બજાર - વ્યવસાય - ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ
બજાર » સમાચાર » ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ

ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ

મની મેનેજર: આપો બહેન માટે જીવનભર ઉપયોગી ભેટ 

10.36 am | 21 Aug 2018 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણીશું રક્ષાબંધન સ્પેશલ મની મૅનેજર, બહેનને આપો ફાયનાન્શિયલ સિક્યુરિટી, આપો બહેન માટે જીવનભર ઉપયોગી ભેટ.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કા: સોલંકી પરિવાર માટે નાણાંકિય આયોજન 

3.31 pm | 18 Aug 2018 CNBC-Bajar

અમદાવાદના વલ્લભ સોલંકી. રેલ્વે પોલિસમાં કામ કરે છે. પરિવારમાં 4 લોકો છે.

મની મૅનેજર: કઇ રીતે મળી શકે નાણાંકિય સ્વતંત્રતા 

11.12 am | 16 Aug 2018 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણીશું સ્વતંત્રતા દિવસ સ્પેશલ મની મૅનેજર, કઇ રીતે મળી શકે નાણાંકિય સ્વતંત્રતા, નાણાંકિય સ્વતંત્રતાનું મહત્વ.

મની મેનેજર: સુકન્યા સમૃદ્ધી યોજના અંગે ચર્ચા 

11.03 am | 14 Aug 2018 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણીશું સુકન્યા સમૃદ્ધી યોજના અંગે ચર્ચા, તેમા રોકાણનાં લાભ.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કા: મિસ્ત્રી પરિવાર માટે નાણાંકિય આયોજન 

2.11 pm | 11 Aug 2018 CNBC-Bajar

અમદાવાદના આભાસ મિસ્ત્રી. પોર્ટફોલિયો હેન્ડલ કરવાનું કામ કરે છે.

મની મેનેજર: યુવાનો કઇ રીતે કરી શકે નાણાંકિય આયોજન 

11.54 am | 10 Aug 2018 CNBC-Bajar

આજે મની મેનેજરમાં યુવાનો માટે નાણાંકિય આયોજન, કઇ રીતે શરૂઆત કરશો નાણાંકિય આયોજનની, યુવાઓએ કઇ બાબતોનું રાખવું ધ્યાન?.

મની મેનેજર: યુવાનો માટે નાણાંકિય આયોજન 

10.53 am | 08 Aug 2018 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણીશું યુવાનો માટે નાણાંકિય આયોજન, કઇ રીતે શરૂઆત કરશો નાણાંકિય આયોજનની, યુવાઓએ કઇ બાબતોનું રાખવું ધ્યાન?.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કા: કુલકર્ણી પરિવાર માટે નાણાંકિય આયોજન 

3.20 pm | 04 Aug 2018 CNBC-Bajar

કુલકર્ણી પરિવારને સલાહ આપી રહ્યા છે. બચત વધારવી જોઈએ. માસિક બજેટ બનાવવું છે.

મની મેનેજર: પિતા બનતા પુર્વેનું નાણાંકિય આયોજન 

11.50 am | 02 Aug 2018 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણીશું પિતા બનતા પુર્વેનું નાણાંકિય આયોજન, પિતાની જવાબદારી માટેની તૈયારી.

મની મેનેજર: વ્યાજ દરનાં વધારાની શું થશે અસર? 

6.01 pm | 01 Aug 2018 CNBC-Bajar

મની મેનેજરમાં આજે વ્યાજ દરનાં વધારાની શું થશે અસર?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>