બજાર - વ્યવસાય - ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ
બજાર » સમાચાર » ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ

ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ

મની મૅનેજર: સમજો નવા ટેક્સ રીબેટનું ગણીત 

10.02 am | 06 Feb 2019 CNBC-Bajar

અના પર જાણકારી લઇએ ફાયનાન્શિયલ એક્સપર્ટ અર્ણવ પંડ્યા.

બજેટ સ્પેશલ મની મૅનેજર 

6.27 pm | 01 Feb 2019 CNBC-Bajar

બજેટમાં કઇ રાહતો છે અને તેનાથી તમારા નાણાંકિય આયોજન પર શું અસર પડશે તેની ચર્ચા આજે આપણે કરીશુ.

મની મેનેજરના પ્રી-બજેટ સ્પેશલ 

10.15 am | 29 Jan 2019 CNBC-Bajar

આજે મની મેનેજરમાં જાણીશું પ્રી-બજેટ સ્પેશલ મની મૅનેજર, શું હોય છે INTERIM બજેટ?, આ બજેટમાં આપણને શું મળી શકે?.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કા: મહેશભાઈ માટે નાણાંકિય આયોજન 

10.26 am | 28 Jan 2019 CNBC-Bajar

અમદાવાદના મહેશભાઈ. મહેશભાઈ માટે નાણાંકિય આયોજન.

મની મેનેજર: નાણાંકિય આયોજનમાં વિચાર શક્તિનો ફાળો 

11.26 am | 24 Jan 2019 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણીશું નાણાંકિય જીવન પર અસર કરતી માઇન્ડ ગેમ, વિચાર શક્તિની નાણાંકિય નિર્ણય પર અસર

મની મેનેજર: નાણાંકિય જીવનમાં જરૂરી આદતો 

10.59 am | 24 Jan 2019 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણીશું નાણાંકિય જીવનમાં જરૂરી આદતો, આવી આદતો શા માટે જરૂરી?.

મની મેનેજર: નાની બચત યોજનાનાં વ્યાજદર કેટલા આકર્ષક? 

10.55 am | 16 Jan 2019 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણીશું નાની બચત યોજનાનાં વ્યાજદરમાં ફેરફાર, કઇ યોજનાનાં વ્યાજદર આકર્ષક.

મની મેનેજર: સાઇડ પોકેટિંગથી રોકાણકારને થતા લાભ 

10.31 am | 16 Jan 2019 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણી શું શું છે સાઇડ પોકેટિંગ, રોકાણકાર માટે કઇ રીતે ઉપયોગી.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કા: પટેલ પરિવારને નાણાંકિય આયોજન

4.43 pm | 12 Jan 2019 CNBC-Bajar

મહેસાણાના બ્રિજેશ પટેલ. પરિવારમાં 4 લોકો છે. પ્રાઈવેટ સેક્ટરમાં કામ કરે છે.

મની મૅનેજરનાં 500 એપિસોડની ઉજવણી - 2 

9.42 am | 09 Jan 2019 CNBC-Bajar

આવો જોઈએ મની મૅનેજરનાં 500 એપિસોડની ઉજવણી.