બજાર - વ્યવસાય - વેલ્યૂ સ્ટોક્સ
બજાર » સમાચાર » વેલ્યૂ સ્ટોક્સ

વેલ્યૂ સ્ટોક્સ

આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સ

9.13 am | 11 Dec 2018 CNBC-Bajar

જાણો આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સના દ્રારા ક્યાં શેરોમાં દાંવ લગાવીને નફામાં કમાણી કરી શકાય છે.

સ્ટૉક 20-20 (11 ડિસેમ્બર)

8.12 am | 11 Dec 2018 CNBC-Bajar

અમે તમને એ 20 સ્ટૉક્સના બારામાં જાણકારી આપશું જેમાં આજે ટ્રેડિંગ કરીને તમે કમાણી કરી શકો છો નુફો.

દિગેશ શાહની પસંદગીના શેર્સ 

4.21 pm | 10 Dec 2018 CNBC-Bajar

કેપીઆઈટી ટેકનોલૉજીસ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 196 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 227 છે.

જાણો તમારા શૅરો પર સુમિત બગડિયાની સલાહ 

2.39 pm | 10 Dec 2018 CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું છે ચોઇસ બ્રોકિંગના સુમિત બગડિયા પાસેથી.

વાયદા બજારમાં નિરવ છેડાની ટ્રેડિંગ ટિપ્સ 

2.26 pm | 10 Dec 2018 CNBC-Bajar

નિરવ છેડા પાસેથી વાયદા બજારની ટ્રેડિંગ ટિપ્સ જેમાં દાવ લગાવીને તમે કરી શકો છો સારી કમાણી.

બજાર હેલ્પલાઈન: શેરો કરાવશે જોરદાર કમાણી 

12.40 pm | 10 Dec 2018 CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું માર્કેટ એકસપર્ટ જગદીશ ઠક્કર અને kiranjadhav.comના જિજ્ઞેશ મહેતા પાસેથી.

ફોરમ પારેખની સલાહ, ક્યાં થશે કમાણી 

11.07 am | 10 Dec 2018 CNBC-Bajar

ક્યા શેરોમાં થશે જોરદાર કમાણી એ જાણીએ ઇન્ડિયા બુલ્સ વેન્ચરના ફોરમ પારેખ પાસેથી.

સમીર શેઠની સલાહ, ક્યાં થશે કમાણી 

11.04 am | 10 Dec 2018 CNBC-Bajar

ક્યા શેરોમાં થશે જોરદાર કમાણી એ જાણીએ અર્હમ શૅર્સ કન્સલટન્ટ્સના એમડી સમીર શેઠ પાસેથી.

વાયદા બજારમાં યજ્ઞેશ પટેલની ટ્રેડિંગ ટિપ્સ 

10.40 am | 10 Dec 2018 CNBC-Bajar

યજ્ઞેશ પટેલની પાસેથી વાયદા બજારની ટ્રેડિંગ ટિપ્સ જેમાં દાવ લગાવીને તમે કરી શકો છો સારી કમાણી.

આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સ 

9.16 am | 10 Dec 2018 CNBC-Bajar

જાણો આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સના દ્રારા ક્યાં શેરોમાં દાંવ લગાવીને નફામાં કમાણી કરી શકાય છે.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>