બજાર - વ્યવસાય - વેલ્યૂ સ્ટોક્સ
બજાર » સમાચાર » વેલ્યૂ સ્ટોક્સ

વેલ્યૂ સ્ટોક્સ

વાયદા બજારમાં સમિર શેઠની ટ્રેડિંગ ટિપ્સ 

2.21 pm | 18 Oct 2019 CNBC-Bajar

સમિર શેઠ પાસેથી વાયદા બજારની ટ્રેડિંગ ટિપ્સ જેમાં દાવ લગાવીને તમે કરી શકો છો સારી કમાણી.

જગદીશ ઠક્કરની સલાહ, ક્યાં થશે કમાણી 

11.16 am | 18 Oct 2019 CNBC-Bajar

ક્યા શેરોમાં થશે જોરદાર કમાણી એ જાણીએ માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર પાસેથી.

યજ્ઞેશ પટેલની સલાહ, ક્યાં થશે કમાણી 

11.12 am | 18 Oct 2019 CNBC-Bajar

ક્યા શેરોમાં થશે જોરદાર કમાણી એ જાણીએ જસ્ટ મની કેર ડોટ કોમના યજ્ઞેશ પટેલ પાસેથી.

આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સ 

9.12 am | 18 Oct 2019 CNBC-Bajar

જાણો આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સના દ્રારા ક્યાં શેરોમાં દાંવ લગાવીને નફામાં કમાણી કરી શકાય છે.

સ્ટૉક 20-20 (18 ઑક્ટોમ્બર) 

9.00 am | 18 Oct 2019 CNBC-Bajar

અમે તમને એ 20 સ્ટૉક્સના બારામાં જાણકારી આપશું જેમાં આજે ટ્રેડિંગ કરીને તમે કમાણી કરી શકો છો નુફો.

ખરીદો ટાટા કેમિકલ્સ, ટાટા સ્ટીલ: દેવાંગ શાહ 

5.03 pm | 17 Oct 2019 CNBC-Bajar

ટાટા કેમિકલ્સ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 582 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 637 છે.

વાયદા બજારમાં રાહુલ શાહની ટ્રેડિંગ ટિપ્સ 

2.51 pm | 17 Oct 2019 CNBC-Bajar

રાહુલ શાહ પાસેથી વાયદા બજારની ટ્રેડિંગ ટિપ્સ જેમાં દાવ લગાવીને તમે કરી શકો છો સારી કમાણી.

સમિર દલાલની સલાહ, ક્યાં થશે કમાણી 

10.48 am | 17 Oct 2019 CNBC-Bajar

ક્યા શેરોમાં થશે જોરદાર કમાણી એ જાણીએ સમિર દલાલ પાસેથી.

દિગેશ શાહની સલાહ, ક્યાં થશે કમાણી 

10.46 am | 17 Oct 2019 CNBC-Bajar

ક્યા શેરોમાં થશે જોરદાર કમાણી એ જાણીએ વેરાસિટી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસના દિગેશ શાહ પાસેથી.

વાયદા બજારમાં જસ્મિન અકબરીની ટ્રેડિંગ ટિપ્સ 

10.43 am | 17 Oct 2019 CNBC-Bajar

જસ્મિન અકબરી પાસેથી વાયદા બજારની ટ્રેડિંગ ટિપ્સ જેમાં દાવ લગાવીને તમે કરી શકો છો સારી કમાણી.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>