બજાર - વ્યવસાય - રોકાણ
બજાર » સમાચાર » રોકાણ

રોકાણ

આજથી રાઇટ્સનો આઈપીઓ ખુલ્યો

10.53 am | 20 Jun 2018 CNBC-Bajar

રાઇટ્સનો આઈપીઓ આજે એટલે કે 20 જૂનથી ખુલી ગયો છે જે 22 જૂન સુધી ખુલો રહેશે.

ફાઇન ઑર્ગનિક્સ આઈપીઓ ખુલ્યો 

10.35 am | 20 Jun 2018 CNBC-Bajar

ફાઇન ઑર્ગનિક્સના આઈપીઓ આજે એટલે કે 20 જૂનથી ખુલી ગયા છે જે 22 જૂન સુધી ખુલો રહેશે.

સિપ્લા ક્વૉલિટી કેમિકલ્સનો આઈપીઓ આવશે 

4.46 pm | 14 Jun 2018 CNBC-Bajar

સિપ્લા પણ આજે ફોકસમાં હતો. સિપ્લા ક્વૉલિટી કેમિકલ્સનો આઈપીઓ આવનારા સમયમાં આવી શકે છે.

ઇંડોસ્ટાર કેપિટલની સારી લિસ્ટિંગ

10.06 am | 21 May 2018 CNBC-Bajar

એનએસઈ પર ઇંડોસ્ટાર કેપિટલના શેર 4.9 ટકા પ્રીમિયમની સાથે લિસ્ટ થયો છે.

લેમેન ટ્રીની સારી લિસ્ટિંગ

10.03 am | 09 Apr 2018 CNBC-Bajar

એનએસઈ પર લેમન ટ્રી ના શેર 10 ટકા પ્રીમિયમની સાથે લિસ્ટ થયો છે.

મિશ્ર ધાતુ નિગમની ખરાબ લિસ્ટિંગ 

10.26 am | 04 Apr 2018 CNBC-Bajar

એનએસઈ પર મિશ્ર ધાતુ નિગમના શેર 3.3 ટકા ડિસ્કાઉન્ટની સાથે લિસ્ટ થયો છે.

આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યોરિટીઝની ખરાબ લિસ્ટિંગ

10.09 am | 04 Apr 2018 CNBC-Bajar

એનએસઈ પર આઈસીઆઈસીઆઈ સિક્યોરિટીઝના શેર 16.34 ટકા ડિસ્કાઉન્ટની સાથે લિસ્ટ થયો છે.

કારડા કંસ્ટ્રક્શન્સની નબળી લિસ્ટિંગ

10.53 am | 02 Apr 2018 CNBC-Bajar

એનએસઈ પર કારડા કંસ્ટ્રક્શન્સનું શૅર 24.4 ટકા ડિસ્કાઉન્ટના સાથે લિસ્ટ થયું છે.

સંધાર ટેક્નોલૉજીસની સારી લિસ્ટિંગ

10.12 am | 02 Apr 2018 CNBC-Bajar

એનએસઈ પર સંધાર ટેક્નોલૉજીસના શેર 4.25 ટકા પ્રીમિયમની સાથે લિસ્ટ થયા છે.

હિંદુસ્તાન એરોનૉટિક્સની નબળી લિસ્ટિંગ

10.30 am | 28 Mar 2018 CNBC-Bajar

એનએસઈ પર હિંદુસ્તાન એરોનૉટિક્સના શેર 5.18 ટકા ડિસ્કાઉન્ટની સાથે લિસ્ટ થયો છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>