મેટ્રિક્સ
 
 
મધરસન સુમી સિસ્ટમ્સ > કંપનીનો ઈતિહાસ > Auto Ancillaries > કંપનીનો ઈતિહાસ ના મધરસન સુમી સિસ્ટમ્સ - બીએસઈ: 517334, ઍનઍસઈ : MOTHERSUMI

મધરસન સુમી સિસ્ટમ્સ

બીએસઈ: 517334  |  ઍનઍસઈ : MOTHERSUMI  |  ISIN: INE775A01035  |  Auto Ancillaries

કંપનીનો ઈતિહાસ - મધરસન સુમી સિસ્ટમ્સ
YEAR            EVENTS
 1986 - The Company was Incorporated on 19th December as a private
 limited company and was changed into a public limited company on 29th
 April 1987.
 
 - The Company was incorporated in the name of Motherson Auto Pvt.
 Ltd. (MAPL) and was promoted by K.L. Sehgal and V.C. Sehgal in the
 year 1983.
 
 - The Company's objects is to manufacture integrated wiring 
 harnesses wires, high tension cords and components for integrated
 wiring harnesses including plastic and metal parts.
 
 1987 - The Company acquired Noida Steel Fabricators Ltd. and
 commenced manufacture of plastic and steel components used in the
 integrated wiring harness. The company's unit for automotive and
 electric industry is situated at NOIDA, district Ghaziabad, U.P.  
 
 
 1994 - 3,75,000 No. of equity shares and 6,00,000 shares allotted to 
 foreign promoters Nissho Iwai Corporation Japan (NIC) and Sumitomo
 Wiring Systems Ltd., Japan (SWS) respectively. 15,25,000 No. of
 equity shares allotted to Indian promoters. 33,00,000 No. of equity
 shares were issued at a prem. of Rs.15 per share during March 1993 as
 follows:
 
 - (i) 9,62,500 shares to Indian promoters
 
 - (ii) 1,50,000 shares to relatives, associates of Indian promoters
 
 - (iii) 3,00,000 No. of equity shares to SWS Ltd. Japan.
 
 - (iv) 3,00,000 shares to Asian Finance and Investment Corporation
 Ltd. (AFIC) Singapore.
 
 - (v) 2,40,000 shares to ICICI. Balance 11,60,000 No. of equity
 shares to public.
 
 - The Company bagged the Best Display Award at the Auto Expo
 Exhibition held at Pragati Maidan, New Delhi from December 7-15, 1993
 with participation by reputed Indian and Overseas manufacturers of
 vehicles and other Automobile ancillaries.
 
 - Company proposes to install more efficient machines for increase in
 productivity which will reduce consumption of energy.
 
 1995 - The company undertook to expand its facility for integrated 
 wiring harness for Maruti YE-2 car to 13,00,000 nos p.a. Also, with
 a view to diversification, the company proposed to manufacture high
 tension cord exclusively for Maruti with an installed capacity of
 1,70,000 sets p.a.
 
 - The company undertook to set up a backward integration project for
 manufacture of AVSS wire to be used in the integrated wiring harness
 of Maruti's new export car YE-2.
 
 - During October, the company in collaboration with Kromberg and
 Schubert AG, Germany set up Kromberg Schubert Motherson Sumi Systems
 Pvt. Ltd. for manufacture of integrated wiring harnesses to be
 supplied to Mercedes Berz-Telco joint venture & BMW-Hero
 Motors joint venture for 650 cc motor cycles. 
 
 - Britax Motherson Pvt. Ltd. was incorporated in December, in 
 technical and financial collaboration with Britax International UK
 for manufacture of Auto Mirrors.
 
 - During December 1995 - January 1996, the company issued 11,60,000
 rights equity shares (prem. Rs.80; Prop. 1:5) of these 320 shares
 were kept in abeyance.
 
 - The Company had been awarded the ISO 9001 during December.
 
 - The Company has received Best Vendor Award in the category of
 Electricals from Maruti Udyog Limited for the financial year
 
 1994-95.
 
 - The Company has collaboration with world's leading Japanese
 company, Sumitomo Wiring Systems Limited, due to which it has latest
 and most modern equipments from Japan.
 
 - The Company has adopted world famous Japanese work system with its
 workers trained by Japanese experts in Japan and some Japanese
 experts stationed in India.
 
 - The Company has adopted latest Human Resource Management Techniques
 which are being used for continuous motivation and training of the
 employees and the workers, to ensure that the standards are
 constantly met and continuously improved further.
 
 1996 - The company implemented a plan for the enhancement of 
 manufacturing capacity and also incorporated the upgradation of 
 plant and machinery. The company made elaborate plans to further
 augment manufacturing capacity and replace old machinery with 
 technologically superior and more efficient machinery.
 
 - The company entered into an agreement with SWS Japan for 
 manufacture of integrated wiring harness for Maruti's new car. A
 separate MOU was entered into with SWS for acquiring technical
 knowhow for high tension cord and AVSS.
 
 - In January, Motherson Sirio Antifurto Devices Pvt. Ltd. was
 incorporated with Antifurto Sirio 777 Srl, Italy for manufacture of
 Anti Theft Devices for automobiles.
 
 - The Company proposed to enter a joint venture agreement with BTR
 corporation of Australian and Sumi Motherson Innovative Engineering
 Pvt. Ltd. with equity participation of 30%, 60% and
 10% respectively under the name of BTR Motherson Automotive Pvt. Ltd.
 for manufacturing of blow moulded Automotive components. 
 
 - The company proposed to enter another joint venture under the name
 of `Kyungshin Industrial Motherson Pvt. Ltd. in technical and
 financial collaboration with Kyungshin Industrial Co. Ltd.
 Japan with 50-50 equity participation for manufacturing wiring
 harnesses at Chennai for Hyundai project.
 
 1997 - The Company has been selected as a supplier of Integrated
 Wiring Harness for the Honda Siel project due for commercial
 production in November.
 
 - The Company is proposing new joint ventures to cash in on the
 opportunities in the market and to maintain its leadership.
 
 - The Company is proposing a joint venture with BTR Corporation of
 Australia for manufacturing of Blow Moulded Automotive Components and
 for this purpose a new Company is being promoted under the name of BTR
 Motherson Automotive Private Limited.
 
 - Motherson Auto Components Engineering Limited, Motherson Pudenz
 Fuses Limited and Motherson Global Pte Ltd., Singapore, a wholly
 owned subsidiary of Motherson Auto Components Engineering Limited has
 become Company's subsidiary under Section 4(1)(c) of the Companies
 Act, 1956.
 
 1998 - Motherson Sumi Systems of India has formed a joint venture
 with Antifurto Sirio 777 Srl. of Italy, named Motherson Sirio
 Antifurto Devices. Under the terms of the venture, both
 companies will have a 50:50 equity participation in the new company.
 
 - The Company has set up plants for manufacture of Blow Moulded Auto
 Components and Door Panels. The Company is setting up, its third
 plant at Chennai.
 
 - BR Motherson Automotive Private Limited, a Joint Venture between
 BTR Plc of U.K. and your Company has set up plants for manufacture of
 Blow Moulded Auto Components and Door Panels. The Company is setting
 up, its third plant at Chennai.
 
 1999 - MSSL was a monopoly manufacturer of integrated wire harness (a
 crucial link that integrates all the components of a vehicle) in India
 until Delphi Auto Systems Ltd entered the fray.
 
 - MSSL is a major supplier of integrated wire harness to auto majors
 like Maruti Udyog Ltd, with a supply of over 50 per cent of its
 output, Telco and caters to all segments of the automobile
 industry.
 
 - The Company has received QS 9000 Certification from BVQI for its
 Noida Units during the year 97-98 for the manufacture of wire
 harnesses.
 
 - The Company was also awarded the Honda Siel Best Quality Supplier
 for the year 1998-99 and has been consistently rated as Maruti's best
 Supplier for its electrical category for the last few years.
 
 - During the year, the Company's Commercial Paper Program of Rs. 50
 million was rated by ICRA. The Company got the highest rating of
 `A1 +' which indicates highest safety.
 
 - State of Art facilities are being setup at Bangalore for
 manufacture of wiring harness for Customers in the Southern region.
 
 - The company is developing wiring harness for new models proposed to
 be launched by our existing customers at the same time increasing
 market share with the existing customers.
 
 - The company intends to enter into an agreement with National 
 Securities Depository Limited for the dematerialisation of its Equity
 shares in accordance with the provisions of the Depository
 Act, 1996.
 
 - The name of the company has been changed to MSSL Pune Limited
 (MPL).
 
 - The Company has set up facilities at Chennai mainly to cater to the
 requirement of Ford India and Hyundai Motors.
   
 2000 - The Directors has approved the merger of Motherson Auto
 Components Engineering Ltd., the company's wholly owned subsidiary
 with the company.
 
 - The Board has declared a bonus issue in the proportion of one share
 for every two shares held subject to the approval of the shareholders
 in the AGM.
 
 - ICRA Ltd has reaffirmed the `A1+ rating assigned to the Rs.10
 crore Commercial Paper (CP) programme of Motherson Sumi Systems Ltd.
 indicating highest safety.
 
 2002
 
 -Motherson Sumi Systems Ltd informs the exchange that Nissho Iwai
 Corporation nomiates Mr Hiroto Murai as Director of the company and
 Mr.Masahiro Matsushita as Alternate Director to him.
 
 2003
 
 -Sumitomo Wiring Systems nominates Mr.Toshimi Shirakawa as the
 Director of the company.
 
 -The shareholders approved delisting of the company's shares from the
 Delhi Stock Exchange Association Ltd & The Stock Exchange, Ahmedabad.
 
 
 2004
 
 -Motherson unit sign agreement with German firm for auto roofing
 systems
 
 -The Japan-based Miyazu Seisakusho Company Ltd, one of the largest
 car body die manufacturers in the world, has formed a joint venture
 company with the Delhi-based Sumi Motherson group for design, sale
 and eventual manufacture of car body dies in India
 
 -German co join hands with Sumi Motherson to float new JV
 
 -Japan auto co ties up with Sumi Motherson group
 
 2005
 
 -Motherson Sumi enters into agreement with Lisa Draeximaier
 
 -Motherson Sumi Systems Ltd has informed that the Company has signed
 an agreement with Insolvency Administrator to acquire a running
 plastics injection molding company, G+S Kunststofftechnik Gmbh (G+S)
 located near Stuttgart in Germany
 
 -Motherson Sumi Systems has given the Bonus in the Ratio of 1:2
 
 2006
 
 -Motherson Sumi Systems Ltd. had informed that the shareholders of
 the Company have approved the amalgamation of Draexlmaier & Motherson
 Electrical Systems India Limited, a 100% subsidiary of the Company
 with the Company in the meeting convened on September 10, 2005
 
 -Motherson Sumi Systems Ltd has informed that the Company and Balda
 AG (Balda) have agreed to set up a joint venture (JV) for development
 of precision moulds, design and manufacture of parts for mobile phones
 including accessories and appliances for mobile phones at Chennai. 
 
 2007
 
 -The Company has issued Bonus Shares in the Ratio of 1:2.
 
 -Motherson Sumi enters into Joint Venture with Calsonic Kansei
 
 2008
 
 -Motherson Sumi Systems Ltd has appointed Mr. Toshihiro Watanabe as
 Whole Time Director of the Company in place of Mr. Akihiko Yamauchi
 w.e.f. June 02, 2008.
 
 
 2009
 
 -Motherson Sumi Systems Ltd.- Shifted the Registered Office of the
 Company from 43, Community Centre, 3rd Floor, Bhageria House, New
 Friends Colony, New Delhi - 110025 to the following address w.e.f.
 14th January, 2009: New Address :- 2nd Floor, F-7, Block B-1, Mohan
 Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi - 110044.
 
 
 2012
 
 -The Company at its meeting held on August 09, 2012, have also
 recommended the issue of Bonus Shares in the ratio of 1:2 (1 share
 for 2 shares held) subject to the approval of the shareholders in the
 ensuing Annual Genera! Meeting schedule.
 
 -Mr. Sushil Chandra Tripathi, IAS (Retd.), Mr. Satya Pal Talwar,Mr.
 Gautam Mukherjee has appointed Independent Directors of the Company.
 
 
 -Motherson Sumi Systems has given the Bonus in the Ratio of 1:2
 
 2013
 -MothersonSumiSystems Board recommends Bonus Issue in the ratio of
 1:2
 
 2014
 -Motherson Sumi Systems Limited announces acquisition of Wiring
 Harness business of Stoneridge Inc.
 -Motherson Sumi Systems inks agreement with Stoneridge Inc
 
 2015
 -MSSL gets biggest ever Rs. 15400 cr. order from Daimler, Recognised
 as a preferred partner
 
 -The Company has allotted the Bonus Shares to its shareholders in the
 Ratio of 1:2.
 
 2017
 -Motherson Sumi Systems Ltd. Acquisition of Kobek Siebdruck GmbH &
 Co. KG, Germany for screen printing solutions and printed products,
 especially for the lighting and automotive industry.
 -Motherson Sumi Systems Ltd. Acquisition of PKC Group PLC, Finland,
 wiring harness business for heavy duty commercial vehicles
 - Motherson Sumi Systems Ltd. Joint Venture with Youngshin Components
 Co. Ltd. (YMAT) for manufacturing of electro-magnetic clutch for car
 air-conditioner compressor.
 
 
 
સ્તોત્ર: રેલીગેર ટેકનોવા


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

 • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
 • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
 • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
 • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
 • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
 • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

વાયદાથી ફાયદો