બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

ખરીદો ગલ્ફ ઑયલ, અશોક લેલેન્ડઃ રાહુલ શાહ

ગલ્ફ ઑયલ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 465 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 515 છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 11, 2015 પર 11:00  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

ગલ્ફ ઑયલ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 465 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 515 છે. વર્તમાન ભાવ 483 રૂપિયા છે. આ શેરને 4-5 દિવસ માટે ખરીદી શકાય છે.

અશોક લેલેન્ડ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 84 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 97 છે. વર્તમાન ભાવ 87.80 રૂપિયા છે. આ શેરને 4-5 દિવસ માટે ખરીદી શકાય છે.