બજાર - વ્યવસાય - ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ
બજાર » સમાચાર » ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ

ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ

ગેટ રિચ વિથ આશ્કા: મારવાણિયા પરિવાર માટે નાણાંકિય આયોજન 

2.27 pm | 30 Mar 2019 CNBC-Bajar

આવો જોઈએ ગેટ રિચ વિથ આશ્કામાં મારવાણિયા પરિવાર માટેનું નાણાંકિય આયોજન.

મની મેનેજર: REITs રોકાણનો નવો વિકલ્પ 

2.26 pm | 27 Mar 2019 CNBC-Bajar

મની મેનેજરમાં આજે REITs રોકાણનો નવો વિકલ્પ અને REITsમાં રોકાણનાં લાભ.

મની મેનેજર: રિટાયરમેન્ટ ફંડ અંગે ચર્ચા 

10.10 am | 26 Mar 2019 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણીશું રિટાયરમેન્ટ ફંડ અંગે ચર્ચા, જાણીશુ આ ફંડની વિશેષતાઓ, દર્શકોનાં સવાલ.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કા: રાવલ માટે નાણાંકિય આયોજન 

11.56 am | 23 Mar 2019 CNBC-Bajar

અમદાવાદના નમન રાવલને સલાહ આપી રહ્યા છે. નમન રાવલ માટે નાણાંકિય આયોજન છે.

મની મેનેજર: અંધાધુન રોકાણથી કઇ રીતે ચેતવુ? 

10.25 am | 20 Mar 2019 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણીશું અંધાધુન રોકાણકાર, તેમનાથી થતી ભૂલો, અને તેના કારણો.

મની મૅનેજર: નાણાકિય બાબતોએ કેમ ઘટી રહ્યો છે ભરોષો? 

10.10 am | 19 Mar 2019 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણીશું નાણાંકિય બાબતમાં ઘટી રહ્યો છે વિશ્ર્વાસ, ઘટતા વિશ્ર્વાસની અસરો.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કા: રાઠોડ પરિવાર માટે નાણાંકિય આયોજન 

3.59 pm | 16 Mar 2019 CNBC-Bajar

આવો જોઈએ ગૅટ રિચ વિથ આશ્કામાં રાઠોડ પરિવાર માટેનું નાણાંકિય આયોજન.

મની મેનેજર: ક્યા રોકાણ ટેક્સ બચત માટે ઉપયોગી? 

10.38 am | 13 Mar 2019 CNBC-Bajar

આજે મની મેનેજરમાં જાણીશુ આવકવેરાનું આયોજન, કઇ રીતે બચાવશો ટેક્સ.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કા: ગોહિલ પરિવાર માટે નાણાંકિય આયોજન 

11.43 am | 09 Mar 2019 CNBC-Bajar

નિવૃત્તી બાદ 80 લાખ જેટલી રકમ જોઈએ છે. 35 લાખની કિંમતનું ઘર લેવું છે જે 2019માં જ ખરીદવું છે.

મની મેનેજર: આ વુમન્સ ડે પર આપો આવી ભેટ 

10.58 am | 06 Mar 2019 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણીશું વુમન્સ ડે માટેની ગિફ્ટ, નાણાંકિય જીવનમાં નારીનું મહત્વ.