મેટ્રિક્સ
 
 
બજારના આંકડાઓ - બલ્ક ડીલ
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ  બીએસઈ બલ્ક ડીલ
બલ્ક ડીલ
બલ્ક ડીલ -બીએસઈ અને એનએસઈ પર દિવસનાં અંતે સભ્યો દ્વારા થયેલી બલ્ક ડીલ ની સુચિ છે .તમે કંપનીનાં નામ સાથે આ સોદો જેમને માટે થયો છે તે ક્લાઈન્ટનું નામ પણ જોઈ શકો છો। આ શેર્સની કોણ ખરીદી કરે છે અને કોણા દ્વારા વેચાણ કરવામાં આવે છે તે જોઈ શકે છે. તમે દર અને બલ્ક સોદો જથ્થો જાઈ શકો છો.
પર બલ્ક ડીલ:
કોઈ ખાસ કંપનીખાસ બ્લોક ડીલ શોધો
BSE and NSE પર દિવસની બધી બ્લોક ડીલ જુઓ 1% ટકાથી વધુની મોટી બ્લોક ડીલ શેમાં થઈ છે
તારીખ કંપની ગ્રાહક Tran ક્વાંટિટી ભાવ
ટ્રેડ કરાયેલા બંધ
23-જુલાઈ-2021 AAATECH SHREE SHYAMJEE SHEET GRAH ખરીદો 108000 54.73 53.05
23-જુલાઈ-2021 AAATECH MIKER FINANCIAL CONSULTANTS PVT LTD વેચો 99000 54.73 53.05
23-જુલાઈ-2021 बनारस बीड्स GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP વેચો 121657 86.64 84.85
23-જુલાઈ-2021 बनारस बीड्स GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP ખરીદો 121657 86.16 84.85
23-જુલાઈ-2021 बनारस बीड्स NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED ખરીદો 35887 87.15 84.85
23-જુલાઈ-2021 बनारस बीड्स NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED વેચો 35887 87.23 84.85
23-જુલાઈ-2021 बनारस बीड्स MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY વેચો 59041 86.34 84.85
23-જુલાઈ-2021 बनारस बीड्स MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY ખરીદો 59041 84.87 84.85
23-જુલાઈ-2021 इंडो-नेशनल GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP વેચો 23385 1,117.28 1,105.40
23-જુલાઈ-2021 इंडो-नेशनल SETU SECURITIES PVT LTD ખરીદો 30810 1,097.88 1,105.40
23-જુલાઈ-2021 इंडो-नेशनल PARTH INFIN BROKERS PVT LTD ખરીદો 57409 1,116.38 1,105.40
23-જુલાઈ-2021 इंडो-नेशनल SETU SECURITIES PVT LTD વેચો 29388 1,105.21 1,105.40
23-જુલાઈ-2021 इंडो-नेशनल CRONY VYAPAR PVT LTD વેચો 30358 1,107.95 1,105.40
23-જુલાઈ-2021 इंडो-नेशनल HDFC BANK LIMITED વેચો 20000 1,088.12 1,105.40
23-જુલાઈ-2021 इंडो-नेशनल GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP ખરીદો 23385 1,120.14 1,105.40
23-જુલાઈ-2021 इंडो-नेशनल CRONY VYAPAR PVT LTD ખરીદો 24109 1,108.17 1,105.40
23-જુલાઈ-2021 इंडो-नेशनल PARTH INFIN BROKERS PVT LTD વેચો 57409 1,116.46 1,105.40
23-જુલાઈ-2021 इंफिबीम एवेन्यु RAVI OMPRAKASH AGRAWAL વેચો 7176818 45.96 45.00
23-જુલાઈ-2021 जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP વેચો 275337 123.52 122.85
23-જુલાઈ-2021 जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज VIJETA BROKING INDIA.PVT.LTD. ખરીદો 307385 124.23 122.85
23-જુલાઈ-2021 जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज VIJETA BROKING INDIA.PVT.LTD. વેચો 307385 124.33 122.85
23-જુલાઈ-2021 जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP ખરીદો 275337 123.56 122.85
23-જુલાઈ-2021 जोसिल NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED વેચો 47100 226.67 233.30
23-જુલાઈ-2021 जोसिल YUGA DOSHI ખરીદો 52742 233.93 233.30
23-જુલાઈ-2021 जोसिल YUGA DOSHI વેચો 52742 233.19 233.30
23-જુલાઈ-2021 जोसिल NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED ખરીદો 47100 226.46 233.30
23-જુલાઈ-2021 जोसिल GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP ખરીદો 63910 220.02 233.30
23-જુલાઈ-2021 जोसिल GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP વેચો 63910 220.13 233.30
23-જુલાઈ-2021 लासा सुपरहाइनेरिक्स SHREE VASUDEV EXIM વેચો 290185 82.15 81.50
23-જુલાઈ-2021 लासा सुपरहाइनेरिक्स SHREE VASUDEV EXIM ખરીદો 1000 85.00 81.50
23-જુલાઈ-2021 लिबर्टी शूज MBL & CO. LIMITED ખરીદો 98003 185.29 185.60
23-જુલાઈ-2021 लिबर्टी शूज MBL & CO. LIMITED વેચો 96603 185.45 185.60
23-જુલાઈ-2021 लिंकॉल्न फार्मासियुटिकल्स MBL & CO. LIMITED ખરીદો 108405 368.08 372.75
23-જુલાઈ-2021 लिंकॉल्न फार्मासियुटिकल्स MBL & CO. LIMITED વેચો 103857 369.48 372.75
23-જુલાઈ-2021 माधव कॉपर AMIT KANTILAL KOTHARI ખરીદો 177902 48.40 47.15
23-જુલાઈ-2021 माधव कॉपर AMIT KANTILAL KOTHARI વેચો 177902 50.27 47.15
23-જુલાઈ-2021 माधव कॉपर VISHAL M DHAMELIYA ખરીદો 186443 49.49 47.15
23-જુલાઈ-2021 मिर्जा इंटरनैशनल GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP વેચો 802544 61.89 63.05
23-જુલાઈ-2021 मिर्जा इंटरनैशनल GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP ખરીદો 802544 61.87 63.05
23-જુલાઈ-2021 मुतहूत कैपिटल सर्विसेस GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP ખરીદો 120678 480.21 472.05
23-જુલાઈ-2021 मुतहूत कैपिटल सर्विसेस GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP વેચો 120678 480.55 472.05
23-જુલાઈ-2021 ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी ADROIT FINANCIAL SERVICES PVT LTD ખરીદો 3274318 3.04 3.10
23-જુલાઈ-2021 ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी ANKITA VISHAL SHAH વેચો 2446414 3.15 3.10
23-જુલાઈ-2021 ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी ANKITA VISHAL SHAH ખરીદો 5646414 3.15 3.10
23-જુલાઈ-2021 ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी ADROIT FINANCIAL SERVICES PVT LTD વેચો 4053630 3.09 3.10
23-જુલાઈ-2021 पिल इटालिका लाइफ OLGA TRADING PRIVATE LIMITED ખરીદો 1245800 8.00 7.90
23-જુલાઈ-2021 पिल इटालिका लाइफ OLGA TRADING PRIVATE LIMITED વેચો 1209187 7.94 7.90
23-જુલાઈ-2021 उत्तम गल्वा स्टील ALPHA LEON ENTERPRISES LLP વેચો 3100000 6.00 5.50
23-જુલાઈ-2021 उत्तम गल्वा स्टील MOUNTAIN VENTURES ખરીદો 1000000 6.00 5.50
23-જુલાઈ-2021 उत्तम गल्वा स्टील MOUNTAIN VENTURES વેચો 846582 5.50 5.50
23-જુલાઈ-2021 उत्तम गल्वा स्टील ALPHA LEON ENTERPRISES LLP ખરીદો 3100000 5.50 5.50
23-જુલાઈ-2021 वर्टोज़ विज्ञाप& RELITRADE STOCK BROKING PVT. LTD. વેચો 61552 148.94 148.45
23-જુલાઈ-2021 वर्टोज़ विज्ञाप& OLGA TRADING PRIVATE LIMITED ખરીદો 123486 152.95 148.45
23-જુલાઈ-2021 वर्टोज़ विज्ञाप& SHREE SHIVSHAKTI PROJECT CONSULTANT PRIVATE LIMITE વેચો 68095 150.54 148.45
23-જુલાઈ-2021 वर्टोज़ विज्ञाप& OLGA TRADING PRIVATE LIMITED વેચો 123486 151.62 148.45
23-જુલાઈ-2021 वर्टोज़ विज्ञाप& SHREE SHIVSHAKTI PROJECT CONSULTANT PRIVATE LIMITE ખરીદો 68095 148.89 148.45
23-જુલાઈ-2021 वीआईपी क्लोदिंग B.W.TRADERS વેચો 512437 23.64 24.25
23-જુલાઈ-2021 वीआईपी क्लोदिंग B M TRADERS ખરીદો 860800 22.87 24.25
23-જુલાઈ-2021 वीआईपी क्लोदिंग B M TRADERS વેચો 860800 23.78 24.25
23-જુલાઈ-2021 वीआईपी क्लोदिंग B.W.TRADERS ખરીદો 65437 22.49 24.25
23-જુલાઈ-2021 विसागर पॉलीटेक्स ALPHA LEON ENTERPRISES LLP વેચો 5000000 0.80 0.80


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા