બજાર » સમાચાર » વીમો

ટર્મ ઈનસ્યુરન્સ પ્લાન શું છે?

ટર્મ ઈનસ્યુરન્સ પ્લાનએ લાઈફ કવરનું સ્વરૂપ છે. મુત્યુ અથવા અનિશ્ચિતતાના કિસ્સામાં તમારા પરિવારની જરૂરિયાતોને સંતોષવા ટર્મ પ્લાનની ખાસ કરીને રચના કરવામાં આવી છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 21, 2014 પર 13:47  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

ટર્મ ઈનસ્યુરન્સ પ્લાનએ લાઈફ કવરનું સ્વરૂપ છે. મુત્યુ અથવા અનિશ્ચિતતાના કિસ્સામાં તમારા પરિવારની જરૂરિયાતોને સંતોષવા ટર્મ પ્લાનની ખાસ કરીને રચના કરવામાં આવી છે.