બજાર - વ્યવસાય - ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ
બજાર » સમાચાર » ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ

ફાઈનાન્શિયલ પ્લાનિંગ

મની મૅનેજરનાં 500 એપિસોડની ઉજવણી - 1 

9.25 am | 08 Jan 2019 CNBC-Bajar

આવો જોઈએ મની મૅનેજરનાં 500 એપિસોડની ઉજવણી.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કા: તન્ના પરિવારને નાણાંકિય આયોજન 

1.45 pm | 05 Jan 2019 CNBC-Bajar

ઈમરજન્સી ફંડ 10 લાખ છે. લિક્વીડ ફંડમાં 10 લાખ રાખ્યા છે. ઈમરજન્સી ફંડ વધારે રાખ્યું છે.

મની મેનેજર: કેવી રીતે કરશો નવા વર્ષનું નાણાકિય આયોજન 

10.33 am | 02 Jan 2019 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણીશું 2019નાં નાણાંકિય આયોજનનો એક્શન પ્લાન, નવા વર્ષમાં કઇ રીતે કરવું નાણાંકિય આયોજન.

મની મેનેજર: 2018માં બનેલી ઘટનાઓ અને તેની અસર 

10.45 am | 01 Jan 2019 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણીશું વર્ષ 2018ની સમીક્ષા, 2018માં બનેલી મહત્વની ઘટનાઓ, તેની નાણાકિય જીવન પર અસર.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કા: જાની પરિવારને નાણાંકિય આયોજન 

11.05 am | 29 Dec 2018 CNBC-Bajar

હોમલોન ચાલે છે જેની 12,500 ઇએમઆઈ આવે છે. કાર લોન ચાલે છે જેની 13,000 ઇએમઆઈ આવે છે.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કાના 200 એપિસોડ 

2.20 pm | 22 Dec 2018 CNBC-Bajar

જેટલો સરળ દેખાય છે, તેટલો સરળ આ પ્રવાસ નહોતો રહ્યો.

મની મેનેજર: શું છે આરબીઆઈની વ્યાજદરને લગતી નવી જાહેરાત? 

11.17 am | 19 Dec 2018 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણીશું હોમલોનનાં વ્યાજદર માટે આરબીઆઈના નવા નોટીફીકેશન, હોમલોન બોરોવરને કેટલો લાભ.

મની મેનેજર: ક્યા ક્યા પ્રકારનાં હોય છે બોન્ડ? 

10.31 am | 19 Dec 2018 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં જાણીશું બોન્ડનાં રોકાણ અંગે ચર્ચા, જાણીશુ બોન્ડનાં પ્રકાર.

ગૅટ રિચ વિથ આશ્કા: જાનકી ભટ્ટ માટે નાણાંકિય આયોજન 

2.38 pm | 15 Dec 2018 CNBC-Bajar

ભરૂચના જાનકી ભટ્ટ છે. જાનકી માટે નાણાંકિય આયોજન. 23 વર્ષના જાનકી ભટ્ટ છે.

મની મેનેજર: રોકાણના નિર્ણય પર સમાચારની અસર 

11.06 am | 14 Dec 2018 CNBC-Bajar

આજના મની મેનેજરમાં સમાચારોથી સ્માર્ટ નિર્ણય કઇ રીતે લેવા, સમાચારોની રોકાણ પર થતી અસર.