મેટ્રિક્સ
 
 
બજારના આંકડાઓ - બલ્ક ડીલ
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ  બીએસઈ બલ્ક ડીલ
બલ્ક ડીલ
બલ્ક ડીલ -બીએસઈ અને એનએસઈ પર દિવસનાં અંતે સભ્યો દ્વારા થયેલી બલ્ક ડીલ ની સુચિ છે .તમે કંપનીનાં નામ સાથે આ સોદો જેમને માટે થયો છે તે ક્લાઈન્ટનું નામ પણ જોઈ શકો છો। આ શેર્સની કોણ ખરીદી કરે છે અને કોણા દ્વારા વેચાણ કરવામાં આવે છે તે જોઈ શકે છે. તમે દર અને બલ્ક સોદો જથ્થો જાઈ શકો છો.
પર બલ્ક ડીલ:
કોઈ ખાસ કંપનીખાસ બ્લોક ડીલ શોધો
BSE and NSE પર દિવસની બધી બ્લોક ડીલ જુઓ 1% ટકાથી વધુની મોટી બ્લોક ડીલ શેમાં થઈ છે
તારીખ કંપની ગ્રાહક Tran ક્વાંટિટી ભાવ
ટ્રેડ કરાયેલા બંધ
26-માર્ચ-2019 एडलैब्स एंटरटेनमेंट INDIA ADVANTAGE FUND S3 I વેચો 515439 9.25 9.25
26-માર્ચ-2019 एग्रो फॉस इंडिया KESHAV SHARES & STOCKS LTD. ખરીદો 150000 79.83 77.85
26-માર્ચ-2019 एग्रो फॉस इंडिया KESHAV SHARES & STOCKS LTD. વેચો 150000 76.00 77.85
26-માર્ચ-2019 एशियन होटल (ईस्ट) SACHDEVA STOCKS PRIVATE LIMITED ખરીદો 65173 241.12 241.05
26-માર્ચ-2019 एशियन होटल (ईस्ट) SACHDEVA STOCKS PRIVATE LIMITED વેચો 1003 242.50 241.05
26-માર્ચ-2019 बालकृष्ण MSPL LIMITED વેચો 66820 37.57 36.95
26-માર્ચ-2019 भारत रोड नेटवर्क GMR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED વેચો 1050000 93.40 91.15
26-માર્ચ-2019 भारत रोड नेटवर्क GMR BUSINESS & CONSULTANCY LLP ખરીદો 1050000 93.40 91.15
26-માર્ચ-2019 ब्लीस जीवीएस फार्मा ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED ખરીદો 555454 168.11 165.65
26-માર્ચ-2019 ब्लीस जीवीएस फार्मा ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED વેચો 731535 165.79 165.65
26-માર્ચ-2019 ग्रेटेक्स इंडस्ट्रीज JAJOO COMMERCIAL PRIVATE LIMITED વેચો 54000 6.25 6.25
26-માર્ચ-2019 ग्रेटेक्स इंडस्ट्रीज AFFORDABLE AGRO AGENCIES PRIVATE LIMITED ખરીદો 60000 6.25 6.25
26-માર્ચ-2019 जीएसएस इंफोटेक LIMITED SWING INFRASPACE PRIVATE ખરીદો 209000 114.71 114.85
26-માર્ચ-2019 जीएसएस इंफोटेक THAKAR ASHISH BHUPENDRA વેચો 99571 114.72 114.85
26-માર્ચ-2019 जीएसएस इंफोटेक AGARWAL CHAITANYA વેચો 100000 114.70 114.85
26-માર્ચ-2019 हेक्सा ट्राडेक्स PRITHVI RAJ JINDAL ખરીદો 2600897 21.50 21.05
26-માર્ચ-2019 हेक्सा ट्राडेक्स ANBEECO INVESTMENTS LIMITED વેચો 2600897 21.50 21.05
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज CROSSLAND TRADING CO વેચો 1109046 273.68 270.90
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज SWAPNIL MEHTA ખરીદો 729360 273.96 270.90
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज SWAPNIL MEHTA વેચો 729360 273.12 270.90
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज A.P.T. PORTFOLIO PRIVATE LIMITED ખરીદો 1986773 272.95 270.90
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज A.P.T. PORTFOLIO PRIVATE LIMITED વેચો 1986773 273.07 270.90
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज PURITY TRADEMAX LLP ખરીદો 1000730 273.18 270.90
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज PURITY TRADEMAX LLP વેચો 1000730 273.38 270.90
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज GENUINE STOCK BROKERS PVT LTD ખરીદો 883036 272.94 270.90
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज GENUINE STOCK BROKERS PVT LTD વેચો 883036 273.15 270.90
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज TOWER RESEARCH CAPITAL MARKETS INDIA PRIVATE LIMITED ખરીદો 3137314 273.36 270.90
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज TOWER RESEARCH CAPITAL MARKETS INDIA PRIVATE LIMITED વેચો 3137314 273.41 270.90
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज CENTILLION RESEARCH INDIA LLP ખરીદો 1703228 272.82 270.90
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज CENTILLION RESEARCH INDIA LLP વેચો 1703228 272.94 270.90
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज QE SECURITIES LLP ખરીદો 1333822 273.83 270.90
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज QE SECURITIES LLP વેચો 1333822 273.18 270.90
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज MAHAVEER COMSTOCK TRADIND LLP ખરીદો 1069130 272.94 270.90
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज MAHAVEER COMSTOCK TRADIND LLP વેચો 1067630 272.93 270.90
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज VAIBHAV STOCK & DERIVATIVES BROKING PVT. LTD ખરીદો 1525815 272.45 270.90
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज VAIBHAV STOCK & DERIVATIVES BROKING PVT. LTD વેચો 1525815 272.56 270.90
26-માર્ચ-2019 जेट एयरवेज CROSSLAND TRADING CO ખરીદો 1109046 273.61 270.90
26-માર્ચ-2019 जस्ट डायल TOWER RESEARCH CAPITAL MARKETS INDIA PRIVATE LIMITED ખરીદો 333368 611.40 604.55
26-માર્ચ-2019 जस्ट डायल TOWER RESEARCH CAPITAL MARKETS INDIA PRIVATE LIMITED વેચો 333368 611.65 604.55
26-માર્ચ-2019 मान एल्यूमिनियम MSPL LIMITED વેચો 34030 84.64 83.55
26-માર્ચ-2019 मंगलम सीमेंट R K S DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED ખરીદો 400000 282.00 269.25
26-માર્ચ-2019 मंगलम सीमेंट CYGNET INDUSTRIES LIMITED વેચો 673000 282.00 269.25
26-માર્ચ-2019 मंगलम सीमेंट TEAM INDIA MANAGERS LTD ખરીદો 358000 282.00 269.25
26-માર્ચ-2019 मंगलम सीमेंट SANGHAI COMMERCIAL AND CREDITS PVT LTD ખરીદો 600006 282.00 269.25
26-માર્ચ-2019 मंगलम सीमेंट SANGHAI COMMERCIAL AND CREDITS PVT LTD ખરીદો 662896 281.94 269.25
26-માર્ચ-2019 मंगलम सीमेंट EUSTON INDUSTRIES LIMITED વેચો 1844563 282.00 269.25
26-માર્ચ-2019 मंगलम सीमेंट VIDULA CONSULTANCY SERVICES LIMITED ખરીદો 613000 282.00 269.25
26-માર્ચ-2019 मंगलम सीमेंट NEW BERRY CAPITALS PRIVATE LIMITED ખરીદો 357000 282.00 269.25
26-માર્ચ-2019 मंगलम सीमेंट SPARK ON LINE P LTD ખરીદો 477500 282.00 269.25
26-માર્ચ-2019 मंगलम सीमेंट SANGHAI COMMERCIAL AND CREDITS PVT LTD ખરીદો 162891 281.75 269.25
26-માર્ચ-2019 मंगलम सीमेंट KESORAM WELFARE SOCIETY વેચો 877500 282.00 269.25
26-માર્ચ-2019 मोतीलाल ओसवाल फायनांशियल सर्विसेस RAAMDEO AGRAWAL વેચો 823560 614.00 599.90
26-માર્ચ-2019 मोतीलाल ओसवाल फायनांशियल सर्विसेस PASSIONATE INVESTMENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED ખરીદો 1539296 614.00 599.90
26-માર્ચ-2019 रिलायंस पावर SKYVEIL TRADE SOLUTIONS LLP ખરીદો 15627854 10.68 10.70
26-માર્ચ-2019 रिलायंस पावर SKYVEIL TRADE SOLUTIONS LLP વેચો 15627854 10.70 10.70
26-માર્ચ-2019 सैंगिनिटा केमिकल DANGEE DUMS LIMITED . ખરીદો 94000 62.06 62.60
26-માર્ચ-2019 सूजलॉन एनर्जी SHARE INDIA SECURITIES LIMITED ખરીદો 32597584 6.64 6.65
26-માર્ચ-2019 सूजलॉन एनर्जी SHARE INDIA SECURITIES LIMITED વેચો 29847512 6.64 6.65
26-માર્ચ-2019 यूनाइटेड पॉलिफैब GAGAN NIRMALKUMAR MITTAL ખરીદો 39000 15.00 15.00
26-માર્ચ-2019 यूनाइटेड पॉलिफैब DHANSHREE BARTER PVT LTD ખરીદો 411000 15.00 15.00
26-માર્ચ-2019 यूनाइटेड पॉलिफैब KISHAN SOHANLAL SAFARIA વેચો 528000 15.00 15.00
26-માર્ચ-2019 यूनाइटेड पॉलिफैब NIRMALKUMAR MANGALCHAND MITTAL ખરીદો 39000 15.00 15.00
26-માર્ચ-2019 यूनाइटेड पॉलिफैब GAGAN NIRMAL MITTAL(HUF) ખરીદો 39000 15.00 15.00


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા