinc and lead from the Company's Mines and
 Smelters.
 
 1990 
 
 - Facilities for production of cobalt and indigenous lead-zinc ores
 were commissioned during the year. In-house technology for the
 recovery of cobalt was made possible through R&D and Cooperation with
 BARC.
 
 1993 
 
 - The application for prospecting licence for gold for Bhukia Jagpura
 Banswara District and Dungarpur District Rajasthan was subletted to
 Rajasthan Government.
 
 1994
 
 - 40,37,31,900 shares disinvested in favour of Mutual Funds and
 Financial Institutions. The Company allotted 188,00,000 shares to
 the President of India in 1992.
 
 1996
 
 - The Company entered into a MOU with BHP minerals Ltd., Australia
 for joint venture project for exploration of base precious minerals
 in Rajasthan. Another MOU was entered into with Vigego, Vietnam and
 La-Sarce France for a joint venture project for exploration at
 Pac-Lang
 Gold prospect in Vietnam.
 
 1997
 
 - The Company decided to develop Sindesar Khurd Lead-Zinc Silver
 deposit in Rajsamand, Rajasthan as a replacement mine to
 Rajpura-Dariba with a capacity to produce 1000 tpd Ore. The Company
 closed its Degana Tungstan Mine in Rajasthan as its operations became
 uneconomical. 
 
 - Hindustan Zinc Ltd and Rajasthan State Mines and Minerals Ltd
 (RSMML) signed a memorandum of understanding of set up a Rs.3,300
 crore power project near Udaipur in Rajasthan. 
 
 - Hindustan Zinc Ltd (HZL) has entered into a memorandum of
 understanding for 1997-98 with the Government of India. 
 
 - Public sector Hindustan Zinc has entered into three separate
 agreements with international mining majors for diversification into
 mining and prospecting of previous minerals in India and abroad. 
 
 - The company has formed a joint venture with BRMG of France and
 Vietnam Rare & Precious Minerals Corporation (VMC) to explore and
 develop gold mines in the Southeast Asian country.
 
 - The company's second joint venture is with Nuigini Mining for
 exploration of gold in Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh
 and Karnataka.
 
 - The company's third joint venture is with the Australian major,
 Broken Hill Proprietaries for prospecting of non-ferrous metals like
 zinc, lead, copper as well as gold in Rajasthan.
 
 - Hindustan Zinc Ltd (HZL), a public sector enterprise under the
 Ministry of Mines, has entered into a memorandum of understanding
 (MoU) with BHPM, Australia, for grassroot exploration of zinc and
 lead along with other precious minerals in Rajasthan.
 
 - HZL has also entered into a MoU with CSIR for setting up a nickel
 technology proving plant (TPP) for extraction of nickel from
 overburden of chromite at Sukhinda mines in Orissa.
 
 - HZL is likely to install a new zinc smelter with a capacity of
 around 60,000 to 1,00,000 tonnes, work for which will be initiated in
 1998-99 and the plant is likely to be commissioned by the end of the
 Ninth Plan or early Tenth Plan.
 
 - HZL is also negotiating with another Australian company Pasminco
 for grassroot exploration of Ajmer district in Rajasthan.
 
 - HZL has signed MoUs with three foreign companies - BHP Mining and
 Nuigini Mining (NML) for exploration and exploitation of base and
 precious metals in India and BRGM/VMC for gold prospecting in
 Vietnam. 
 
 - The Rampura-Agucha mines of Hindustan Zinc Limited (HZL) has been
 awarded ISO 9002 certificate for quality management system by SGS
 Yarsley International Certificate Services Limited. 
 
 1998 
 
 - Crisil has assigned a P1+ rating to the Rs.10-crore short-term
 deposit programme of Hindustan Zinc.
 
 - The Foreign Investment Promotion Board (FIPB) has approved a joint
 venture proposal of Australian mining giant, BHP, and the State owned
 Hindustan Zinc Ltd (HZL) to mine base metals in Rajasthan. 
 
 - The power plant is being set up in joint venture with the
 state-owned Rajasthan State Mines and Minerals Ltd.
 
 - Public sector Hindustan Zinc Limited (HZL) will set-up a 100 mega
 watt (mw) captive power plant in Rajasthan to meet its power
 requirement for existing mines in the region.
 
 1999
 
 - Rashtriya Chemicals & Fertilisers (RCF), Hindustan Zinc (HZL) and
 Rajasthan State Mines & Minerals (RSMML) have signed a memorandum of
 understanding for a Rs 300-crore diammonium phosphate (DAP) project
 in Rajasthan.)
 
 - Public sector Hindustan Zinc has commenced closure of loss-making
 units as part of its strategy for improving valuation of the company
 prior to its privatisation.
 
 2002
 
 -The US.3 billion Sterlite Group (Sterlite) announces that it has
 been declared the successful bidder for the acquisition of a 26%
 equity stake in Hindustan Zinc Ltd (HZL) for Rs 4450 million (.30
 m) through Sterlite Opportunities and Ventures Ltd, a Special Purpose
 Vehicle set up for the same.
 
 -Sterlite Industries India Ltd has informed that US $ 1.3 billion
 Sterlite Group,on April 11, 2002 made payment of Rs 4450 million to
 the Govt. of India and completed the acquisition of 26% stake in
 Hindustan Zinc Ltd.
 
 -Hindustan Zinc Ltd has the following changes in management
 structure:
 
 -Directors ceased Mr B N Mittal Chairman-MD Mr A N Mittal Director Dr
 Vinayahil Gautam  Director  Dr S K Gupta Director.
 
 -Directors nominated on behalf of strategic partner ie Sterlite
 opportunities and ventures Ltd w e f April 11, 2002. Mr K K Kaura
 Managing Director,Mr Anil Agarwal Additional DirectorMr Navin 
 Agarwal Additional Director,Mr Tarun Jain Additional Director, Mr C
 V Krishnan Additional Director,Mr C A Sundaram Additional Director.
 
 -Govt. Nominee Directors w e f April 11, 2002;Dr A K Kundra 
 Chairman, Mr A C Wadhawan      Director,Mr Nand Kishore Shukla 
 Director.
 
 - Mr C Sankaran, Company Secretary & GM has been nominated as
 Compliance Officer by the Board.
 
 -Govt of India has disinvested 26% of the paid up capital of
 theHindustan Zinc Ltd ie 109858294 number of shares along with
 management control in favour of Sterlite Opportunities and Ventures
 Ltd (SOVL).
 
 2003
 
 -HZL's Zinc Smelter, Vishakapatnam is accredited with ISO 9000:2000
 certification for its quality management system for manufacturing
 primary zinc, cadmium metals and sulphuric acid through hydro
 metallurgical process.
 
 -Hindustan Zinc Ltd registered a 113.58% growth in its net profit.
 
 -HZL, a part of Sterile Group has raised million worth of ECBs
 for its ambitious Capacity Expansion (Capex) programme.
 
 -Hindustan Zinc Ltd has informed that Mr Aditya Narayan has jointed
 the Sterlite Group and will take responsibility as Managing Director
 of the Company from Mr K K Kaura, CEO Sterlite
 
 2004
 - 35,000 tonnes of zinc debottlenecking completed at Chanderiya
 Smelter Complex 
 
 2005
 
 -Hindustan Zinc Ltd informes the inauguration of the Company's New
 Zinc Smelter at Chanderiya in Rajasthan with a production capacity of
 170000 Tons Per Annum and 154 MW Captive Power Plant
 
 -Hindustan Zinc Ltd has given Greentech Environment Excellence Silver
 Award for 2004-2005 in metal sector for its environment management
 
 - Rampura Agucha Mine expansion from 2.30 million tonnes per annum to
 3.75 million tonnes per annum 
 
 2006
 
 -HZL picks up `Golden Peacock' award
 
 - Commissioned 170,000 tonnes per annum of Hydrometallurgical Zinc
 Smelter (Hydro I) at Chanderiya Smelter Complex 
 
 - Commissioned 2 X 77 MW Captive Power Plant at Chanderiya Smelter
 Complex 
 
 - Commissioned 50,000 tonnes per annum of Ausmelt Lead Smelter at
 Chanderiya Smelter Complex 
 
 2007
 
 -Hindustan Zinc Ltd has appointed Shri. Sanjiv Kumar Mittal, Joint
 Secretary & Financial Adviser, Ministry of Mines as Government
 Nominee Director on the Board of the Company with immediate effect in
 place of Shri. Sujit Gulati.
 
 - Hindustan Zinc Ltd has informed that the President of India vide
 letter dated November 28, 2007 appointed Shri. A K Singh, Director,
 Ministry of Mines as Government Nominee Director on the Board of the
 Company with immediate effect.
 
 - Sindesar Khurd Mine began production with an initial production
 capacity of 0.3 million tonnes per annum 
 
 - Commissioned 38.4 MW of Wind Energy Farms at Gujarat 
 
 2008
 
 - Commissioned 170,000 tonnes per annum of Hydrometallurgical Zinc
 Smelter (Hydro II) in a benchmark time of 20 months at Chanderiya
 Smelter Complex 
 
 - Commissioned 80 MW Captive Power Plant at Chanderiya Smelting
 Complex 
 
 - 5,000 tonnes of zinc debottlenecking completed at Debari Zinc
 Smelter 
 
 - Commissioned 50.4 MW of Wind Energy Farms at Gujarat 
 
 2009
 
 - Rampura Agucha Mine expansion from 3.75 million tonnes per annum to
 5.00 million tonnes per annum making the total mining capacity of the
 Company to 7.40 million tonnes per annum 
 
 - 88,000 tonnes per annum zinc debottlenecking competed at Chanderiya
 Smelter Complex & Debari Zinc Smelter making the total metal
 production capacity to 754,000 tonnes per annum 
 
 - Commissioned 80 MW Captive Power Plant at Zawar Mines 
 
 - Commissioned 34.4 MW Wind Energy Farms making the Company's total
 Wind Energy capacity to 123.2 MW. 
 
 
 2010
 
 - Rampura Agucha Mine expansion from 5.00 million tonnes per annum to
 6.00 million tonnes per annum, increasing the total mining capacity of
 the Company to 8.40 million tonnes per annum. 
 
 - Commissioned the 210,000 tonnes per annum Hydrometallurgical Zinc
 Smelter at Rajpura Dariba, increasing the Zinc & Lead metal
 production capacity to 964,000 tonnes per annum (879,000 tonnes of
 Zinc and 85,000 tonnes of Lead).
 
 
 2011
 
 - Commissioned 1.50 million tonnes per annum concentrator at
 Silver-rich Sindesar Khurd Mine.
 
 - Commissioned 160 MW (80X2) Captive Power Plant at Dariba Smelting
 Complex.
 
 - Around 48 MW addition in wind power generation capacity.
 
 -Company has splits its Face value of Shares from Rs 10 to Rs 2
 
 -Hindustan Zinc has given the Bonus in the Ratio of 1:1
 
 2012
 - Ramped-up Sindesar Khurd mine to 2.0 mtpa capacity.
 - Commissioned the 100 ktpa Lead smelter at Dariba, increasing the
 Lead production capacity to 185 ktpa.
 - Commissioned new Silver refinery, increasing the Silver refining
 capacity to 500 tpa.
 - Commissioned 102MW expansion in wind power, increasing total wind
 power generation capacity to around 274MW.
 - Commenced underground mine development work at Rampura Agucha mine
 and greenfield Kayar mine.
 
 2013
 -Hind. Zinc - Board recommends Final Dividend
 -Hindustan Zinc Ltd., Akhilesh Joshi has been awarded with the
 MEAI-Adheraj Baldota Memorial Gold Medal Award-2012
 
 2014
 -Hindustan Zinc Limited Commissions Sewage Treatment Plant at Udaipur
 
 -Hindustan Zinc awarded with Significant Achievement in HR
 Excellence by CII 
 
 2015
 -Hindustan Zinc and Cairn India signed MoUs with Rajasthan
 Government
 -Hindustan Zinc (HZL) has installed refuge chambers inside its
 underground mines in the state of Rajasthan
 
 2016
 -Hindustan Zinc Board declares Special Golden Jubilee Dividend
 -Hindustan Zinc gets EC amended to scale up production
 
 2017
 - Hindustan Zinc declared interim dividend
 - HZL special dividend credit positive for Vedanta Resources
સ્તોત્ર: રેલીગેર ટેકનોવા


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

 • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
 • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
 • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
 • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
 • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
 • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા