મેટ્રિક્સ
 
 
બજારના આંકડાઓ - બલ્ક ડીલ
  તમે અહિં છો  :  બજાર   બજારના અન્ય આકડાઓ  એનએસઈ બલ્ક ડીલ
બલ્ક ડીલ
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા બલ્ક ડીલ
બલ્ક ડીલ -બીએસઈ અને એનએસઈ પર દિવસનાં અંતે સભ્યો દ્વારા થયેલી બલ્ક ડીલ ની સુચિ છે .તમે કંપનીનાં નામ સાથે આ સોદો જેમને માટે થયો છે તે ક્લાઈન્ટનું નામ પણ જોઈ શકો છો। આ શેર્સની કોણ ખરીદી કરે છે અને કોણા દ્વારા વેચાણ કરવામાં આવે છે તે જોઈ શકે છે. તમે દર અને બલ્ક સોદો જથ્થો જાઈ શકો છો.
પર બલ્ક ડીલ :
કોઈ ખાસ કંપનીખાસ બ્લોક ડીલ શોધો
જુઓ બધા BSE and NSE પર દિવસની બધી બ્લોક ડીલ જુઓ 1% ટકાથી વધુની મોટી બ્લોક ડીલ શેમાં થઈ છે
તારીખ કંપની ગ્રાહક Tran ક્વાંટિટી ભાવ
ટ્રેડ કરાયેલા બંધ
26-Jul-2021 आस्पिनवॉल एंड कंपनी GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP વેચો 39541 259.78 250.40
26-Jul-2021 आस्पिनवॉल एंड कंपनी GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP ખરીદો 39541 259.79 250.40
26-Jul-2021 बीएसई लिमिटेड GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP ખરીદો 287797 1,226.75 1,259.20
26-Jul-2021 बीएसई लिमिटेड GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP વેચો 287797 1,227.60 1,259.20
26-Jul-2021 केपलिन प्वाइंट लेबोरेटरीज XTX MARKETS LLP ખરીદો 464203 908.91 944.00
26-Jul-2021 केपलिन प्वाइंट लेबोरेटरीज XTX MARKETS LLP વેચો 460816 910.58 944.00
26-Jul-2021 सेलिब्रिटी फैशंस CHOPRA NARPATKUMAR KEWALCHAND HUF વેચો 336870 11.30 11.30
26-Jul-2021 जीके वायर्स SWATI GUPTA વેચો 76017 108.20 107.35
26-Jul-2021 जीके वायर्स SWATI GUPTA ખરીદો 76017 107.60 107.35
26-Jul-2021 ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया OLGA TRADING PRIVATE LIMITED વેચો 57563 183.29 183.85
26-Jul-2021 ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया OLGA TRADING PRIVATE LIMITED ખરીદો 5337 183.62 183.85
26-Jul-2021 गुड लक इंडिया SAROJ GUPTA વેચો 45000 232.11 236.75
26-Jul-2021 गुड लक इंडिया VINOD SOMANI HUF ખરીદો 125000 226.21 236.75
26-Jul-2021 गुड लक इंडिया VINOD SOMANI HUF વેચો 119898 216.40 236.75
26-Jul-2021 गुड लक इंडिया ALPHA LEON ENTERPRISES LLP ખરીદો 253889 218.27 236.75
26-Jul-2021 गुड लक इंडिया ALPHA LEON ENTERPRISES LLP વેચો 270628 224.09 236.75
26-Jul-2021 गुड लक इंडिया SAROJ GUPTA ખરીદો 230007 218.70 236.75
26-Jul-2021 हिमाद्री स्पेशल KIRTAN MANEKLAL RUPARELIYA (HUF) વેચો 3222022 52.91 51.35
26-Jul-2021 हिमाद्री स्पेशल KIRTAN MANEKLAL RUPARELIYA (HUF) ખરીદો 1632053 52.96 51.35
26-Jul-2021 हिसार मेटल DIPAK CHIMANLAL MATALIA ખરીદો 65664 157.81 150.05
26-Jul-2021 हिसार मेटल DIPAK CHIMANLAL MATALIA વેચો 22965 157.69 150.05
26-Jul-2021 कोपरन MANMOHAN CHAUHAN વેચો 50000 14.40 14.25
26-Jul-2021 कोपरन ANIL AGARWAL ખરીદો 50000 14.40 14.25
26-Jul-2021 कोपरन MANMOHAN CHAUHAN ખરીદો 60000 14.13 14.25
26-Jul-2021 इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस SOCIETE GENERALE વેચો 3326889 289.33 285.15
26-Jul-2021 जे पी इंफ़्राटेक TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED વેચો 7600501 2.10 2.20
26-Jul-2021 जे पी इंफ़्राटेक TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED ખરીદો 7600501 2.00 2.20
26-Jul-2021 जोसिल NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED વેચો 55720 269.42 279.95
26-Jul-2021 जोसिल NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED ખરીદો 55656 269.11 279.95
26-Jul-2021 जोसिल XTX MARKETS LLP વેચો 46544 272.39 279.95
26-Jul-2021 जोसिल XTX MARKETS LLP ખરીદો 46885 271.45 279.95
26-Jul-2021 लासा सुपरहाइनेरिक्स BNP ENTERPRISES વેચો 791288 74.09 71.30
26-Jul-2021 मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स XTX MARKETS LLP ખરીદો 115716 181.70 188.50
26-Jul-2021 मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स XTX MARKETS LLP વેચો 117212 182.21 188.50
26-Jul-2021 मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP ખરીદો 167192 182.23 188.50
26-Jul-2021 मंगलम ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक्स GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP વેચો 167192 182.32 188.50
26-Jul-2021 मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स RAMBARA TRADING PRIVATE LIMITED ખરીદો 916000 16.10 16.10
26-Jul-2021 मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स PAYAL COMMERCIAL COMPANY LTD વેચો 115000 16.10 16.10
26-Jul-2021 मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स DEVANG CONSULTANCY SERVICES PVT LTD વેચો 126000 16.10 16.10
26-Jul-2021 मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स MULTI REALTORS PRIVATE LIMITED વેચો 203934 16.10 16.10
26-Jul-2021 मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स SANGHAI COMMERCIAL AND CREDITS PVT LTD વેચો 470336 16.10 16.10
26-Jul-2021 मैट्रोमोनी डॉट कॉम HILL FORT INDIA FUND LP ખરીદો 236373 1,110.67 1,072.30
26-Jul-2021 मिर्जा इंटरनैशनल GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP વેચો 1489702 66.97 66.80
26-Jul-2021 मिर्जा इंटरनैशनल GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP ખરીદો 1489702 66.86 66.80
26-Jul-2021 ओमफर्न इंडिया JAIN SANJAY POPATLAL ખરીદો 66000 9.00 9.00
26-Jul-2021 ओमफर्न इंडिया JAIN POPATLAL TARACHAND વેચો 66000 9.00 9.00
26-Jul-2021 क्विंटिगरा सॉल्युशंस HANSABEN HASMUKHBHAI AMIN ખરીદો 366 1.25 1.30
26-Jul-2021 क्विंटिगरा सॉल्युशंस HITEN BHIKHABHAI CHOTALIYA ખરીદો 165962 1.35 1.30
26-Jul-2021 क्विंटिगरा सॉल्युशंस HANSABEN HASMUKHBHAI AMIN વેચો 267366 1.35 1.30
26-Jul-2021 रामा स्टील ट्यूब्स MADHUKAR SHETH વેચો 118147 145.21 149.25
26-Jul-2021 रिलायंस कयुनिकेशन ALPHA LEON ENTERPRISES LLP ખરીદો 15200467 3.45 3.45
26-Jul-2021 रिलायंस कयुनिकेशन ALPHA LEON ENTERPRISES LLP વેચો 9262385 3.50 3.45
26-Jul-2021 रिको ऑटो GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP ખરીદો 750401 59.24 58.95
26-Jul-2021 रिको ऑटो GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP વેચો 750401 59.30 58.95
26-Jul-2021 शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP વેચો 127071 595.46 610.75
26-Jul-2021 शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स XTX MARKETS LLP ખરીદો 167082 599.03 610.75
26-Jul-2021 शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स XTX MARKETS LLP વેચો 170403 598.92 610.75
26-Jul-2021 शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP ખરીદો 127071 595.15 610.75
26-Jul-2021 वर्टोज़ विज्ञाप& OLGA TRADING PRIVATE LIMITED ખરીદો 97285 148.47 146.95
26-Jul-2021 वर्टोज़ विज्ञाप& OLGA TRADING PRIVATE LIMITED વેચો 97285 148.27 146.95
26-Jul-2021 विसागर पॉलीटेक्स PINAKIN INVESTMENT ખરીદો 2400000 0.78 0.75
26-Jul-2021 विसागर पॉलीटेक्स PINAKIN INVESTMENT વેચો 1203858 0.80 0.75
26-Jul-2021 विसागर पॉलीटेक्स ADROIT FINANCIAL SERVICES PVT LTD ખરીદો 2300001 0.76 0.75
26-Jul-2021 विसागर पॉलीटेक्स TILOKCHAND MANAKLAL KOTHARI વેચો 12500000 0.76 0.75
26-Jul-2021 विसेश इंफोटेक्निक्स ALPHA LEON ENTERPRISES LLP વેચો 14265859 0.25 0.20
26-Jul-2021 विसेश इंफोटेक्निक्स ALPHA LEON ENTERPRISES LLP ખરીદો 20702672 0.20 0.20
26-Jul-2021 जायकॉम सिक्योरिटीज ALPHA LEON ENTERPRISES LLP ખરીદો 9 1.55 1.55
26-Jul-2021 जायकॉम सिक्योरिटीज ALPHA LEON ENTERPRISES LLP વેચો 1000009 1.49 1.55
26-Jul-2021 जायकॉम सिक्योरिटीज MORDE FOODS PRIVATE LIMITED ખરીદો 573877 1.45 1.55


ન્યૂઝ ફ્લૅશ

  • સન ફાર્મા અમેરિકામાં Imatinib Mesylate લોન્ચ
  • કારોબાર : શૅર્સ સંબધિત પ્રશ્નો પૂછવા માટે BH (SPACE) STOCK સાથે તમારું નામ અને ફોન નંબર લખીને મેસેજ કરો 51818 પર
  • કારોબાર : BH (SPACE) આપના સ્ટોકની વિગત, સાથે જ આપનું નામ લખી 51818 પર મેસેજ કરો અને અમારા ટોલ ફ્રી નંબર 1800-4190-709 પર કાૅલ કરો અને જવાબ મેળવો અમારા ખાસ શાૅ બજાર હેલ્પલાઇનમાં સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 11.30 કલાકે
  • કારોબાર : પર્સનલ ફાઇનાન્સને લગતા તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અમને money@network18online.com પર મોકલી શકો છો. તમારા સવાલના જવાબ મની મૅનેજરમાં આપવામાં આવશે
  • કારોબાર : ચીનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરી Caixin ફાઈનલ મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 48.2 થી વધી 48.4 (MoM)
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ઓરોબિન્દો ફાર્માને ડાયાબિટિશની દવા Saxagliptin માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી ડો.રેડ્ડીઝને બેક્ટેરિયલ ઈન્ફેક્શનની દવા ડોક્સીસાયક્લીન માટે મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : US FDAની મંજૂરી મળી માઈગ્રેનની દવા Sumatriptan માટે ડો.રેડ્ડીઝને મંજૂરી મળી
  • કારોબાર : જાપાનના આર્થિક આંકડાઓ જાન્યુઆરીમાં મેન્યુફેક્ચરીંગ PMI 52.6 થી ઘટી 52.3 (MoM)
  • કારોબાર : વકરાંગીએ ટાટા AIG જનરલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની સાથે કરાર કર્યા

Now Playing

બજાર સ્પેશિયલ