મેટ્રિક્સ
 
 
યુકો બેંક > કંપનીનો ઈતિહાસ > Banks - Public Sector > કંપનીનો ઈતિહાસ ના યુકો બેંક - બીએસઈ: 532505, ઍનઍસઈ : UCOBANK

યુકો બેંક

બીએસઈ: 532505  |  ઍનઍસઈ : UCOBANK  |  ISIN: INE691A01018  |  Banks - Public Sector

કંપનીનો ઈતિહાસ - યુકો બેંક
YEAR                                 
 EVENTS
 1974 - The Company was incorporated on 15th of February.
 
 1992 - During the year the Bank opened 11 branches in urban and
 metropolitan areas
       to take the total number of branches in India to 1783 at
 the end of the year.
 
      - With a view to cater to the needs of different customer
 groups the Bank introduced
       several innovative deposit schemes viz. Lakhpati Scheme,
 Money Multiplier Schemes,
       Money Back Recurring Deposit Scheme and Two-Way Deposit
 Scheme.
 
      - During the year, the Bank implemented an innovative
 scheme, namely
       Planning for Development of Villages (PDV) through 22
 selected branches of the
       Bank.
 
      - During the year, the Bank made suitable modifications in
 its Agricultural Credit Card
       namely UCO Kishan Patra to make it more popular among
 the farmers.
 
      - The Bank also participated in the development of women
 and children in rural areas
       under the DWCRA scheme.
 
      - The Guntur branch in Andhra Pradesh was upgraded to an
 'A' category branch
        with a view to capture the business of tobacco
 exports.
 
      - 56 branches across the country were upgraded to 'B'
 category foreign exchange
       branches.
 
      - Teller system was introduced in 16 more branches taking
 the total number of branches
        with teller facility to 84.
 
      - At the branch level 130 ALPMs have been installed in 35
 branches of which 116 have
       been operationalised.
 
      - The Union Finance Minister honoured the Bank for its
 contribution to the first All
       India Bank Official Language Conference and the Union
 Minister of State for
       Textiles awarded a Certificate of Merit to the Bank for
 the exhibition arranged on
        the occasion of the third All India Bank Official
 Language Conference.
 
      - Shri K Margabanthu joined the Bank as Chairman &
 Managing Director on 11th
       September, 1991.
 
      - Shri G K Udeshi, the RBI nominee on the Board ceased to
 be a Director from 1st
       September, 1991.
 
      - Prime Minister's Rozgar Yojana was launched on 2nd
 October.
 
 1994 - A new scheme under the name of FCNR (Banks) Scheme was
 introduced with 
       the exchange risk being borne by the banks.
 
      - The Bank has taken several steps towards improving
 recovery and reduction in
       NPA, lowering of the cost of funds, boosting
 non-interest income, containment of
       operating expenses etc. in order to improve the
 financial position. 
 
      - Five new branches were opened during the year, of which
 two were urban branches,
        two semi- urban and one rural.
 
      - The Bank was nominated as the principal financing agency
 in six districts namely, 
        Howrah, Hooghly, Burdwan, Birbhum, Jaipur and
 Jalandhar.
 
      - During the year a new forum namely State Level Export
 Promotion Committee (SLEPC)
       was constituted in each state under the aegis of the
 SLBC.
 
      - During the year a compressive booklet was published
 incorporating all the
       salient features of the various non-resident deposit
 schemes.
 
      - During the year inter-cadre promotion for workmen staff
 and inter-scale / grade
       promotions for officers were effected, thereby enhancing
 the level of motivation
       of the staff.
 
      - Shri Dipak Rudra, l.A.S. joined the Bank on 23rd July,
 1993 as Chairman &
        Managing Director.
 
 1995 - During the year, the Bank opened 14 new branches comprising 
       six at semi urban centres, two in urban areas and six in
 metropolitan cities.
 
      - During the year, the Bank opened several specialised
 branches viz. 6 recovery 
       branches and 6 SSI branches, the later being created by
 converting 6 existing
       branches into SSI branches.
 
      - During the year the Bank merged 17 non viable branches
 with other branches.
 
      - The Bank opened three new extension countres and closed
 down four extension
       counters during the year bringing the total No. of
 extension counters to 138.
 
      - The Bank was nominated as the principal financing agency
 in six districts namely, 
       Howrah, Hooghly, Burdwan, Birbhum, Jaipur and Jalandhar.
 
      - The Development Assistance Plan (DAP) which was
 introduced by the GOI in the
       year 1994-95 made a selection of 49 RRBs out of 196 RRBs
 based on their financial
       viability which included 5 RRBs sponsored by the Bank.
 
      - Specialised Recovery branches were opened at New Delhi,
 Calcutta, Chennai,
        Bangalore Jaipur and Bhubaneswar.
 
      - An important change in the mode of calculation of
 depreciation was introduced
        by Reserve Bank of India during the year by increasing
 the YTM for the dated
        securities included in the current category.
 
       -The Bank opened four more currency chests during the
 year and now 59 chests
        are in operation through out the country.
 
      - The Customer Service Committees have been set up at 1724
 branches out of
        total 1786 branches as at 31.3.1995.
 
      - The Bank was awarded Rajbhasha Shield which was given
 away by the
        Governor of Himachal Pradesh. The employees of the
 Bank won several
        prizes a the Town Official Language Implementation
 Committee level.
 
       - ALPMs have been installed in 55 branches at the end of
 March 1995. The Bank
        proposes to install ALPMs in about 40 more branches in
 the current year.
 
      - 25 PCs have been installed in different departments of
 the Head Office.
        14 Zonal Centres have been equipped with mini
 computers.
 
      - Shri YK Sharma, representing the Workmen staff is the
 new Director
        w.e.f. 9th May 1995. Shri MK Bandopadhyaya has become
 the new RBI
        nominee Director w.e.f. 29th May 1995.
 
 1996 - During the year, the Bank opened ten new branches comprising
 nine in
       semi-urban centres and one in a metropolitan Centre. 
 The Bank also opened
       one extension counter during the year, taking the total
 number of extension
       counters to 137 as at end March.
 
      - The Bank closed the Liecester branch in UK and the total
 number of
        branches at overseas centres came down to six
 comprising one branch
        in UK, two in Hongkong and three in Singapore..
 
      - During the year the Bank launched a new deposit scheme
 'UCO LAKSMI
        YOJANA' which provides for variable instalments in a
 recurring deposit
        scheme.
 
      - The Bank has undertaken the implementation of the
 Planning for Development
        of Villages (PDV) programme in the Cuttack PDV region
 of Orissa and
        Dharamsala PDV region of Himachal Pradesh.
 
       - The Bank has also implemented the programme of Linking
 Self Help Groups
        (SHGs) with the Bank as per the directives of the
 Reserve Bank.
 
       - The Bank is also the Convenor of the State Level
 Bankers' Committee in Orissa
        and Himachal Pradesh.
 
       - The Bank has identified Colaba and Andheri West
 Branches in Mumbai
        for installation of ATMs under the Shared Payment
 Network System of
        the IBA.
 
       - The Bank executed a Memorandum of Understanding (MOU)
 with the Trade
        Unions of the Bank as a sequel to which Business
 Development Committees
        (BDCs) comprising representatives of the Management and
 the Unions were
        formed at Head Office and Zonal Office levels.
 
 2000 - UCO Bank has introduced a `Special Settlement' scheme for
 negotiating
       settlement of the bank's dues classified as
 non-performing assets.
 
      - Mr. V. P. Shetty was appointed as Chairman and Managing
 Director of
       Calcutta-based Uco Bank for 5 years, with effect from
 October 6.
 
       - UCO Bank's executive director VP Shetty, has been
 appointed as the chairman
        and managing director of the bank, with effect from 6th
 October.
 
       - UCO Bank has introduced seven-day banking facility at
 17 suburban branches in
        Mumbai and 12 hour banking services at the Khar
 branch.
 
       - V Sridhar has been appointed the new Executive Director
 of UCO Bank with effect
        from December 15.
 
 2001 - UCO Bank launched a private placement of tier-II bonds to
 raise up to Rs 100 crore.
 
      - UCO Bank has launched a new scheme for the trading
 community, Christened
       UCO Trader Scheme.
 
 2003
 
 -Comes out with Initial Public Offering (IPO) of 20-cr equity shares
 of Rs 10 each for cash at a premium Rs 2 per share aggregating Rs 240
 crore
 
 - UCO Bank along with Central Bank of India (CBI) , Indian Overseas
 Bank (IOB), Canara Bank and Union Bank of India (UBI) have formed an
 alliance to launch `Cash Online' ATM network
 
 2004
 
 -UCO Bank unveils new branch in Kottayam
 
 - Raised Rs.300 crore from the capital market in its private
 placement issue of unsecured redeemable non-convertible subordinated
 bonds.
 
 -UCO Bank has launched a new scheme to enable rural poor avail easy
 loans for receiving LPG connections on World Environment Day.
 
 2005
 
 -Western Union forges alliance with UCO Bank
 
 -Crisil signs agreement with Uco Bank for providing ratings for SSIs
 
 -UCO unveils new deposit scheme
 
 -UCO Bank adopts H-P for core banking solution
 
 2006
 
 -UCO Bank launches retail sales force
 
 -UCO Bank mulls to enter into derivatives market
 
 -Uco comes out with maiden hybrid tier-II bond
 
 2007
 
 -UCO Bank Ltd has appointed Shri. P L Mittal, Chartered Accountant,
 Chandigarh as part time non official Director in the Board of the
 Bank under Chartered Accountant Category with effect from January 02,
 2007.
 
 -UCO Bank Ltd has appointed Shri. N P Sinha as Director in the Board
 of the Bank with effect from February 27, 2007.
 
 -UCO Bank Ltd has appointed Shri. S A Bhat Executive Director as
 Chairman & Managing Director of Indian Overseas Bank.
 
 - UCO Bank names S K Goel as CMD.
 
 2008
 
 -UCO Bank has informed that Shri. Samir Kumar Sinha, Deputy
 Secretary, Department of Financial Services, Government of India has
 been appointed as a Director of the Bank vide Notification dated June
 10, 2008.
 
 - UCO Bank has appointed Shri. Jai Dev Gupta as part-time
 non-official Director on the Board of Directors of the Bank w.e.f.
 July 04, 2008 vide notification dated July 04, 2008.
 
 2009
 
 - UCO Bank has informed BSE that as per notification of Government of
 India, Ministry of Finance dated February 24, 2009 Shri. Nirmal Khatri
 has been appointed as part-time Non-Official Director on the Board for
 a period of three years from February 25, 2009.
 
 2010
 -UCO Bank has announced the launch of a 'Festival Bonanza Offer' for
 borrowers. 
 -Toyota Kirloskar Motor Pvt. Ltd (TKM) has signed an agreement with
 the UCO Bank to extend auto retail finance to its prospective
 customers.
 -UCO Bank, Kolkata zone, set up two new ATMs at its Jodhpur Park and
 Kasba branches to ensure a better cash delivery system to the
 customers. 
 
 2011
 -UCO Bank has collaborated with Religare Securities for offering
 online trading to its customers,
 which is a part expansion of the product bouquet.
 -UCO Bank launched its small and medium enterprises (SME) loan hub in
 Bangalore to increase lending to sector.
 
 2012
 - UCO Bankhas recommended dividend of Rs. 3/- per share on the face
 value of Rs. 10/- each for the year.
 -UCO TOWER, Bank's internal magazine has been awarded the Certificate
 of Merit at 'ICE Awards' (In-House Communication Excellence), 2012
 initiated by Shailaja Nair Foundation, Mumbai.
 
 2013
 -Ministry of MSME, Govt. of India awarded National Award to UCO Bank
 for implementation of PMEGP scheme in the North-East Zone for the
 year 2012-13.
 -UCO Bank received SKOCH RENAISSANCE AWARD 2013 for Development.
 -Ministry of Rural Development, Govt. of India awarded UCO Bank as
 3rd Best Bank for nurturing the RSETI movement in the country for the
 year 2012-13.
 -UCO Bank received Global Sustainability Award from World CSR
 Congress under the category Outstanding Social Impact.
 
 2014
 -UCO Bank has been awarded 1st Prize in the category of Best Bank for
 operational performance for 2014.
 -UCO Bank received prestigious SKOCH AWARD for Excellence in Banking
 in Financial Inclusion and Deeping 2014.
 -UCO Bank had been awarded First Prize for Highest average loan to
 SHGs in West Bengal State during the year 2013-14 under Commercial
 Bank category.
 
 2016
 -UCO Bank has raised Rs 270.59 crore by issuing over 7 crore shares
 to LIC on preferential basis, reported PTI.
સ્તોત્ર: રેલીગેર ટેકનોવા


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

 • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
 • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
 • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
 • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
 • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
 • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
 • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા