બજાર - વ્યવસાય - વેલ્યૂ સ્ટોક્સ
બજાર » સમાચાર » વેલ્યૂ સ્ટોક્સ

વેલ્યૂ સ્ટોક્સ

બજાર હેલ્પલાઈન: શેરો કરાવશે જોરદાર કમાણી

12.51 pm | 21 Sep 2018 CNBC-Bajar

દર્શકોના જવાબ આપણે જાણીશું માર્કેટ એકસપર્ટ જગદીશ ઠક્કર અને એન્જલ બ્રોકિંગના રૂચિત જૈન પાસેથી.

ચેતન પટેલની સલાહ, ક્યાં થશે કમાણી 

10.51 am | 21 Sep 2018 CNBC-Bajar

ક્યા શેરોમાં થશે જોરદાર કમાણી એ જાણીએ મની વર્ક હિયરના સીઈઓ ચેતન પટેલ પાસેથી.

કુનાલ પરારની સલાહ, ક્યાં થશે કમાણી 

10.51 am | 21 Sep 2018 CNBC-Bajar

ક્યા શેરોમાં થશે જોરદાર કમાણી એ જાણીએ ચોઇસ બ્રોકિંગના કુનાલ પરાર પાસેથી.

વાયદા બજારમાં જસ્મીન અકબરીની ટ્રેડિંગ ટિપ્સ 

10.37 am | 21 Sep 2018 CNBC-Bajar

જસ્મીન અકબરી પાસેથી વાયદા બજારની ટ્રેડિંગ ટિપ્સ જેમાં દાવ લગાવીને તમે કરી શકો છો સારી કમાણી.

આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સ

9.07 am | 21 Sep 2018 CNBC-Bajar

જાણો આજના કારોબાર માટે ટ્રેડિંગ ટિપ્સના દ્રારા ક્યાં શેરોમાં દાંવ લગાવીને નફામાં કમાણી કરી શકાય છે.

બ્રોકરેજ હાઉસનો યસ બેન્ક પર મત 

8.59 am | 21 Sep 2018 CNBC-Bajar

આવો જોઈએ આજે કેટલાક શેરો પર છે દિગ્ગજ બ્રોકરેજ હાઉસિસની નજર.

સ્ટૉક 20-20 (21 સપ્ટેમ્બર) 

8.15 am | 21 Sep 2018 CNBC-Bajar

અમે તમને એ 20 સ્ટૉક્સના બારામાં જાણકારી આપશું જેમાં આજે ટ્રેડિંગ કરીને તમે કમાણી કરી શકો છો નુફો.

બ્રિજેશ ભાટીયાની પસંદગીના શેર્સ

4.22 pm | 19 Sep 2018 CNBC-Bajar

એઆઈએ એન્જિનિયરિંગ પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 1730 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 1970 છે

એસટીબીટી આઈઆરબી, રિલાયન્સ પાવર: કુનાલ શાહ 

3.16 pm | 19 Sep 2018 CNBC-Bajar

આઈઆરબી પર સ્ટૉપલૉસ રૂપિયા 170 કરી શકાય છે અને તેનો લક્ષ્યાંક રૂપિયા 160-156 છે.

વાયદા બજારમાં કુનાલ પરારની ટ્રેડિંગ ટિપ્સ

2.22 pm | 19 Sep 2018 CNBC-Bajar

કુનાલ પરાર પાસેથી વાયદા બજારની ટ્રેડિંગ ટિપ્સ જેમાં દાવ લગાવીને તમે કરી શકો છો સારી કમાણી.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>