બજાર » સમાચાર » પરિણામ

ગલ્ફ ઑયલ લુબ્રિકન્ટ્સનો નફો 12% વધ્યો

નાણાંકીય વર્ષ 2015ની પહેલી ક્વાર્ટરમાં ગલ્ફ ઑયલ લુબ્રિકન્ટ્સનો નફો 12% વધીને 26.6 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 12, 2014 પર 15:19  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

નાણાંકીય વર્ષ 2015ની પહેલી ક્વાર્ટરમાં ગલ્ફ ઑયલ લુબ્રિકન્ટ્સનો નફો 12% વધીને 26.6 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે. નાણાંકીય વર્ષ 2014ની પહેલી ક્વાર્ટરમાં ગલ્ફ ઑયલ લુબ્રિકન્ટ્સનો નફો 23.8 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.

નાણાંકીય વર્ષ 2015ની પહેલી ક્વાર્ટરમાં ગલ્ફ ઑયલ લુબ્રિકન્ટ્સની આવક 11% વધીને 230.3 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે. નાણાંકીય વર્ષ 2014ની પહેલી ક્વાર્ટરમાં ગલ્ફ ઑયલ લુબ્રિકન્ટ્સની આવક 207.4 કરોડ રૂપિયા રહી હતી.

નાણાંકીય વર્ષ 2015ની પહેલી ક્વાર્ટરમાં ગલ્ફ ઑયલ લુબ્રિકન્ટ્સના એબિટા 29.2 કરોડ રૂપિયા રહ્યા હતા. જે પહેલી ક્વાર્ટરમાં ગલ્ફ ઑયલ લુબ્રિકન્ટ્સના એબિટા માર્જીન 12.7% થઈ ગયા છે.