ટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ કરવાની અંતિમ તારીખ કઈ હોય છે ?

ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 21, 2014 પર 13:31  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

ટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ કરવાની બે ડ્યૂ ડેટ એટલે કે અંતિમ તારીખો હોય છે.  પગારદાર વર્ગ અને વેપારી લોકો માટે અમલમાં આવતી સામાન્ય ડ્યુ ડેટ એસેસમેન્ટ વર્ષની 31 જુલાઈ છે અને જો તમે વેપાર કરતાં હોય અને તમારા એકાઉન્ટ્સ ઓડિટડ થતાં હોય તો ટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ કરવાની ડ્યુ ડેટ એ જ વર્ષની 30 સપ્ટેમ્બર છે.