બજાર » સમાચાર » વીમો

વૂલ લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ પોલિસી શું છે?

વૂલ લાઈફ ઈનસ્યુરન્સને પરમેનેન્ટ લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ પણ કહેવાય છે. જે તમને તમારા સંપૂર્ણ જીવન માટે કવરેજ પુરું પાડે છે. આ વિકલ્પ લાંબાગાળાના લક્ષ્યાંક માટે સારો છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 21, 2014 પર 13:47  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

વૂલ લાઈફ ઈનસ્યુરન્સને પરમેનેન્ટ લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ પણ કહેવાય છે. જે તમને તમારા સંપૂર્ણ જીવન માટે કવરેજ પુરું પાડે છે. આ વિકલ્પ લાંબાગાળાના લક્ષ્યાંક માટે સારો છે.