બજાર » સમાચાર » વીમો

મની બેક ઈનસ્યુરન્સ પ્લાન શું છે ?

મની બેક લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ પ્લાન તેના સમયગાળા દરમિયાન સમયાંતરે ચુકવણી પુરી પાડે છે. જે પોલિસીધારકને સમયાંતરે એટલે કે સામાન્યપણે 4-5 વર્ષે નાણા પાછા આપે છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 21, 2014 પર 13:48  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

મની બેક લાઈફ ઈનસ્યુરન્સ પ્લાન તેના સમયગાળા દરમિયાન સમયાંતરે ચુકવણી પુરી પાડે છે. જે પોલિસીધારકને સમયાંતરે એટલે કે સામાન્યપણે 4-5 વર્ષે નાણા પાછા આપે છે.