બજાર - વ્યવસાય - તમારા પૈસા
બજાર » સમાચાર » તમારા પૈસા

તમારા પૈસા

રૂપિયામાં નબળાઈ, 69.26 પર ખુલ્યો

9.03 am | 27 Jun 2019 CNBC-Bajar

આજના કારોબારી સત્રના દિવસે ભારતીય રૂપિયો ઘટાડા સાથે ખુલતો જોવા મળી રહ્યો છે.

સ્ટૉક 20-20 (27 જુન)

8.17 am | 27 Jun 2019 CNBC-Bajar

અમે તમને એ 20 સ્ટૉક્સના બારામાં જાણકારી આપશું જેમાં આજે ટ્રેડિંગ કરીને તમે કમાણી કરી શકો છો નુફો.

રૂપિયો 19 પૈસા વધીને 69.15 ના સ્તર પર બંધ

5.04 pm | 26 Jun 2019 CNBC-Bajar

1 ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય રૂપિયો 19 પૈસાના વઘારાની સાથે 69.15 ના સ્તર પર બંધ થયો છે.

રૂપિયામાં નબળાઈ, 69.40 પર ખુલ્યો

9.02 am | 26 Jun 2019 CNBC-Bajar

આજના કારોબારી સત્રના દિવસે ભારતીય રૂપિયો ઘટાડા સાથે ખુલતો જોવા મળી રહ્યો છે.

સ્ટૉક 20-20 (26 જુન) 

8.14 am | 26 Jun 2019 CNBC-Bajar

અમે તમને એ 20 સ્ટૉક્સના બારામાં જાણકારી આપશું જેમાં આજે ટ્રેડિંગ કરીને તમે કમાણી કરી શકો છો નુફો.

રૂપિયો 1 પૈસા વધીને 69.34 ના સ્તર પર બંધ

5.06 pm | 25 Jun 2019 CNBC-Bajar

1 ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય રૂપિયો 1 પૈસા વધીને 69.34 ના સ્તર પર બંધ થયો છે.

મની મેનેજર: ડેટનાં રોકાણકારે હવે શું કરવું? 

10.10 am | 25 Jun 2019 CNBC-Bajar

આના પરજાણકારી લઇશું ફાઇનાન્શિયલ એક્સપર્ટ અર્ણવ પંડ્યા પાસેથી.

રૂપિયામાં નજીવો વધારો, 69.32 પર ખુલ્યો

9.03 am | 25 Jun 2019 CNBC-Bajar

આજના કારોબારી સત્રના દિવસે ભારતીય રૂપિયો મજબૂતીની સાથે ખુલતો જોવા મળી રહ્યો છે.

સ્ટૉક 20-20 (25 જુન) 

8.13 am | 25 Jun 2019 CNBC-Bajar

અમે તમને એ 20 સ્ટૉક્સના બારામાં જાણકારી આપશું જેમાં આજે ટ્રેડિંગ કરીને તમે કમાણી કરી શકો છો નુફો.

રૂપિયો 20 પૈસા વધીને 69.35 ના સ્તર પર બંધ

5.02 pm | 24 Jun 2019 CNBC-Bajar

1 ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય રૂપિયો 20 પૈસા વધીને 69.35 ના સ્તર પર બંધ થયો છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>