બજાર - વ્યવસાય - કોમોડિટી સમાચાર
બજાર » સમાચાર » કોમોડિટી સમાચાર

કોમોડિટી સમાચાર

કમોડિટી લાઈવઃ આજે ક્યા લગાવ શું દાવ 

11.20 am | 23 Aug 2019 CNBC-Bajar

સ્થાનિક બજારમાં ચાંદીની કિંમતોમાં પણ લગભગ અડધા ટકાનો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.

કોમોડિટી બજાર: કોપરમાં પણ દબાણ સાથેનો કારોબાર 

6.00 pm | 22 Aug 2019 CNBC-Bajar

નેચરલ ગેસમાં અડધા ટકાની તેજી આવતા એમસીએક્સ પર ભાવ 155ના સ્તરની આસપાસ પહોંચતા જોવા મળ્યા.

સોના અને ચાંદીમાં દબાણ સાથે કારોબાર 

6.00 pm | 22 Aug 2019 CNBC-Bajar

સ્થાનિક બજારમાં પણ કિંમતોમાં ઘટાડો દેખાઈ રહ્યો છે.

કમોડિટી લાઈવઃ આજે ક્યા લગાવ શું દાવ 

11.03 am | 22 Aug 2019 CNBC-Bajar

સ્થાનિક બજારમાં બેઝ મેટલ્સ અને સોનામાં નરમાશની અસર કિંમતો પર દેખાઈ રહી છે.

કોમોડિટી બજાર: એલ્યુમિનિયમ અને ઝીંકમાં મજબૂતી સાથે કારોબાર 

5.46 pm | 21 Aug 2019 CNBC-Bajar

નેચરલ ગેસમાં રિકવરી આવતા એમસીએક્સ પર ભાવ 159ના સ્તરની આસપાસ પહોંચતા જોવા મળ્યા.

સોના અને ચાંદીમાં તેજી સાથે કારોબાર 

5.42 pm | 21 Aug 2019 CNBC-Bajar

સ્થાનિક બજારમાં પણ અડધા ટકાનો ઘટાડો દેખાઈ રહ્યો છે.

કમોડિટી લાઈવઃ આજે ક્યા લગાવ શું દાવ 

11.11 am | 21 Aug 2019 CNBC-Bajar

નેચરલ ગેસમાં રિકવરી આવતા એમસીએક્સ પર ભાવ 159ના સ્તરની આસપાસ દેખાઈ રહ્યા છે.

કોમોડિટી બજાર: કોપરમાં દબાણ સાથે કારોબાર 

5.44 pm | 20 Aug 2019 CNBC-Bajar

નેચરલ ગેસમાં શરૂઆતી તેજી ઓછી થતા 157ના સ્તરની આસપાસ કારોબાર થતો દેખાઈ રહ્યો છે.

સોના અને ચાંદીમાં રિકવરી સાથે કારોબાર 

5.37 pm | 20 Aug 2019 CNBC-Bajar

જ્યારે સ્થાનિક બજરમાં પણ અડધા ટકાનો વધારો જોવા મળી રહી છે.

કમોડિટી લાઈવઃ આજે ક્યા લગાવ શું દાવ 

11.12 am | 20 Aug 2019 CNBC-Bajar

નેચરલ ગેસમાં રિકવરી આવતા MCX પર ભાવ 158ના સ્તરની આસપાસ પહોંચતા દેખાયા.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>