બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

બજાર હેલ્પલાઈન: જાણો તમારા શૅરો પર સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 05, 2017 પર 12:56  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું માર્કેટ એકસપર્ટ જગદીશ ઠક્કર અને આઈએફસીઆઈ ફાઇનાન્શિયલના રાહુલ રાંદેરીયા પાસેથી.


દિવાન હાઉસીંગ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશનમાં 440નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો: રાહુલ રાંદેરીયા
રાહુલ રાંદેરીયાનું કહેવુ છે કે દિવાન હાઉસીંગ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશનમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 440નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે.


એપેક્સ ફ્રોઝન ફૂડ્સ માંથી પાર્શિય પ્રોફીટ બુક કરીલો: જગદીશ ઠક્કર
જગદીશ ઠક્કરનું કહેવુ છે કે એપેક્સ ફ્રોઝન ફૂડ્સમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી પાર્શિય પ્રોફીટ બુક કરીલો.


બાયોકોનમાં લાંબા ગાળા માંટે રોકાણ જાળવી રાખો: જગદીશ ઠક્કર
જગદીશ ઠક્કરનું કહેવુ છે કે બાયોકોનમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં લાંબા ગાળા માંટે રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં નવી ખરીદી કરી શકો છો.


કોચિન શિપયાર્ડ માંથી પાર્શિય પ્રોફીટ બુક કરીલો: જગદીશ ઠક્કર
જગદીશ ઠક્કરનું કહેવુ છે કે કોચિન શિપયાર્ડમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી પાર્શિય પ્રોફીટ બુક કરીલો.


અદાણી પાવર માંથી બહાર નીકળી જાઓ: રાહુલ રાંદેરીયા
રાહુલ રાંદેરીયાનું કહેવુ છે કે અદાણી પાવરમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


ડાબરમાં 295નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો: રાહુલ રાંદેરીયા
રાહુલ રાંદેરીયાનું કહેવુ છે કે ડાબરમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 295નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 320ના લેવલ પર પ્રોફીટ બુક કરી શકો છો.


એપટેકમાં 310નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો: રાહુલ રાંદેરીયા
રાહુલ રાંદેરીયાનું કહેવુ છે કે એપટેકમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 310નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 50% પ્રોફીટ બુક કરી શકો છો.


આરસીએફમાં 80નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો: રાહુલ રાંદેરીયા
રાહુલ રાંદેરીયાનું કહેવુ છે કે આરસીએફમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 80નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 135ના લેવલ આવી શકે છે.