બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

જાણો તમારા શૅરો પર સુમિત બગડિયાની સલાહ

ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 03, 2017 પર 14:30  |  સ્ત્રોત : CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે ચોઇસ બ્રોકિંગના સુમિત બગડિયા પાસેથી.


ટાટા મોટર્સમાં રોકાણ જાળવી રાખો
સુમિત બગડિયાનું કહેવુ છે કે ટાટા મોટર્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 147ના લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં નવી ખરીદી કરી શકો છો.


અંબુજા સિમેન્ટ્સમાં રોકાણ જાળવી રાખો
સુમિત બગડિયાનું કહેવુ છે કે અંબુજા સિમેન્ટ્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 290ના લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં નવી ખરીદી કરી શકો છો.


ઇન્ડિયાબુલ્સ વેન્ચર્સમાં 240નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો
સુમિત બગડિયાનું કહેવુ છે કે ઇન્ડિયાબુલ્સ વેન્ચર્સમાં સારી તેજી જોવા મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં 240નો સ્ટૉપલોસ રાખીને રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં 290-300ના લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટૉકમાં નવી ખરીદી કરી શકો છો.


આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાર્ડ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
સુમિત બગડિયાનું કહેવુ છે કે આઈસીઆઈસીઆઈ લોમ્બાર્ડમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.


અનંત રાજ માંથી બહાર નીકળી જાઓ
સુમિત બગડિયાનું કહેવુ છે કે અનંત રાજમાં સારી તેજી જોવા નથી મળી રહી છે. આ સ્ટૉકમાં રોકાણ ન કરતા બીજા સ્ટૉકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટૉકમાં આવનીરી સમયમાં સારો પ્રોફીટ ન આવી શકે છે. આ સ્ટૉક માંથી બહાર નીકળી જાઓ.