બજાર » સમાચાર » સ્ટોક વ્યૂ

ખરીદો જેકે લક્ષ્મી સિમેન્ટ, આઈએફબી ઈન્ડસ્ટ્રીઝઃ વિનય રાજાણી

જેકે લક્ષ્મી સિમેન્ટ પર રૂપિયા 410 સ્ટૉપલૉસ કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 450 છે.
ના રોજ પ્રકાશિત Tue, 20, 2015 પર 11:06  |  સ્ત્રોત : Moneycontrol.com

જેકે લક્ષ્મી સિમેન્ટ પર રૂપિયા 410 સ્ટૉપલૉસ કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 450 છે. વર્તમાન ભાવ રૂપિયા 421.95 છે. આ શેરની ખરીદી કરી શકાય છે.

આઈએફબી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પર રૂપિયા 490 સ્ટૉપલૉસ કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 550 છે. વર્તમાન ભાવ રૂપિયા 508.20 છે. આ શેરની ખરીદી કરી શકાય છે.