મેટ્રિક્સ
 
 
Moneycontrol.com >> મેસેજબોર્ડ >> સક્રિય મુદ્દાઓ
   તમે અહિં છો :     બજાર     સંદેશ-બોર્ડ   સક્રિય સૂત્ર                     
પેજ પર જાઓ:    1      2      3      4      5      6       આગામી>   [  ]  [ અંતિમ ]    
15 Oct 2019 09:33

Stocks

એમ & એમ ફાઇનાન્શિયલ

દ્રારા પોસ્ટેડ : badittya01
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : NSE: Rs. 316.80
આખો મુદ્દો જુઓ (278 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

RBL closer to 240 now (cash). This counter has seen a huge beating. wonder what is brewing?

20 Oct 2019 08:42

Stocks

એલ & ટી ફાઇનાન્સ

દ્રારા પોસ્ટેડ : thinker_86
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : NSE: Rs. 85.40
આખો મુદ્દો જુઓ (25 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

bhighibili and freddy..... if you both like offensive language there is no difference between you and this Saitnair who keeps registering fake IDs posting offensive posts with lies ..... all of you are intolerant and cannot take others view ..... this forum does not make sence any more and I will post messages hereon

19 Oct 2019 19:48

Yes Bank

યસ બેંક

દ્રારા પોસ્ટેડ : jitensingh
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : NSE: Rs. 51.40
આખો મુદ્દો જુઓ (24 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

Strongly recommend to Sell yesbank share above 50 it will soon touch 40 levels in 2-3 days. Detailes anaylsis. (1) option data giving sell (2) technical analysis suggesting to sell. (3) News are not in favour (2 bad news ) (4) results are far away i.e 1st November and after that fund raising plan will take place. Explanation :- (1) option data :-. maximum cummulative call intrest is on 50 level i.e 1.12 crore contract (unwinding 44lac) 55 level i.e 82 lac contract ( writing of 11lac) 60 level i.e 1.26 crore contract (writing of 14 lac) maximum cummulative put intrest is on 40 level i.e 1 crore contract ( writing 2lac) 45 level i.e 78 lac contract (unwinding 8 lac) 50 level i.e 86 lac contract ( writing 42lac ) so according to option chain data 40 to 50 level is support level with 2.64 crore contract. & 50-60 level is resistene level with 3.20 crore contract. i.e point one is clear that it will trade between 40 to 60 level till Q2 earnings. Now (2) Technical analysis :- we know history repeat itself but we should also know that it repeat in every time frame i.e mins,seconds,hours,days,weeks,months and finally years. we all are looking into years and forget about days and weeks explanation:- on 27/09/2019 it made shooting star pattern with high 52.90 and closes at 48.75 after which bigger fall came in 2 days and took price to 29 (01/10/2019) due to promotoer selling and bad news whatever it was so it can cheak 40-45 levels again but since there was a major support at 40 it will range bound there. Now comes the intresting part i.e News (3) News based selling today i.e 19/10/2019 there are two bad news but not about yesbank it is about Dhfl and Cg power which will indirectly affect yesbank share price. 1st news is about Dhfl that ED is serching Dhfl and Dheeraj realty offices in mumbai with link to gangster Iqbal mirch that will create buzz in whole market that how this big companies doing buisness now to add salt in this Q2 earnings of this company reported loss.If this will not get resolved in coming days before market open then we will see dhfl in lower circuit and yesbank down in * % ( i will tell you below in how many percent) 2nd news is about Cg power where thapar pleadge shares of around 12% get converted into equity through yesbank due to which thapar will go to Sebi and Corrporate affaires ministry to resolve the issue which will took legal action against yesbank which will get reflect in share price. Remember News is more powerfull then any option data,technical analysis or fundamental analsyis and this is news based trading stock. I personally recommend to buy 40 PE oct trading at .80 paise so atlest you can not losse your hard earned money. Also if it open in green on tuesdays ( 22/10/2019) {i.e highly not possible } then you can buy if it breakes 53.35 with stoploss of 50 for unknown targets but if it open in red and comes below 50 ( highly possible ) then there is a way to 48,45,42 and if it breaks 40 ( not possible) then exit with strict stopless nowhere in future of 2-3 months it can see 50 levels again if breaks 40 again. There is also heavy selling by trading companies on tuesday like tower research and crossland etc because of bad news they will trade with higher quantity and a big player who buyed at 35-40 level will soon offloading the shares. so overall stay alerted be careful. Thanks jitendra singh sisodiya

16 Oct 2019 11:17

Stocks

Indiabulls Hsg

દ્રારા પોસ્ટેડ : Guruji7
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : NSE: Rs. 184.35
આખો મુદ્દો જુઓ (23 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

Buy India bulls Housing for good profit in short Term. Purchased 3,000 at 182.70

15 Oct 2019 01:01

Yes Bank

યસ બેંક

દ્રારા પોસ્ટેડ : tandonn
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : NSE: Rs. 40.10
આખો મુદ્દો જુઓ (23 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 1 સંદેશ-લેખક

Investors are accjmulating lower, but you need some patience to wait for much higher levels to short again. -))

15 Oct 2019 14:56

Stocks

ફેડરલ બેંક

દ્રારા પોસ્ટેડ : neha_0103
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs. 84.25 NSE: Rs. 84.20
આખો મુદ્દો જુઓ (23 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

Federal bank is BTST guys, very strong results of 54% tomorrow, should open with a gap up!!

18 Oct 2019 20:07

Shiva Cement

શિવા સીંમેટ

દ્રારા પોસ્ટેડ : toolbox
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : NSE: Rs. NT*
આખો મુદ્દો જુઓ (22 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

results will be positive, much awaited announcement will be made so make the most of this last and final chance to buy in bulk to immediately get rich

15 Oct 2019 13:32

BHEL

બીએચઇએલ

દ્રારા પોસ્ટેડ : kabiraj_10
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : NSE: Rs. 42.75
આખો મુદ્દો જુઓ (22 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

Buy on dips for Bhel.. Bhel will be seen at 45 levels soon

15 Oct 2019 22:49

Yes Bank

યસ બેંક

દ્રારા પોસ્ટેડ : Lucifer_Morningstar
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : NSE: Rs. 40.60
આખો મુદ્દો જુઓ (21 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

Every investor is full of greed here, wanted to be rich in short time, bought shares that seemed cheap after every fall again and again without understanding the risk or analysing the reason for the free fall. Greed is not Good. Watch Wolf of the Wall Street.

16 Oct 2019 15:43

Stocks

રેફેક્સ રેફ્રિજરેટર

દ્રારા પોસ્ટેડ : Rider786Returns
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs. 49.25 NSE: Rs. 49.10
આખો મુદ્દો જુઓ (20 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

Friends a very nice day in this stock today ,made good money shorting.This been a lucky stock for me as out of10 times shorting I made money 9 times only once losses.Tomorrow our group has a target of shorting ONE LAKH SHARES provided it gets absorbed.Simple calculation with just about 5 lakhs cash you can short 100000 shares as the margin for day trading is 10X TIMES and you have 50 lakhs at your disposal to play intraday and that is more than sufficient to short 1 lakh shares. Good Luck All .

15 Oct 2019 10:34

Market View

ઇન્ડેક્સ

દ્રારા પોસ્ટેડ : ba3878
આખો મુદ્દો જુઓ (18 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

Index... Bnf... Does anyone expect spot bnf to cross 28600 in intraday today... What say broaders.... Lets see what happens... Good luck... Plz consult ur financial advisor before investing

16 Oct 2019 14:43

સ્પાઇસજેટ

દ્રારા પોસ્ટેડ : panditji19
આખો મુદ્દો જુઓ (18 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

undefined: Indigo will post stellar results and compared to last year will be even better relatively... Operators just swinging the price making us small investors panic and selling at a lower price...

18 Oct 2019 10:38

Stocks

વિકાસ ડબલ્યુએસપી

દ્રારા પોસ્ટેડ : Perfect_Investor
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs. 10.77 NSE: Rs. 10.75
આખો મુદ્દો જુઓ (18 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

FRIENDS: VIKAS Flour is not available on flipkart since last two days. Can anybody advice from where to get it.

20 Oct 2019 19:38

Stocks

રેફેક્સ રેફ્રિજરેટર

દ્રારા પોસ્ટેડ : dhanu2018
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs. 44.50 NSE: Rs. 44.35
આખો મુદ્દો જુઓ (18 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

Tarunji_you were the first to recommend this stock.check your comments in Feb 19. there is confirmed information that company is doing good and q2 result is better than q1.

21 Oct 2019 17:01

Stocks

રેફેક્સ રેફ્રિજરેટર

દ્રારા પોસ્ટેડ : blogist
જયારે પોસ્ટ કર્યુ ત્યારનો ભાવ : BSE: Rs. 44.50 NSE: Rs. 44.35
આખો મુદ્દો જુઓ (18 સંદેશાઓ)

દ્રારા ટ્રેક: 0 સંદેશ-લેખક

How is intelligent our madonnb sir .... predicted Yes Bank in single digit but that stock is going to touch @70 - @80 levels with in next 10 days ..................

પેજ પર જાઓ:    1      2      3      4      5      6       આગામી>   [  ]  [ અંતિમ ]    


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

માર્કેટ મુર્હુત