બજાર - વ્યવસાય - તમારા પૈસા
બજાર » સમાચાર » તમારા પૈસા

તમારા પૈસા

રૂપિયામાં મજબૂતી, 71.85 પર ખુલ્યો

9.03 am | 21 Sep 2018 CNBC-Bajar

આજના કારોબારી દિવસે રૂપિયાની શરૂઆત મજબૂતીની સાથે થઈ છે.

સ્ટૉક 20-20 (21 સપ્ટેમ્બર) 

8.15 am | 21 Sep 2018 CNBC-Bajar

અમે તમને એ 20 સ્ટૉક્સના બારામાં જાણકારી આપશું જેમાં આજે ટ્રેડિંગ કરીને તમે કમાણી કરી શકો છો નુફો.

રૂપિયો 60 પૈસા મજબૂત થઈને 72.37 પર બંધ

5.02 pm | 19 Sep 2018 CNBC-Bajar

1 ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય રૂપિયો 60 પૈસા વધીને 72.37 ના સ્તર પર બંધ થયો છે.

રૂપિયામાં મજબૂતી, 72.71 પર ખુલ્યો

9.06 am | 19 Sep 2018 CNBC-Bajar

આજના કારોબારી દિવસે રૂપિયાની શરૂઆત મજબૂતી સાથે થતી જોવા મળી છે.

સ્ટૉક 20-20 (19 સપ્ટેમ્બર) 

8.16 am | 19 Sep 2018 CNBC-Bajar

અમે તમને એ 20 સ્ટૉક્સના બારામાં જાણકારી આપશું જેમાં આજે ટ્રેડિંગ કરીને તમે કમાણી કરી શકો છો નુફો.

રૂપિયો 46 પૈસા નબળો થઈને 72.98 પર બંધ

5.03 pm | 18 Sep 2018 CNBC-Bajar

1 ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય રૂપિયો 46 પૈસા ઘટીને 72.98 ના સ્તર પર બંધ થયો છે.

રૂપિયામાં મામૂલી નબળાઈ, 72.55 પર ખુલ્યો

9.05 am | 18 Sep 2018 CNBC-Bajar

આજના કારોબારી દિવસે ભારતીય રૂપિયો મામૂલી ઘટાડાની સાથે ખુલ્યો છે.

સ્ટૉક 20-20 (18 સપ્ટેમ્બર) 

8.09 am | 18 Sep 2018 CNBC-Bajar

અમે તમને એ 20 સ્ટૉક્સના બારામાં જાણકારી આપશું જેમાં આજે ટ્રેડિંગ કરીને તમે કમાણી કરી શકો છો નુફો.

મની મેનેજર: ઇન્શ્યોરન્સ ડોક્યુમેન્ટ ગુમ થાય તો શું 

5.41 pm | 17 Sep 2018 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણીશું ઇન્શ્યોરન્સ ડોક્યુમેન્ટ ગુમ થાય તો શું?, કઇ રીતે કરશો તમારા નાણાં ક્લેમ?.

રૂપિયો 66 પૈસા મજબૂત થઈને 72.51 પર બંધ

5.06 pm | 17 Sep 2018 CNBC-Bajar

1 ડૉલરના મુકાબલે ભારતીય રૂપિયો 67 પૈસા વધીને 72.51 પર બંધ થયો છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>