બજાર - વ્યવસાય - કોમોડિટી સમાચાર
બજાર » સમાચાર » કોમોડિટી સમાચાર

કોમોડિટી સમાચાર

કમોડિટી લાઈવઃ આજે ક્યા લગાવ શું દાવ 

11.29 am | 22 Feb 2019 CNBC-Bajar

નેચરલ ગેસમાં ફ્લેટ કારોબાર રહેતા એમસીએક્સ પર ભાવ 191ના સ્તરની આસપાસ પહોંચતા દેખાઈ રહ્યા છે.

કોમોડિટી બજાર: નિકલ અને કોપરમાં દબાણ સાથેનો કારોબાર 

5.45 pm | 21 Feb 2019 CNBC-Bajar

નેચરલ ગેસની કિંમતોમાં તેજી આવતા એમસીએક્સ પર ભાવ 191ના સ્તરની આસપાસ દેખાઈ રહ્યા છે.

સોના અને ચાંદીમાં દબાણ સાથે કારોબાર 

5.42 pm | 21 Feb 2019 CNBC-Bajar

તો સ્થાનિક બજારમાં શરૂઆતી નરમાશ વધતા કિંમતોમાં લગભગ એક ટકાનો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.

જ્વેલરી હૉલમાર્કિંગ જરૂરી કરવા પર જલ્દી નિર્ણય સંભવ 

11.48 am | 21 Feb 2019 CNBC-Bajar

એપ્રિલથી હોલમાર્કિંગ જરૂરી કરવાની તૈયારી છે. આવતા મહિને આ માટેનું નોટિફિકેશન જાહેર થઈ શકે છે.

કમોડિટી લાઈવઃ આજે ક્યા લગાવ શું દાવ 

11.28 am | 21 Feb 2019 CNBC-Bajar

નેચરલ ગેસમાં હલ્કી નરમાશ રહેતા એમસીએક્સ પર ભાવ 188ના સ્તરની આસપાસ પહોંચતા દેખાઈ રહ્યા છે.

કોમોડિટી બજાર: કોપરમાં તેજી સાથે કોરબાર 

6.00 pm | 20 Feb 2019 CNBC-Bajar

નેચરલ ગેસની કિંમતોમાં રિકવરી આવતા એમસીએક્સ પર ભાવ 190ના સ્તરની આસપાસ દેખાઈ રહ્યા છે.

સોના અને ચાંદીમાં રિકવરી સાથે કારોબાર 

5.59 pm | 20 Feb 2019 CNBC-Bajar

સ્થાનિક બજારમાં પણ મજબૂતી સાથેનો કારોબાર થઈ રહ્યો છે.

કમોડિટી લાઈવઃ આજે ક્યા લગાવ શું દાવ 

11.24 am | 20 Feb 2019 CNBC-Bajar

નેચરલ ગેસમાં હલ્કી નરમાશ રહેતા એમસીએક્સ પર ભાવ 189ના સ્તરની આસપાસ પહોંચતા દેખાઈ રહ્યા છે.

કોમોડિટી બજાર: એલ્યુમિનિયમન અને નિકલમાં તેજી સાથે કારોબાર 

6.02 pm | 19 Feb 2019 CNBC-Bajar

નેચરલ ગેસની કિંમતોમાં રિકવરી આવતા એમસીએક્સ પર ભાવ 189ના સ્તરની આસપાસ દેખાઈ રહ્યા છે.

સોના અને ચાંદીમાં રિકવરી સાથે કારોબાર 

6.02 pm | 19 Feb 2019 CNBC-Bajar

તો સ્થાનિક બજારમાં પણ કિંમતોમાં તેજી જોવા મળી રહી છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>