બજાર » સમાચાર » વીમો

યુનિટ લિંકડ ઈનસ્યુરન્સ પ્લાન શું છે?

યુએલઆઈપીએસ રોકાણમાં રક્ષણ અને રાહતનો લાભ આપે છે. આ ઈનસ્યુરન્સ કમ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન છે. પ્રવર્તમાન એનએવી પર આધારિત ફંડના પ્રકાર અનુસાર યુનિટ્સને ખરીદવા માટે ફાળવેલા પ્રીમીયમનો અમલમાં કરવામાં આવે છે. એનએવી એ સ્કીમની એકમદીઠ વેલ્યુ છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Fri, 21, 2014 પર 13:51  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

યુએલઆઈપીએસ રોકાણમાં રક્ષણ અને રાહતનો લાભ આપે છે. આ ઈનસ્યુરન્સ કમ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન છે. પ્રવર્તમાન એનએવી પર આધારિત ફંડના પ્રકાર અનુસાર યુનિટ્સને ખરીદવા માટે ફાળવેલા પ્રીમીયમનો અમલમાં કરવામાં આવે છે. એનએવી એ સ્કીમની એકમદીઠ વેલ્યુ છે.