મેટ્રિક્સ
 
 

ચોલામંડલમ ઇનવેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્

બીએસઈ: 511243  |  ઍનઍસઈ : CHOLAFIN  |  ISIN: INE121A01016  |  ફાઈનાન્સ-ટર્મ લેન્ડીંગ ઈનસ્ટિટયુટ

સંચાલન - ચોલામંડલમ ઇનવેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્

નામ હોદ્દો
Arun Alagappan Executive Director
Ashok Kumar Barat Independent Director
N Ramesh Rajan Independent Director
નામ હોદ્દો
Bharati Rao Independent Director
M M Murugappan Chairman & Non-Exe.Director
Rohan Verma Independent Director
શોધો ચોલામંડલમ ઇનવેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્ કનેક્શન