મેટ્રિક્સ
 
 
નેશનલ એલ્યુમિનીયમ કંપની > કંપનીનો ઈતિહાસ > Aluminium > કંપનીનો ઈતિહાસ ના નેશનલ એલ્યુમિનીયમ કંપની - બીએસઈ: 532234, ઍનઍસઈ : NATIONALUM

નેશનલ એલ્યુમિનીયમ કંપની

બીએસઈ: 532234  |  ઍનઍસઈ : NATIONALUM  |  ISIN: INE139A01034  |  Aluminium

કંપનીનો ઈતિહાસ - નેશનલ એલ્યુમિનીયમ કંપની
1980
 
 - A Memorandum of Understanding was signed in January, by the
 Government of India for technical collaboration and financing of an
 integrated alumina-aluminium complex with Aluminium Pechiney of
 France. 
 
 - NALCO presently has its units of captive power plants (each of 120
 MW capacity). To meet the increased demand for power, a 6th plant of
 120 MW was undertaken.
 
 1981
 
 - The Company was Incorporated on 7th January, as a wholly owned
 enterprise of Government of India. The Company Manufacture aluminium
 hydrate, calcined alumina, aluminium ingots and aluminium wire rods.
 
 1993
 
 - NALCO signed a project co-operation agreement with Hydro Aluminium
 AG, Norway to carry out a joint study for feasibility of setting up a
 100% export oriented aluminium plant of 0.9 million tonnes per annum
 capacity.
 
 - 1,28,86,19,200 No. of shares allotted.
 
 1994
 
 - The Company proposed to undertake expansion of bauxite mine from
 2.4 million t.p.a. to 4.8 million t.p.a. and alumina refinery from
 8,00,000 t.p.a. to 13,50,000 t.p.a. This was subject to necessary
 clearances. 
 
 - It was proposed to undertake expansion of aluminium smelter
 capacity from 2,30,000 t.p.a. and that of captive power plant from 6
 x 120 MW to 8 x 120 MW. To augment the smelting capacity,
 debottlenecking of smelter by addition of balancing equipment was
 under implementation. 
 The debottlenecking programme was to enhance the smelter capacity of
 2,30,000 tpa.
 
 - The Company in collaboration with various government agencies was
 setting up facilities for extraction of gallium metal with an annual
 capacity of 950 kg. at Damanjodi unit.
 
 1995
 
 - A Smelter plant at Angul was undertaken with a capacity of 26000
 TPY of strip casting facility.
 
 - A special Alumina plant at Damanjodi was undertaken with a capacity
 of 20,000 TPY.
 
 - A 10,000 TPY detergent grade Zeolite (Zeolite-A) plant at
 Damanjodi, was undertaken.
 
 - A 1000 Kg. per annum 5 N purity Gallium plant at Damanjodi based on
 indigenous technology was undertaken.
 
 - The Company is planning to set up a 100% Export Oriented Unit for
 aluminium rolled products based on its own liquid metal in equity
 participation with International Aluminium Products Ltd. (IAPL). It
 was proposed to set up a 100% EOU for aluminium rolled products based
 on liquid metal supply from NALCO.
 
 - As at 31st March 350,00,900 equity shares were disinvested.
 
 1996
 
 - The proposal to expand the capacities of bauxite mine at
 Panchpatmali from 24 lakh tonnes to 48 lakh tonnes and alumina
 refinery at Damanjodi from 8 lakh tonnes to 15.75 lakh tonnes was
 approved by the Government on 18.12.1996.
 
 - The Company's proposed to expand its smelting capacity to 3.45 lakh
 tonnes and power generation from 720 MW to 840 MW was cleared by PIB.
 However, CCEA approval was awaited.
 
 - The Company also explored the possibility of diversification in
 terms of few other value added products such as special grade,
 alumina, Zeolite, aluminium cast wheel etc.
 
 - The stock yard at Jagadhri in Haryana was closed down following
 insufficient sales while a new stockyard was opened in Bhiwandi near
 Mumbai. Also, a market development cell was set up to explore and
 define marketing strategies for speciality products like Zeolite,
 gallium, special aluminas etc.
 
 1997
 
 - Subject to necessary approvals being obtained the company proposed
 to convert 50% of its existing equity capital into debt.
 
 - The public sector aluminium giant, National Aluminium Company
 (NALCO) set up in technical collaboration with Pachiney, France is
 the largest integrated aluminium company in Asia.
 
 - National Aluminium Company Ltd (Nalco), country's largest aluminium
 company, has opened a stockyard at Bhiwandi in Thane district. 
 
 - National Aluminium Company (Nalco), India's largest producer and
 exporter, got the ISO 14001 certification for environmental
 excellence.
 
 - The National Aluminium Company, Bhubaneswar, signed an agreement of
 national importance with the NRDC for licensing from the NRDC the
 knowhow to manufacture gallium from the sodium alumina plant.
 
 - National Aluminium Company (NALCO) has signed a pact with National
 Research Development Corporation (NRDC) for manufacturing gallium
 with indigenous technology.
 
 - The public sector National Aluminium Company (Nalco) has entered
 into an agreement with National Securities Depository Ltd, (NSDL) for
 admitting its shares in the depository system and for dematerialising
 the shares.
 
 - The Union Cabinet is set to clear a joint venture aluminium company
 with Nalco Ltd. and Mukand Ltd. as partners.
 
 - The National Aluminium Company Limited (Nalco), staved off a major
 disaster in its smelter plant at Anugul, when the workers called off
 a three-day cat-call strike in protest against what they called
 `barbaric' attack on them by the Central Industrial Security Force
 (CISF) jawans.
 
 1998
 
 - The company has been forced to curtail its power generation
 capacity due to a drastic reduction in intake by Gridco - the nodal
 power transmission and distribution agency in Orissa.
 
 - National Aluminium Company, the country's leading manufacturer,
 exporter of alumina and aluminium, has bagged the top export award of
 Chemical and Allied Products Export Promotion Council (Capexil) for
 1997-98. This is the 11th time in succession that Nalco has won
 this
 award.
 
 1999
 
 - The Investment Information and Credit Rating Agency (Icra) has
 assigned a LAAA rating to the National Aluminium Company Ltd's
 (Nalco) Rs 644-crore (Rs 100 crore = Rs 1 billion) non-convertible
 debenture (NCD) issue. The rating indicates highest safety.
 
 - The National Aluminium Company Ltd (NALCO) a Government of India
 undertaking is setting up a plant for extraction of gallium at its
 aluminium refinery complex at Damanjodi.
 
 - The National Aluminium Company (Nalco) will take over International
 Aluminium Products (IAPL), a joint venture company set up with Mukand
 Steel, by buying out stakes of all other investors including Mukand
 Steel.
 
 - The company established new records in bauxite mining, alumina
 production and exports, metal production witnessed a downtrend due to
 the pot failures at Anugul.
 
 2000
 
 - Icra has retained the Laaa rating for the Rs 642.58-crore
 non-convertible debenture issue of the company, while it has assigned
 an A1 rating to the Rs 5-crore CP issue of Narmada Chematur
 Petrochemicals.
 
 - The Company will commission the plant of its recently-acquired
 Indian Aluminium Products Ltd. by March 2001 and produce value-added
 aluminium products like sheets and rolls.
 
 - The Officers went on an indefinite hunger strike from November 17.
 
 - Crisil reaffirmed the highest safety rating of `AAA' to the Rs
 644-crore NCD programme of National Aluminium Company Ltd.
 
 2001
 
 - A public sector aluminium company making a foray into detergent
 business sounds out of place. But if senior officials of National
 Aluminium Company (Nalco) are to be believed, the countrys second
 largest aluminium company will be doing that at its zeolite plant
 scheduled to start operations in July end.
 
 2002
 
 -S Behuria appointed as part time official Director of Nalco.
 
 -Nalco's alumina refinery capacity increased to 15.75 lakh tonne
 
 -Department of Company Affairs (DCA) approves the merger of
 International Aluminium Products Ltd (IAPL) with National Aluminium
 Company Ltd (Nalco)
 
 - Mr C.V. Venkataramana appointed as Chairman-cum-Managing Director
 of National Aluminum Company Ltd
 
 -Cabinet panel approves Nalco disinvestment roadmap
 
 -Hindalco acquires 4% stake in Nalco
 
 -Govt decides to postpone Nalco divestment
 
 -LN Mittal group quits Nalco disinvestment race
 
 -Chinese metals group, Yankuang withdraws from Nalco disinvestment
 process
 
 -Govt. calls off due diligence process for Nalco
 
 -Govt restarts due diligence process at Nalco
 
 2003
 
 -Commissions one unit of Captive Power Plant with a capacity of 120
 MW and 120 pots of Smelter with a capacity to produce 57,500 MT of
 Aluminium per year
 
 -Nalco members okay delisting of securities from stock exchanges of
 Bhubaneshwar,Delhi, Calcutta & Madras
 
 -National Aluminium Company (Nalco) awarded the Niryat Shree award
 for two straight years, 2000-01 and 2001-02. The award has been
 awarded by the Federation of Indian Export Organisation (FIEO) for
 excellence in exports
 
 -Vyas Ji appointed as Director on the Board of NALCO
 
 2004
 
 -National Aluminium Company Limited (NALCO) has informed that Madras
 Stock Exchange Limited vide its letter dated December 22, 2003 have
 withdrawn the admission granted to dealings on their exchange for the
 securities of NALCO i.e both equity shares and 14.5% Non-convertible
 Redeemable Secured Debentures and the quotation for the said
 securities have been removed from the Daily Official List of the
 Exchange w.e.f December 22, 2003, in terms of SEBI (Delisting of
 Securities) Guidelines 2003.
 
 -Nalco open offer to acquire 20% stake for Ondeo Nalco India
 
 -The trading in 14.5% Non-covertiable redeemable secured debentures
 (Series-N2) shall be suspended w.e.f. Febrauary 13, 2004 on account
 of part redemption:
 
 -Nalco gets PIB nod for phase II expansion programme
 
 -National Aluminium Company Ltd has informed that the Delhi Stock
 Exchange vide their letter dated February 10, 2004 have approved the
 delisting of the securities of the company from their exchange wef
 February 11, 2004.
 
 -National Aluminium Company Ltd (NALCO) has informed that Shri
 Pyarimohan Mohapatra has resigned from the Board of Nalco on June 09,
 2004 and hence ceases to be a Director of NALCO with effect from June
 09, 2004
 
 -Mr G Upadhyaya takes charge as CMD of Nalco
 
 2005
 
 -Nalco inks agreement with NMDC.
 
 -Nalco gets five-star export house status
 
 -Nalco gets Capexil award
 
 -Nalco, Jindal cleared to set up aluminium plants in Vizag
 
 -Nalco to build coal block in Orissa
 
 2006
 
 -Nalco gets EEPC award
 
 
 2007
 
 - National Aluminium Company Ltd (NALCO) has informed about the
 following:
 
 1. Shri Joy Varghese has been appointed as Director (Personnel &
 Administration) of the Company w.e.f. October 01, 2007 vide Order
 dated September 25, 2007 read with Order of even number dated
 September 27, 2007 of Ministry of Mines, Government of India.
 
 2. Further, Dr. A Sahay, Shri S S Sohoni and Shri K S Raju have been
 appointed as Part-time Non-official Directors of the Company vide
 Order dated September 27, 2007 of Ministry of Mines, Government of
 India.
 
 2008
 
 -National Aluminium Company Ltd (NALCO) has appointed Shri. S Vijay
 Kumar appointed as Part-time Official Director of the Company with
 immediate effect vide Order dated January 23, 2008 of Ministry of
 Mines, Government of India.
 
 - Pollution Control Excellent Award 2008 to Panchpatmali Bauxite
 Mines from State Pollution Control Board, Bhubaneswar
 
 2009
 
 - National Aluminium Company Ltd (NALCO) has informed that Shri. A K
 Sharma has been appointed as Director (Production) of the Company
 with effect from May 01, 2009 vide Order dated February 11, 2009 of
 Ministry of Mines, Government of India.
 
 - National Aluminium Company Ltd (NALCO) has informed that Shri. C R
 Pradhan has been appointed as Chairman cum Managing Director of the
 Company with effect from August 03, 2009 vide Order dated August 03,
 2009 of Ministry of Mines, Government of India.
 
 - National Aluminium Company Ltd (NALCO) has appointed Shri. P. K.
 Padhi as Director (P & T) of the Company with effect from September
 03, 2009 vide Order dated September 03, 2009 of Ministry of Mines,
 Government of India.
 
 - National Aluminium Company Ltd (NALCO) has appointed Shri Ansuman
 Das as Director (Commercial) of the Company with effect from October
 28, 2009 vide Order dated October 27, 2009 of Ministry of Mines,
 Government of India.
 
 - Pollution Control Excellence Award 2009 by OSPCB to Alumina
 Refinery
 
 - 2nd Best Practice in Environment Management instituted by
 Confederation of Indian Industry (CII) to Alumina Refinery for 2009.
 
 
 2010
 
 - National Aluminium Company Ltd (Nalco), India's third-largest
 aluminium maker that also exports alumina and aluminium via
 much-watched global tenders, has bagged the approval for a new
 bauxite mining lease in eastern India, as per a senior government
 official.
 
 - National Aluminium Company Ltd. (NALCO) has bagged EEPC
 (Engineering Export Promotion Council, Eastern Region) Gold Trophy,
 as Top Exporter in the Large Enterprise Category for outstanding
 export performance during 2007-08.
 
 - National Aluminium Company Ltd. (NALCO) has received the Best
 Listed Central Public Sector Enterprises Award.
 
 2011
 
 - National Aluminium Company Limited (NALCO) has decided to invest a
 sum of Rs. 274 crore in a Wind power project at Gandikota in Kadapa
 district of Andhra Pradesh. 
 
 - One of the world's leading and the sixth largest, integrated
 aluminium complex, National Aluminium Company Limited (Nalco) CMD, B
 L Bagra said that the company will acquire a stake of 49% for a price
 of Rs 1,700 crore in the Kakrapar nuclear power plant whose size would
 be 2X700 MW in phase II.
 
 -Company has splits its Face value of Shares from Rs 10 to Rs 5
 
 -National Aluminium Company has given the Bonus in the Ratio of 1:1
 
 2012
 
 - National Aluminium Company said it has appointed Ansuman Das as the
 Chairman-cum-Managing Director with effect from August 29, 2012.
 
 2013
 -Board recommends Final Dividend of Rs. 10% to the shareholders
 
 2014
 --NALCO unit bags National Energy Conservation Award
 
 2015
 -NALCO awarded for proactive climate change action
 -Nalco institutes awards for Eminent Sanskrit Scholars
 -Navratna Nalco has instituted NALCO Smiles AwardNational Aluminium
 Company Limited (NALCO) has bagged the Odisha Inc Best Brand Award
 -NALCOs Refinery bags Business Excellence Star Award
 -NALCO bags Performance Excellence Award
 -NALCO institutes Green Awards for Engineering Excellence
 
 2016
 - NALCO signs MoU with IMIDRO for Aluminium smelter in Iran
 - NALCO inks MoU with NTPC for Power Projects and Business
 Collaborations
 
 2017
 -Nalco inks MoU with GOI for setting higher targets in production.
 -NALCO bags Appreciation Award in large mines category.
સ્તોત્ર: રેલીગેર ટેકનોવા


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

 • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
 • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
 • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
 • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
 • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
 • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

બજાર સ્પેશિયલ