મેટ્રિક્સ
 
 

ગાર્ડન રીચ શિપબિલ્ડર્સ એન્ડ એન્જીનીય

બીએસઈ: 0  |  ઍનઍસઈ :  |  ISIN:  |  એન્જિન

સંચાલન - ગાર્ડન રીચ શિપબિલ્ડર્સ એન્ડ એન્જીનીય

નામ હોદ્દો
Radm Vipin Kumar Saxena Chairman & Managing Director
Asit Kumar Nanda Director - Personnel
Ashwani Kumar Mahajan Government Nominee Director
Kanwaljit Deol Non Official PartTime (Ind.) Director
Radm Inder Paul Singh Bali Non Official PartTime (Ind.) Director
P R Hari Director - Personnel
નામ હોદ્દો
Sarvjit Singh Dogra Director - Finance & CFO
Sanjeev Nayyar Director - Shipbuilding
Bharat Bhushan Non Official PartTime (Ind.) Director
Ajai Bhandari Non Official PartTime (Ind.) Director
Biswapriya Roychoudhury Non Official PartTime (Ind.) Director
શોધો ગાર્ડન રીચ શિપબિલ્ડર્સ એન્ડ એન્જીનીય કનેક્શન